Skip to main content

Õppimine ühiskonnateaduste instituudis

Tere tulemast Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi tudengite pessa! Siit leiab infot loetavate ainete, õppesessioonide, välismaal õppimise, kirjalike tööde juhiste, lõputööde nõuete ja teemade ning raamatukogu ja arvutiklassi kohta. 

Bakalaureuse- ja magistriastme seminari- ja lõputööd

Rakenduskõrghariduse kirjalike tööde vormistamine

Abiks retsensendile

Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia andmebaas (SAMM)

Sisene andmebaasi

Õppimine välismaal

Doktoriõpe

#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#koostöö #õppimine #täiendusõpe

Statistikapaketi SPSS kasutamine

Sihtgrupp: spetsialistid, kes viivad läbi küsitlusuuringuid või puutuvad kokku sotsiaalteaduslike u

Jaga
11.02.2022
#koostöö #õppimine #täiendusõpe

Sotsiaalse rehabilitatsiooni protsess

Sihtrupp: rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid, sotsiaal- ja re

Jaga
11.02.2022