"Pressipeeglis" harjutavad magistrantid praktilise ajakirjanduse tegemist

Möödunud sügisel alustasid ajakirjandusmagistrandid meediakriitika telesaatega "Pressipeegel". Saatega proovivad magistrandid ise kätt praktilise ajakirjanduse tegemisel ning soovivad pakkuda Eesti ajakirjanikele nišitoodet.

Tegemist on tudengite omaalgatusliku projektiga, mis kasvas välja telerežii kursusest ja mis annab võimaluse ainest saadud oskuseid täiendada ja lihvida. Saate tootmisesse on kaasatud nii esimese kui ka teise aasta magistrandid.

Saatetegijad soovivad "Pressipeegliga" pakkuda kaastudengitele rohkem võimalusi teha praktilist ajakirjandust. "Telesaate tegemine on hea projekt, kus magistrandid saavad mitmete rollide täitmisega võimalikult hea ülevaate ühe saate produtseerimise protsessist," sõnas kahe "Pressipeegli" saate režissöör Mihkel Tamm.

Saate ühe eestvedaja Tuudur-Jaan Rekkori sõnul annab "Pressipeegli" projekt magistrantidele hea kogemuse ka sellest, mis jääb saate tegemise juures stuudiost välja. "Meie oskused jäävad tihti kaamera ja mikrofoni hoidmise tasemele, nüüd peame mõtlema ka sellele, kuidas oma saadet laiema auditooriumini viia," rääkis Rekkor õhinal.

"Pressipeegli" tegijad soovivad jõuda Eesti meediamaastiku kujundajateni, et ühiselt mõelda valdkonnas toimuvate arengute üle. "Eestis ei ole meediakriitika saateid või kolumne, mis analüüsiks protsesse sügavamalt. See oli üks saate käimalükkamise ajenditest," selgitas Tamm.

"Pressipeegel" salvestab suurema osa oma saateid instituudi telestuudios, kuid otsib aktiivselt võimalusi uute tehniliste lahenduste katsetamiseks. Lisaks kaasatakse saadetesse ka ÜTI õppejõude, et tuua Eesti meedia analüüsi ja mõtestamisse ka akadeemilist mõõdet.

Vaata "Pressipeeglit".