Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Lossi 36, ruum 301
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5583
skytte@ut.ee

Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Postiaadress: Lossi 36, 51003 Tartu
Kontakttelefon: 737 5583
E-post: skytte@ut.ee
TÜ Erasmuse ID kood: EE TARTU02
 

Instituudi juhataja: Kristiina Tõnnisson, tel 737 6374, kristiina.tonnisson@ut.ee
Meediapäringud (sh teadlaste ekspertiisi vahendamine): Mart Alaru, tel 737 6584, mart.alaru@ut.ee

Instituudi uudised

Kristiina Tõnnisson
Kristiina Tõnnisson
instituudi juhataja, haldusjuhtimise lektor
PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
+372 737 6372
+372 5554 4312
Lossi 36-302
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Eesti avalik haldus
 • haldusjuhtimine
 • haldusreformid
 • organisatsiooniteooria ja -käitumine
 • kodanikuühiskond
 • muutuste juhtimine
 • hariduspoliitika
 • haridusprogrammide hindamine
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
asejuhataja arenduse alal, tehnoloogiauuringute kaasprofessor
PhD (politoloogia)
+372 737 6141
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Piret Ehin
Piret Ehin
asejuhataja teadustöö alal, võrdleva poliitika professor, politoloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Euroopa integratsioon
 • Euroopa integratsiooniteooriad ja nende rakendamine
 • demokraatia ja legitiimsus Euroopa Liidus
 • Euroopa parlamendi valimised
 • parlamendi järelvalve EL asjade alal
 • liikmesriikide institutsioonide ja poliitikate euroopastumine
Eiki Berg
Eiki Berg
rahvusvaheliste suhete teooria professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht
PhD (geoinformaatika ja kartograafia)
+372 737 5311
Lossi 36-324
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Traditsiooniline ja kriitiline geopoliitika
 • Piirid, territoriaalvaidlused, piiriülene koostöö
 • Setsessionistlikud konfliktid ning tunnustamata riigid
 • Territoriaalsuse ja suveräänsuse küsimused
 • Võimujagamine ja liberaalne rahuloome
 • EL laienemine 
Alar Streimann
Alar Streimann
rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia külalisprofessor
+372 737 5937
Lossi 36-325
Vincent Homburg
Vincentius Martinus Franciscus Homburg
e-valitsemise professor
PhD
+372 737 5937
Lossi 36-325
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • E-government & e-governance
 • Public governance
 • Public service delivery
 • Digital and organizational transformation
 • Policy change
Andrey Makarychev
Andrey Makarychev
regionaalsete poliitikauuringute professor
teaduste doktor
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Biopolitics
 • Russian Foreign and Security Policies
 • Regionalism and Federalism
 • EU-Russia Relations
 • Common Neighborhood
 • Arts and Politics
 • Sport Megaevents
Stefano Braghiroli
Stefano Braghiroli
Euroopa õpingute kaasprofessor, Euroopa Liidu - Venemaa uuringute MAÕK programmijuht, Euroopa õpingute magistriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Party politics in the European Parliament
 • EU institutions
 • EU member states and party systems
 • Euro-scepticism
 • Populism and far-right radicalism
 • Voting behaviour
 • EU-Turkey relations
 • Comparative politics
   
Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
poliitikateooria kaasprofessor
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • liberalismi, demokraatia, rahvusluse, rahvusriikluse, föderalismi, suveräänsuse, rahvusvahelise rahu ja korra, rahvaste enesemääramise teooriad
 • keskkonnafilosoofia
 • ajaloofilosoofia
 • poliitilise mõtte ajaloo metodoloogia
Helen Eenmaa
Helen Eenmaa
valitsemise ja õiguspoliitika kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
Lossi 36-310

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Juhendamisteemad

 • õigus- ja moraalifilosoofia
 • õigusökonoomika
 • tehnoloogiaõigus
 • rahvusvaheline õigus
 • õigus ja areng
Martin Mölder
Martin Mölder
politoloogia kaasprofessor, "Poliitika ja valitsemine digiajastul" programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5336
Lossi 36-308
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • poliitilised parteid
 • valimised
 • poliitiline käitumine
 • parteisüsteemid
   
Alar Kilp
Alar Kilp
võrdleva poliitika lektor, riigiteaduste bakalaureuseõppekava programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5312
Lossi 36-318
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • demokraatia
 • ideoloogiad ja väärtuskonfliktid
 • (poliitiline) kodanikuharidus ja haridusteooria (”kuidas inimene õpib”)
 • sotsiaalse reaalsuse konstruktsioon
 • religioon ja poliitika
Raul Toomla
Raul Toomla
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD (politoloogia)
+372 737 6583
Lossi 36-308
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvaheline majandus
 • rahvusvaheline konflikt
 • rahvusvahelised organisatsioonid
 • globaalprobleemid
   
Heiko Pääbo
Heiko Pääbo
Läänemere maade poliitika lektor, Kesk-,Ida-Euroopa, Venemaa, Euraasia uuringute programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5647
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvahelised suhted Läänemere regioonis
 • Venemaa - Balti riikide suhted
 • Balti riikide välispoliitika
 • kollektiivse mälu poliitika rahvusvahelistes suhetes
 • identiteet rahvusvahelistes suhetes
 • ajalooõpikute analüüs
 • LGBTQ ja poliitika
   
Shpend Kursani
Shpend Kursani
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD
Lossi 36-417
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Self-determination and secession
 • State-making
 • International recognition
 • Territorial disputes and conflict
 • Contestation of political authority
 • Political violence and extremism
Catherine Helen Gibson
Catherine Helen Gibson
Ida-Euroopa ja Euraasia uuringute lektor
PhD
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Politics of History and Memory
 • History of the Russian Empire, Eastern Europe, and Soviet Union
 • Language policy and politics
 • Theories of nationalism
 • Border studies
 • Qualitative and interpretative research methods
David Beecher
David Ilmar Lepasaar Beecher
poliitiliste ideede ja kultuuriloo lektor
PhD (ajalugu)
+372 737 5335
Lossi 36-415
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
 • Euroopa mõiste ja selle suhe Venemaaga 
 • ülikoolide ja teaduse ajalugu 
 • rahvused ja impeeriumid
 • keel ja võim
 • Nõukogude ajalugu ja kirjanduse teooria
 • maailma/globaalne ajalugu  
 • inimõigused ja üleilmastumine
 • kultuuri- ja mõtteloo teemad
Rein Toomla
Rein Toomla
võrdleva poliitika õpetaja 0,5 k
MA (politoloogia)
+372 737 5336
Lossi 36-308
Kristina Muhhina
Kristina Muhhina
halduspoliitika teadur
PhD (avalik haldus)
Lossi 36-407
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • kaasaja valitsemine 
 • poliitikakujundamine ja elluviimine 
 • Euroopa naabruspoliitika ja demokraatia edendamine 
 • kvalitatiivsed uurimismeetodid
Leonore Riitsalu
Leonore Riitsalu
käitumusliku poliitikakujundamise teadur 0,5 k
PhD (juhtimisteadus)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • käitumisökonoomika
 • käitumuslik poliitikakujundamine
 • sekkumised käitumise muutmiseks
 • finantshariduse riiklikud strateegiad
 • rahaline heaolu
Juhan Saharov
Juhan Saharov
poliitikateooria teadur
PhD (politoloogia)
+372 737 5335
Lossi 36-415
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • poliitikateooria
 • mõisteajalugu
 • sotsiaalsed liikumised 
 • kodanikuühiskond
 • 1989. a revolutsioonid Ida-Euroopas
 • Eesti siirdeperioodi ajalugu ja poliitika
Edgars Eihmanis
Edgars Eihmanis
võrdleva poliitika teadur
PhD
+372 737 6587
Lossi 36–416
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Comparative political economy
 • Post-socialist capitalism
 • Public policy
 • Economic reforms
 • EU economic governance (European Semester, Recovery and Resilience Facility)
Azniv Tadevosyan
Azniv Tadevosyan
politoloogia nooremteadur
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Lossi 36-422
Sandra Hagelin
Sandra Charlotta Hagelin
politoloogia nooremteadur 0,45 k
MA (Euroopa õpingud)
Lossi 36-422
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Border studies
 • Critical geopolitics
 • EU border-making
 • Interpretive research (especially discourse analysis)
Bogdan Romanov
Bogdan Romanov
e-valitsemise nooremteadur
MA (demokraatia ja valitsemine)
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Online voting usage in democratic and non-democratic regimes
 • Digital governance
 • Political trust and distrust
 • Healthcare-related policymaking and policy analysis
 • Quantitative analysis via Python, R, Stata
 • Machine Learning for classification and forecast
 • Textual data collection and analysis
Tatiana Lupacheva
politoloogia nooremteadur 0,45 k
MA (demokraatia ja valitsemine)
Oliver William Rowe
Oliver William Rowe
politoloogia nooremteadur 0,1 k
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Political theory and intellectual history of self-determination, states, and authority
 • Russian history 1861-1928; intellectual history, Western-Russian relations, early Soviet governance
 • Anarchist thought and action in Europe
Izzet Yalin Youksel
Izzet Yalin Youksel
politoloogia nooremteadur
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Anselm Schmidt
politoloogia nooremteadur 0,1 k
MA (Ida-Lääne uuringud)
Lossi 36-422
Pirjo Turk
Pirjo Turk
politoloogia nooremteadur
MA (muutuste juhtimine ühiskonnas)
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Kaasjuhendamisteemad
 • sooline võrdõiguslikkus (palgalõhe, võrdne kohtlemine töökeskkonnas)
 • laste- ja perepoliitika
 • töö- ja sotsiaalpoliitika
Akbar Mammadov
Akbar Mammadov
politoloogia nooremteadur
MA (matemaatiline majandusteadus)
Lossi 36-422
Thomas Linsenmaier
Thomas Michael Linsenmaier
analüütik
(politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • EU Foreign Policy
 • External Relations of the European Union
 • European Integration
 • International Relations theory
 • Norms in World Politics
 • Security Politics
   
Annegrete Molloka
Annegrete Molloka
analüütik 0,5 k
MSc (finants- ja kindlustusmatemaatika)
+372 737 6141
Lossi 36-304
Kristel Vits
Kristel Vits
analüütik 0,8 k
MA (rahvusvahelised suhted)
+372 737 5199
+372 5816 0307
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
 • de facto riigid
 • väikeriigid
 • rahvusvaheline konfliktiohjamine.
   
Varje Kuut
Varje Kuut
rahvusvaheliste projektide peaspetsialist 0,75 k
+372 737 6376
Lossi 36-315
Evelyn Pihla
Evelyn Pihla
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 0,8 k
MA (info- ja teadmusjuhtimine)
+372 737 6379
+372 5615 8017
Lossi 36-319
Uta Kührt
Uta Kührt
Erasmuse koordinaator ja projektijuht
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 5154
Lossi 36-301
Linda Liis Tanni
Linda Liis Tanni
rahvusvaheliste üliõpilaste koordinaator 0,5 k
+372 737 5154
Lossi 36-301
Aigi Hommik
Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5583
Lossi 36-301
Yurii Kondratyk
Yurii Kondratyk
digioskuste projektijuht
MA (poliitika ja valitsemine digiajastul)
+372 737 5198
Lossi 36-328
Mart Alaru
Mart Alaru
teaduskommunikatsiooni spetsialist
MA (etnoloogia)
+372 737 6379
+372 5743 4244
Lossi 36-319
Liisa Talving
Liisa Talving
võrdleva poliitika kaasprofessor (tööleping peatatud)
PhD (politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • valimiskäitumine
 • avalik arvamus
 • euroskeptitsism
 • populism
   
Stefan Dedovic
Stefan Dedovic
e-valitsemise nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine)
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Digital transformation
 • Digital health
 • E-Governance
 • Cross-border e-services
 • Mobile government
 • Digital Identity
Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)
MSc (ökosüsteemide tehnoloogia)
Hector Pagan
Hector Charles Pagan
programmijuht-analüütik 0,5 k
MPA (avalik haldus)
+372 737 6582
Lossi 36-404
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Public/ NGO Management
 • Third Sector (theories/practice)
 • Civil Society
Helena Maripuu
Helena Maripuu
projektijuht 0,44 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-418
RAKE
Gerly Tamm
projektijuht-analüütik 0,2 k
PhD (psühholoogia)
+372 737 6378
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • käitumuslike sekkumiste disain ja nende efektiivsuse hindamine (sh sotsiaalprogrammide tõhusus)
 • sotsiaalse taju ja kognitiivse kontrolli teemalised uuringud (sh sotsiaalärevuse teema)
 • (poliitilised) uskumused ja otsustamine (baasmehhanismide eksperimentaalsed uuringud)
RAKE
Anneli Saaroja
analüütik
MA (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
+372 737 6373
Lossi 36-329
Keit
Keit Simmulmann
assistent-analüütik
MA (haridustehnoloogia korraldus)
+372 737 6378
Lossi 36-303
Ali Haririan
kujundaja
MSc (inimese ja arvuti interaktsioon)
Lossi 36-419
Anastasiia Turusinova
Anastasiia Turusinova
digiturunduse spetsialist
MA (euroopa liidu - venemaa uuringud)
+372 737 6579
Lossi 36-419
Riin Teugijas
Riin Teugijas
projekti finantskoordinaator
MA (juhtimine ja turundus)
Lossi 36-419
RAKE
Maie Kiisel
analüütik 0,64 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 516 9933 (3399)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Elurikkus avalikus debatis ja inimeste kogemuses (mets, põld, linn)
 • Sekkumiste kavandamine elurikkuse edendamiseks maal ja linnas
 • Energiakogukonna mudelite mitmekesisus ja loomise-arendamise protsessi analüüs
 • Ida-Virumaa elanike valmidus renoveerida elamuid
Mari Puniste
projektijuht 0,5 k
MA (rahvusvahelised suhted)
Lossi 36-418
Hanna Laius
Hanna Laius
projektijuht
MSc (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine)
Lossi 36-419
Maria Kristiina Prass
projekti kommunikatsioonispetsialist 0,35 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-419

Arve rekvisiidid

Aadress: Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 TARTU
Registrikood (Tartu Ülikool): 74001073
Pank: SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 TALLINN
IBAN: EE281010102000234007
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

Käibemaksukohustuslane: EE100030417
Tehingupartneri kood: 605201

NB! Aktsepteerime vaid e-arveid. Arve saatmisel sisestage palun e-arve keskkonda Tartu Ülikooli registrikood 74001073 ning arve selgitusse "Johan Skytte poliitikauuringute instituut" ja tellimuse esitaja andmed.