Algas sisseastumine

Alates 24. juunist kuni 4. juulini saab esitada avaldusi õppima tulekuks ühiskonnateaduste instituudi rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavadele.

Avaldusi saab esitada infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekavale, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika bakalaureuseastme õppekavadele. Magistriastmes saab avaldusi esitada õppimiseks ajakirjanduse, kommunikatsioonijuhtimise, organisatsiooni infotöö, sotsioloogia ning sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekavadele.

Avaldusi õppima tulekuks saab esitada läbi SAISi. Loe lähemalt avalduse esitamisest ülikooli koduleheküljel.

Sisseastumiseksamid toimuvad 8. juulist 14. juulini, vastuvõetute nimekirjad avaldatakse 18. juulil ning üliõpilane peab õppimatuleku kinnitama 21. juuliks.
Vaata täpsemalt sisseastumise ajakava ja vastuvõtutingimusi: http://www.yti.ut.ee/et/sisseastumine

Vestluste nimekirjad avaldatakse instituudi kodulehel:

Infokorraldus (statsionaar ja avatud ülikool) - 7. juuli
Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika - 10. juuli
Ajakirjandus ja kommunikatsioon - 11.-12. juuli

Magistriõppesse sisseastujate vestluste nimekirjad avaldatakse instituudi kodulehel 8. juulil.