Skip to main content
Photo:
Andero Kalju

Sisseastumine ühiskonnateaduste instituuti

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis on võimalik õppida kahel bakalaureuse- ja viiel magistriõppekaval, samuti ühel rakenduskõrghariduse õppekaval. Doktorantuuri on võimalik läbida meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia erialadel. 

Bakalaureuseõpe

Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe õppekava on tipptasemel ning loetud maailma 150 parima eriala hulka. Me väärtustame õppes üliõpilaste loomingulist mõtlemist, sotsiaalseid oskusi ja teaduslikku selgust, mille tagame uuenduslike õppemeetoditega. Meie vilistlased töötavad peamiselt ajakirjanike, toimetajate, saatejuhtide, pressiesindajate ja kommunikatsioonijuhtidena. 

Lisateave: Nele Nemvalts, õppekorralduse spetsialist, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel saad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused selle kohta, kuidas mõjutada ühiskonda. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on su töövõimalused laialdased ning sa saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes näiteks sotsioloogia, sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnas. 

Lisateave: Virge Näkk, õppekorralduse spetsialist, virge.nakk@ut.ee, 737 5935

Eesti kui maailmas tuntud e-riik vajab väga infokorralduse asjatundjaid, kes oskavad hallata infot kiiresti muutuvas digitaalses keskkonnas. Infokorraldus on praktiline õppekava, mis sisaldab nii rakenduslikke aineid kui ka suures mahus praktikat. Sessioonõpe võimaldab sul õppida ka igapäevatöö ja pereelu kõrvalt. 

Lisateave: Virge Näkk, õppekorralduse spetsialist, virge.nakk@ut.ee, 737 5935

Magistriõpe

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu on Eestis uus ainulaadne õppekava, mis põhineb pädevustel ning milles on arvestatud täiskasvanud õppija vajadusi. Sa omandad teadmisi sotsioloogiast, (sotsiaal)psühholoogiast, sotsiaaltööst ja -poliitikast, aga ka inimgeograafiast ning sotsiaalsest ettevõtlusest. Kokkuvõttes tead sa pärast sessioonõppe läbimist, kuidas olla Eesti inimeste sotsiaalse heaolu toetamisel ja ebavõrdsuse vähendamisel muutuste eestvedaja, ning oskad sel alal tegutseda. 

Lisateave: Kristi Juurik, õppekorralduse spetsialist, kristi.juurik@ut.ee, 737 5355

Õppekava läbides arendad sa oma ühiskonnateaduslikku kujutlusvõimet ja paindlikku mõtteviisi ning saad tuge, et kujundada ainulaadse meediaprofessionaali profiili. Saadav haridus annab sulle võimekuse ja oskuse orienteeruda kommunikatsioonivaldkonna muutuvates tööoludes ning olla oma tegevuses edukas. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrantuur tähendab sisukaid akadeemilisi nädalavahetusi Tartus inspireerivate kolleegide seltsis, sest tänu mitmekesise erialataustaga kaasüliõpilastele koged, kuidas rakendatakse õpetatavat teooriat praktikas. 

Lisateave: Nele Nemvalts, õppekorralduse spetsialist, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni on oodatud õppima need, kes otsivad digikeskkondades suhtlemise seaduspärasuste mõtestamiseks erialakogukonna tuge ning soovivad kogemuspõhist tagasisidet. Osaajaga õppekava võimaldab omandada uusi teadmisi ja oskusi sobivas tempos ka töötaval spetsialistil, kuid teha seda siiski süsteemselt ja eesmärgipäraselt. Sinu õpingukaaslased on bakalaureusekraadiga keskastmejuhid (vähemalt kolmeaastane töökogemus) ja juhtimisülesandeid täitnud tippspetsialistid. 

Lisateave: Nele Nemvalts, õppekorralduse spetsialist, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

Lisateave: Kristi Juurik, õppekorralduse spetsialist, kristi.juurik@ut.ee, 737 5355

Ainulaadses valdkondi ühendavas õppekavas on ühendatud ühiskonna muutuste mõtestamise, psühholoogia-, majandus-, poliitika-, õigus-, juhtimis- ja kommunikatsiooniteadmised, sest nii õpid sa analüüsima muutusi terviklikult. Sinu õpingukaaslased on eri valdkondade eestvedajad ja spetsialistid, kellega saad teha koostööd ka pärast õpingute lõpetamist. Paindlik, kogemusõpet ja praktilisi töid sisaldav sessioonõpe võimaldab sul ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraadi ilma karjääri katkestamata. 

Lisateave: Kristi Juurik, õppekorralduse spetsialist, kristi.juurik@ut.ee, 737 5355

Doktoriõpe

Doktoriõppe eesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele. Doktorite peamised karjäärivõimalused on töö õppejõu või teadlasena Tartu Ülikoolis ja teistes teadusasutustes või juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri. Doktorikraadiga spetsialisti hariduse põhikomponentideks on tippteadmised ja oskused teadustööks oma erialal, lai teaduslik maailmakäsitlus ning arendus-, juhtimis- ja pedagoogilise töö pädevus.

Loe doktoriõppesse sisseastumise ja tingimuste kohta

Lisateave: 

Maiu Reinhold, õppekorralduse spetsialist, maiu.reinhold@ut.ee, 737 5697

Andra Siibak, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht, andra.siibak@ut.ee

Veronika Kalmus, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht, veronika.kalmus@ut.ee, 737 6591

#instituudist #sisseastumine
üti maja

Kandideerimine ühiskonnateaduste instituudi magistriõppesse kestab 29. juunini

Jaga
10.05.2022
#instituudist #juhtimine

Ühiskonnateaduste instituudi nõukogu

Ühiskonnateaduste instituudi kõrgeim otsustuskogu on instituudi nõukogu.
Jaga
22.04.2022
#instituudist #õppimine #täiendusõpe
Jaga
11.02.2022