Author:
Eftodii Aurelia

Selgus konkursi "Kuldsulg 2023" võitja

19. mai EAASi koosolekul kuulutati välja Kuldsulg 2023, kelleks on Mari Eesmaa. 

Žürii ütles Mari tööde kohta järgmist:

Mari Eesmaa on ajakirjanduslikult küps kirjutaja, kel on eriline oskus ehitada sildu inimeste ja teemade vahel, tuua lähedale inimeste igapäevaelu eri paikades ja töötada viisil, mis muudab maailma. Mari Eesmaa suudab päevauudiste masinavärgis keskenduda aktuaalsusele, kõnetada läbi detailide ja professionaalse märkamise ning hoida üleval usalduslikku dialoogi tegelaste ja lugejaga. See on žürii hinnangul imetlusväärne. Julgustame sama hoogsalt ja põhjalikult jätkama!

Konkursi "Kuldsulg 2023" võitja Mari Eesmaa

Äramärkimist leidsid Richard Särk, Jan Joonas Tuuna ja Rauno Ruus. Toome välja, mida ütles žürii nendegi kohta!

Richard Särk

Žürii leiab, et konkursile esitatud artiklid torkavad silma oma ajakirjanduslikult tugevate teemade ja silmapaistva reporteritööga. On märkimisväärne, et Richard Särk tunneb end andmebaasides kodus! Kiidame, et tal on noore ajakirjanikuna südikust pool-kahtlast viidet uurima hakata ja teema tuumani jõuda. Näeme, et tegu on tuleviku-tegijaga, kel jagub küsimusteks julgust. Žürii hinnangul oskab Richard Särk lugu kenasti jutustada, küll saab ta teksti voolavust ja ülesehituse loogikat praktikaga veel lihvida.

Jan Joonas Tuuna

Autor paistab silma mitmekülgse teema- ja žanrivalikuga: podcast peaministriga, omanäolised reportaažid Ülemiste parkla driftimispeost ja tantsusaate tegemisest. Žürii imetleb Jan Joonas Tuuna reportaažide elavust ja detailirohkust, mis teeb neist nauditava lugemise. Hinnates julgust ja pealehakkamist, tõstame esile ka intervjuu peaministriga, kellele esitati läbimõeldud ja originaalseid küsimusi. Oleksime tahtnud juures olla, kui autor helistab peaministrile ja ütleb: vabandust, intervjuu ei salvestunud, teeme uuesti. Jan Joonas Tuuna tuleb pehmete teemade kajastamisega suurepäraselt toime, julgustame kajastama ka teemasid, mis on oma sisu poolest nõudlikumad ja keerulisemad. Jan Joonas Tuuna loodud artiklid ja saadud kogemused annavad talle (ja kaastudengitele) õpingute jooksul head ainest ajakirjanduseetiliseks analüüsiks (nt anonüümsete allikate kasutus, ajakirjanik kui üritusel osaleja-selle vaatleja, ebaseadusliku tegevusega üritusel osalemine).

Rauno Ruus

Rauno Ruusi puhul võib ära tunda kujunevat stiilimeistrit, kelle iga lause on kui “savikojas timmitud” ja kelle tekstis pole midagi juhuslikku. Väärtustame tegelemist ühiskondlikult oluliste ja aktuaalsete teemadega nagu läbipõlenud õpetajad. Hindame head reporteritööd, sealhulgas tööd raskete allikatega ja suutlikkust neid avada. Žürii soovitab võimalusel püüelda selle poole, et anonüümseid allikaid võimalikult vähe oma töös kasutada. On selge, et Rauno Ruus on pehmete teemade peale meister. Julgustame autorit edaspidi töötama muuhulgas ka keerulisemate ja nõudlikumate teemadega, sest näeme, et selleks on autoril võimekust.

#tunnustamine
Mariya Ostrenko

Üks Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi võitjatest on ÜTI ajakirjandussotsioloogia teadur Signe Ivask

#tunnustamine
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli riski ja kerksuse uurimisrühm võitis Euroopa digilahenduste mõjuauhinna

#tunnustamine
31. märtsil anti Tartu Ülikoolis üle haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiad.

Tartu Ülikoolis anti üle haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiad