Skip to main content

Täiendusõpe ja koolitused ühiskonnateaduste instituudis

Kursuse tellimine asutustesse

Täiendusõppe programmi või pikaajalist koolituskava on võimalik kokku panna vastavalt asutuse/ettevõtte soovidele ja vajadustele. Olemasoleva kursuse mahtu ja struktuuri on võimalik kohandada vastavalt tellija soovile.

Kursusele registreerumine:

Täiendusõppe kursusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine vastavalt registreerimistähtajale ÕISis.

Kursuste eest tasumine:

Tartu Ülikooli täiendusõppe kursused on reeglina tasulised. Kursuse eest tasumine toimub enne kursust ülikoolist väljastatavate arvete alusel Tartu Ülikooli arveldusarvele. Arve esitamise aluseks on kursusele registreerumine. Kokkuleppel korraldajatega on pikemate täiendusõppe programmide eest võimalik tasuda ka osade kaupa.

Vastavalt "Täienduskoolituse õppeteenustasu kehtestamise ja arveldamise korrale" 17. juunist 2003:

Koolitusest loobumise korral tagastatakse õppeteenustasu osaliselt alljärgnevalt (kehtib ka esitatud kuid veel maksmata arve puhul):
- 70 % õppeteenustasust, kui loobumisest teatakse ette vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust;
- 50 % õppeteenustasust, kui loobumisest teatatakse ette 3 kuni 6 tööpäeva enne koolituse algust

Väljastatavad dokumendid

Täiendusõppe kursuseedukalt läbinud saavad tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse läbitud ained, nende maht ja õppejõudude nimed. Vajadusel väljastatakse tööandjale tõend koolitusel osalemise kohta.

Suveakadeemiad

Tasemeõppe ained täiendusõppijatele

Tellimuskoolitused

Arhiiv: toimunud koolitused 2014-2021

#ettevõtlus #instituudist #koostöö #täiendusõpe

Dokumendianalüüs

Sihtgrupp: tippjuhid, keskastme juhid, spetsialistid

Maht: ühepäevane koolitus (6-8 tundi)

Koolitustasu: kokkuleppel asutusega

Jaga
11.02.2022
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #täiendusõpe

Koosolekute kommunikatsioon

Sihtgrupp: tippjuhid, keskastme juhid, spetsialistid

Maht: kahepäevane koolitus (12-16 tundi)

Jaga
11.02.2022
#ettevõtlus #koostöö #vilistlane
tooandjatemess2018_4.jpeg

Tööandjate mess

Jaga
26.11.2021