Õppimine ühiskonnateaduste instituudis

Tere tulemast Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi tudengite pessa! Siit leiab infot loetavate ainete, õppesessioonide, välismaal õppimise, kirjalike tööde juhiste, lõputööde nõuete ja teemade ning raamatukogu ja arvutiklassi kohta. 

Bakalaureuse- ja magistriastme seminari- ja lõputööd

Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend

Abiks retsensendile

Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia andmebaas (SAMM)

Sisene andmebaasi

Tartu Ülikooli suunis tekstiroboti kasutamiseks õppetöös

Tutvu suunisega

  • 27. mai - ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekava lõputööde kaitsmine
  • 28. mai -  ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava bakalaureusetööde kaitsmine
  • 29.-30. mai - ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava bakalaureuseeksam
  • 31. mai - Infokorralduse õppekava lõputööde kaitsmine
  • 03. juuni JA 07. juuni - ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava magistrieksam
  • 03.-04. juuni - infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava bakalaureusetööde kaitsmine
  • 05. juuni - ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava magistritööde kaitsmine
  • 06. juuni - õppekava "muutuste juhtimine ühiskonnas" magistrieksam 
  • 07.-08. juuni - kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava magistrieksam

Õppimine välismaal

Doktoriõpe