Mikrokraadiprogramm „Kogukonna arendamise ja projektitöö alused praktikutele“

Viimased aastad on näidanud kriitilist vajadust ühiskonna sidusust suurendavate meetmete rakendamise järele. Dialoogilisus kogukonna liikmete kokkutoomisel on innovaatiline lähenemine, mis aitab suurendada inimeste heaolu ja edendada kohalikku elu. Mikrokraadiprogramm hõlmab kahe bakalaureuseõppekava aineid ja aitab omandada mitut valdkonda ühendavaid teadmisi ja koostööoskusi, mis on tööturul nii praegu kui ka tulevikus olulised. 


Kellele? 

Mikrokraadiprogramm on mõeldud kohalikes omavalitsustes kultuuri- ja noortevaldkonna spetsialistidele (sh raamatukoguhoidjad, muuseumitöötajad, noorsootööspetsialistid jt) ja teistele kogukondadega töötavatele inimestele. Sisseastumise eelduseks on huvi käsitletavate teemade vastu või töötamine valdkonnas, õppima oodatakse vähemalt keskharidusega inimesi. Ülikooli päevaõppesse tulles on mikrokraadiprogrammi aineid võimalik mitmes sotsiaalteaduste valdkonna õppekavas VÕTA-ga üle kanda ja seeläbi enda edasist õppekoormust tasemeõppes vähendada. 


Programmi läbinu

  • teab kogukondade ja ankurasutustega seotud mõisteid ning nende sisu;

  • teab projektijuhtimise üldpõhimõtteid;

  • teab ja oskab kavandada tegevust kogukonnaga koos tegutsemiseks;

  • kasutab projektijuhtimisalaseid üldteadmisi eesmärgistatult konkreetse projekti rakendatavuse analüüsimiseks tegelikus situatsioonis;

  • oskab koostada projekti eelarvet ja tegevusplaani;

  • valdab kogukonnaarendaja enesehoiu võtteid. 


Mikrokraadiprogrammi kuuluvad ained 

Sissejuhatus kogukonna arendamisse (6 EAP-d), sügissemestril

Projektitöö alused (6 EAP-d), kevadsemestril


Õppejõud 

Kadi Kass, kogukonnatöö nooremteadur

Krista Lepik, infoteaduse lektor

Merle Linno, sotsiaalse heaolu nooremlektor

Mari-Liis Tikerperi, teadustöö aluste nooremlektor

Kairi Tilga, külalisõppejõud, SA Eesti Koostöö Kogu. 


Õppetöö korraldus 

Õppetöö on jaotatud kahele semestrile ja toimub sessioonõppe vormis kaks korda kuus. Õppetöö lähtub iseseisvast ennastjuhtivast õppijast, suur rõhk on praktiliste oskuste omandamisel. Individuaalsed ja rühmatööd toetavad loengutes käsitletud teemade praktilist rakendamist. 


Registreerumise tähtaeg: 21. august 2023 

Õpe algab 04.09.2023 ja lõpeb 30.06.2024 

Programmi hind on 1140 eurot. Registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Registreerunutele saadetakse kinnitus programmi vastuvõtmise kohta hiljemalt 01.09.2023. 

 

Vaata lisa ja registreeru programmi

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes
Uus mikrokraad

Registreeru uude mikrokraadiprogrammi „Kogukondade arendamise ja projektitöö alused praktikutele“

mikrokraadid Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituuut kogukonnad

Uus mikrokraad toetab kogukonna arendamist kultuuri- ja noorsootööasutustes