Tarmo Strenze doktoritöö kaitsmine

Tarmo Strenze kaitseb TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogus oma doktoritööd „Intelligence and socioeconomic success: A study of correlations, causes and consequences“ ("Intelligentsus ja sotsiaalmajanduslik edukus: seoste, põhjuste ja tagajärgede analüüs“) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks sotsioloogia erialal 9. septembril 2015 kell 12.15. Kaitsmine toimub Lossi 36-214.

Juhendaja: emeriitdotsent Henn Käärik, Tartu ülikool

Oponent: professor Robert Erikson, Stockholmi ülikool (Rootsi)

Kokkuvõte

Intelligentsed inimesed on üldiselt edukamad kui vähem intelligentsed inimesed. Käesolev doktoritöö näitab, et intelligentsus aitab eriti tugevalt kaasa edukusele hariduse ja töö valdkonnas, mõnevõrra vähemal määral inimsuhete ja tervise valdkonnas. Intelligentsuse mõju tööalasele edukusele ei ole kõikides ühiskondades võrdne. Näiteks USA-s on intelligentne olemisest rohkem kasu kui Skandinaaviamaades, Eesti asub kusagil nende vahepeal. Intelligentsuse mõju tööalasele edukusele on oluline teema mitte ainult inimeste jaoks isiklikult, vaid ka ühiskonna jaoks tervikuna, sest ühiskond, mis laseb intelligentsetel inimestel end tööalaselt teostada, saab nende inimeste võimetest majanduslikku kasu. Ühiskonnad, kus intelligentsed inimesed on edukad, kasvavad majanduslikus mõttes kiiremini, kui ühiskonnad, mis intelligentsete inimeste edukust ei soodusta.

Vaata doktoritööd SIIT.