Sotsiaalteaduste raamatukogu

Sotsiaalteaduste raamatukogu on avatud E-R 10-18.

Sotsiaalteaduste raamatukogu loodi endise ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi, sotsiaal- ja haridusteaduskonna ja Euroopa Kolledži raamatukogude ühendamisel 2012. aasta jaanuaris.

Siin leidub kirjandust ajakirjanduse, avalikkussuhete, kommunikatsiooni, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika, sotsiaaltöö, riigiteaduste (sh Euroopa Liidu temaatika), avaliku haldusepsühholoogia, pedagoogika ja ajaloo valdkondadest.

Laenutustingimused

 • Raamatuid on võimalik laenutada reeglina kuuajalise tähtajaga kõigil TÜ raamatukogu lugejatel, kogu semestri jooksul tarvilikke eksemplare laenutatakse ka kauemaks.
 • Kohapeal kasutatavad on üliõpilastööd, teatmekirjandus, statistilised materjalid ja meediauuringud.
 • Lugejaid teenindatakse ülikooli raamatukogu lugejapileti või ID-kaardi alusel, nende puudumisel saab trükiseid kasutada kohapeal.
 • Kataloog on kättesaadav Eesti raamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER.
 • Laenutusi saab pikendada e-kataloogis ESTER lingi all “Minu ESTER”, samuti e-posti või helistamise teel (vt kontakt). Tähtaja ületanud laenutuse puhul saadetakse meeldetuletuskiri. Viivist arvestatakse 10 senti trükise kohta iga ületatud päeva eest.

Üliõpilastööd

 • Sotsiaalteaduste raamatukogus saab kohapeal paberkandjal lugeda ajakirjanduse ja kommunikatsiooni, avaliku halduse, info- ja dokumendihalduse, politoloogia ja raamatukogunduse, infokeskkondade, riigiteaduste, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsioaaltöö erialade töid. Osaliselt on olemas Euroopa Kolledžis kaitstud magistritööd ning sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliiitika 3+2 õppekava magistritööd (täpsem info raamatukoguhoidjalt).
 • Osaliselt on lõputööd kättesaadavad ka digitaalselt TÜ digitaalarhiivis DSpace. Raamatukoguhoidjalt saab küsida psühholoogia seminaritööde pdf-faile alates 2004. aastast.

Teenused raamatukogus

 • skaneerimine - 2 senti lk;
 • mustvalge printimine - 7 senti lk;
 • A4 koopia - 5 senti lk;
 • A3 koopia - 10 senti lk;
 • arvutikasutamisvõimalus.

Valik Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi värskematest lõputöödest asub digitaalarhiivis Dspace.

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala bakalaureuse- ja magistritööd Dspace'i digitaalarhiivis.

Lõputööd, mis on valminud:

File
1950ndatel.pdf (60.39 KB)

 

 

File
1960ndatel.pdf (77.8 KB)

 

 

File
1970ndatel.pdf (198.03 KB)

 

 

File
1980ndatel.pdf (243.33 KB)

 

 

File
1990ndatel.pdf (218.25 KB)

 

 

File
2000ndatel.pdf (434.11 KB)

 

 

File
2010ndatel.pdf (592.26 KB)

 

 

File
2020ndatel.pdf (148.99 KB)

 

 

Marju Lauristini ja Peeter Vihalemma annetatud raamatud

Uued raamatud 2021/2022. õppeaastal

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine
Lossi 36

Õppeaasta avakogunemine esmakursuslastele

18.08.2022
#instituudist
meediale

Ajakirjanikule

14.07.2022