Sotsiaalteaduste raamatukogu

Sotsiaalteaduste raamatukogu on avatud E-R 10-18. 

Sotsiaalteaduste raamatukogu loodi endise ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ja Euroopa Kolledži raamatukogude ühendamisel 2012. aasta jaanuaris.

Siin leidub kirjandust ajakirjanduse, avalikkussuhete, kommunikatsiooni, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika, sotsiaaltöö, riigiteaduste (sh Euroopa Liidu temaatika), avaliku haldusepsühholoogia, pedagoogika ja ajaloo valdkondadest.

Laenutustingimused

 • Raamatuid on võimalik laenutada reeglina kuuajalise tähtajaga kõigil TÜ raamatukogu lugejatel, kogu semestri jooksul tarvilikke eksemplare laenutatakse ka kauemaks.
 • Kohapeal kasutatavad on üliõpilastööd, teatmekirjandus, statistilised materjalid ja meediauuringud.
 • Lugejaid teenindatakse ülikooli raamatukogu lugejapileti või ID-kaardi alusel, nende puudumisel saab trükiseid kasutada kohapeal.
 • Kataloog on kättesaadav Eesti raamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER.
 • Laenutusi saab pikendada e-kataloogis ESTER lingi all “Minu ESTER”, samuti e-posti või helistamise teel (vt kontakt). Tähtaja ületanud laenutuse puhul saadetakse meeldetuletuskiri. Viivist arvestatakse 10 senti trükise kohta iga ületatud päeva eest.

Üliõpilastööd

 • Sotsiaalteaduste raamatukogus saab kohapeal paberkandjal lugeda ajakirjanduse ja kommunikatsiooni, avaliku halduse, info- ja dokumendihalduse, politoloogia ja raamatukogunduse, infokeskkondade, riigiteaduste, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsioaaltöö erialade töid. Osaliselt on olemas Euroopa Kolledžis kaitstud magistritööd ning sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliiitika 3+2 õppekava magistritööd (täpsem info raamatukoguhoidjalt).
 • Osaliselt on lõputööd kättesaadavad ka digitaalselt TÜ digitaalarhiivis DSpace. Raamatukoguhoidjalt saab küsida psühholoogia seminaritööde pdf-faile alates 2004. aastast.

Teenused raamatukogus

 • skaneerimine - 2 senti lk;
 • mustvalge printimine - 7 senti lk;
 • A4 koopia - 5 senti lk;
 • A3 koopia - 10 senti lk;
 • arvutikasutamisvõimalus.

Valik Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi värskematest lõputöödest asub digitaalarhiivis Dspace.

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala bakalaureuse- ja magistritööd Dspace'i digitaalarhiivis.

Lõputööd, mis on valminud:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marju Lauristini ja Peeter Vihalemma annetatud raamatud

Uued raamatud 2021/2022. õppeaastal

ÜTI

Poola, Saksamaa ja Tšehhi tudengid täiendasid Tartu Ülikoolis oma teadmisi militaar- ja riskisotsioloogia ning infovastupidavuse teemadel

üti

Doktoriõppe infotund: meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia erialad

Greenfluencer

Tartu Ülikooli veebikursus tulevastele greenfluencer'itele