Foto:
Andero Kalju

Täiendusõpe ja koolitused

 

Mikrokraadiprogrammid 2022/2023

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas.

Tutvu ühiskonnateaduste instituudi mikrokraadidega:

Kogukonna arendamine

Heaolu mõõtmine ja mõjutamine

Infovastupidavus

Sissejuhatus sotsioloogiliste uuringute metodoloogiasse ja analüüsi

Tänapäevaste andmete analüüs

 

Muud täienduskoolitused

Ühiskonnateaduste instituudi täienduskoolituste teemad on ajakirjandus, kommunikatsioon, meediauuringud, dokumendihaldus, raamatukogundus, infoteadus, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika, sotsiaaltöö. 


Kursuse tellimine asutustesse

Täiendusõppe programmi või pikaajalist koolituskava on võimalik kokku panna vastavalt asutuse/ettevõtte soovidele ja vajadustele. Olemasoleva kursuse mahtu ja struktuuri on võimalik kohandada vastavalt tellija soovile.


Kursusele registreerumine:

Täiendusõppe kursusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine vastavalt registreerimistähtajale ÕISis.


Kursuste eest tasumine:

Tartu Ülikooli täiendusõppe kursused on reeglina tasulised. Kursuse eest tasumine toimub enne kursust ülikoolist väljastatavate arvete alusel Tartu Ülikooli arveldusarvele. Arve esitamise aluseks on kursusele registreerumine. Kokkuleppel korraldajatega on pikemate täiendusõppe programmide eest võimalik tasuda ka osade kaupa.


Vastavalt "Täienduskoolituse õppeteenustasu kehtestamise ja arveldamise korrale" 17. juunist 2003:

Koolitusest loobumise korral tagastatakse õppeteenustasu osaliselt alljärgnevalt (kehtib ka esitatud kuid veel maksmata arve puhul):
- 70 % õppeteenustasust, kui loobumisest teatakse ette vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust;
- 50 % õppeteenustasust, kui loobumisest teatatakse ette 3 kuni 6 tööpäeva enne koolituse algust


Väljastatavad dokumendid

Täiendusõppe kursuseedukalt läbinud saavad tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse läbitud ained, nende maht ja õppejõudude nimed. Vajadusel väljastatakse tööandjale tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Lisateave: Riina Rešetova, projekti- ja eelarve peaspetsialist, riina.resetova@ut.ee

Suveakadeemiad

Tasemeõppe ained täiendusõppijatele

Tellimuskoolitused

Arhiiv: toimunud koolitused 2014-2021

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine
Lossi 36

Õppeaasta avakogunemine esmakursuslastele

18.08.2022
#instituudist
meediale

Ajakirjanikule

14.07.2022