Teadus

Teadustöö ühiskonnateaduste instituudis lõimib distsipliine ja ühendab teaduse praktikaga. Meid huvitab, milliseid riske põhjustavad ja muutusi toovad kaasaegse ühiskonna protsessid, näiteks ränne ja globaliseerumine, kliimamuutus, ressursipuudus, tehnoloogiline areng ja sotsio-tehniliste süsteemide muutumine. Sügavalt meediastunud ühiskonnas sõltuvad kõik eluvaldkonnad aina enam meediast, millega seotud nähtusi uurime nii indiviidi, organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.

Meie eesmärk on toestada muutuste juhtimist ühiskonnas, lähtudes baasväärtustest nagu ökoloogiline ja sotsiaalne õiglus ning kestlikkus. Oleme partneriks ühiskonna- ja kultuuriprotsesside mõtestamisel. Meie teadustegevus panustab poliitikate kujundamisse ja ettevõtete arengusse. Proaktiivne teaduskommunikatsioon uudis- ja sotsiaalmeedias on meie töö osa. Usume inimlikku ja hoolivasse, akadeemilist arengut toetavasse keskkonda.

ÜTI teadustöö tuumkompetentsid on: 

  • sotsioloogia
  • ajakirjandus ja kommunikatsioon
  • kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu
  • andme-, info- ja meediapädevus

Lisaks tegeleme nii kirjeldava kui ka analüütilise alusteadusega, mh uute digimeetodite arendamisega. Teadustöö ühiskonnateaduste instituudis jaguneb kahte suuremase valdkonda:

 

Meedia ja kommunikatsioon

Sotsioloogia

Teadusteated

Sten Hanssoni artikkel süünarratiivide strateegilisest kasutamisest rahvusvahelises mõjutustegevuses ilmus teadusajakirjas European Security. Koostöös semiootikute Mari-Liis Madissoni ja Andreas Ventseliga kirjutatud analüüsist selgub, millistel eri viisidel kujutavad Venemaa riiklikult rahastatud meediakanalid rahvusvaheliste julgeolekuriskidega seotud süüdistusi, ning kuidas Kreml püüab seeläbi NATO liitlasi halvustada ja omavahel tülli ajada.

Loe kõiki teadusteateid

Käimasolevad projektid

Lõppenud projektid

Tudengitööd

Publikatsioonid

Uurimiskeskused

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus

Balti Infohäirete Sekkekeskus

Suure Siirde Uurimisrühm

Digihumanitaaria ja Infoühiskonna Keskus

Mediadelcom Podcast