Autor:
Andero Kalju

Sisseastumine ühiskonnateaduste instituuti

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis on võimalik õppida kahel bakalaureuse- ja kuuel magistriõppekaval, samuti ühel rakenduskõrghariduse õppekaval. Doktorantuuri on võimalik läbida meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia erialadel. 

Bakalaureuseõpe

Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe õppekava on tipptasemel ning loetud maailma 150 parima eriala hulka. Me väärtustame õppes üliõpilaste loomingulist mõtlemist, sotsiaalseid oskusi ja teaduslikku selgust, mille tagame uuenduslike õppemeetoditega. Meie vilistlased töötavad peamiselt ajakirjanike, toimetajate, saatejuhtide, pressiesindajate ja kommunikatsioonijuhtidena. 

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Nele Nemvalts, õppekorralduse spetsialist, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel saad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused selle kohta, kuidas mõjutada ühiskonda. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on su töövõimalused laialdased ning sa saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes näiteks sotsioloogia, sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnas. 

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Virge Näkk, õppekorralduse spetsialist, virge.nakk@ut.ee, 737 5935

Eesti kui maailmas tuntud e-riik vajab väga infokorralduse asjatundjaid, kes oskavad hallata infot kiiresti muutuvas digitaalses keskkonnas. Infokorraldus on praktiline õppekava, mis sisaldab nii rakenduslikke aineid kui ka suures mahus praktikat. Sessioonõpe võimaldab sul õppida ka igapäevatöö ja pereelu kõrvalt. 

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Gea Kiisk, õppekorralduse spetsialist, gea.kiisk@ut.ee, 737 6593

Magistriõpe

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu on Eestis uus ainulaadne õppekava, mis põhineb pädevustel ning milles on arvestatud täiskasvanud õppija vajadusi. Sa omandad teadmisi sotsioloogiast, (sotsiaal)psühholoogiast, sotsiaaltööst ja -poliitikast, aga ka inimgeograafiast ning sotsiaalsest ettevõtlusest. Kokkuvõttes tead sa pärast sessioonõppe läbimist, kuidas olla Eesti inimeste sotsiaalse heaolu toetamisel ja ebavõrdsuse vähendamisel muutuste eestvedaja, ning oskad sel alal tegutseda. 

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Kathriin Liiber, õppekorralduse spetsialist, kathriin.liiber@ut.ee, 737 5190

Õppekava läbides arendad sa oma ühiskonnateaduslikku kujutlusvõimet ja paindlikku mõtteviisi ning saad tuge, et kujundada ainulaadse meediaprofessionaali profiili. Saadav haridus annab sulle võimekuse ja oskuse orienteeruda kommunikatsioonivaldkonna muutuvates tööoludes ning olla oma tegevuses edukas. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrantuur tähendab sisukaid akadeemilisi nädalavahetusi Tartus inspireerivate kolleegide seltsis, sest tänu mitmekesise erialataustaga kaasüliõpilastele koged, kuidas rakendatakse õpetatavat teooriat praktikas. 

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Nele Nemvalts, õppekorralduse spetsialist, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni on oodatud õppima need, kes otsivad digikeskkondades suhtlemise seaduspärasuste mõtestamiseks erialakogukonna tuge ning soovivad kogemuspõhist tagasisidet. Osaajaga õppekava võimaldab omandada uusi teadmisi ja oskusi sobivas tempos ka töötaval spetsialistil, kuid teha seda siiski süsteemselt ja eesmärgipäraselt. Sinu õpingukaaslased on bakalaureusekraadiga keskastmejuhid (vähemalt kolmeaastane töökogemus) ja juhtimisülesandeid täitnud tippspetsialistid. 

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Nele Nemvalts, õppekorralduse spetsialist, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Virge Näkk, õppekorralduse spetsialist, virge.nakk@ut.ee, 737 5935

Ainulaadses valdkondi ühendavas õppekavas on ühendatud ühiskonna muutuste mõtestamise, psühholoogia-, majandus-, poliitika-, õigus-, juhtimis- ja kommunikatsiooniteadmised, sest nii õpid sa analüüsima muutusi terviklikult. Sinu õpingukaaslased on eri valdkondade eestvedajad ja spetsialistid, kellega saad teha koostööd ka pärast õpingute lõpetamist. Paindlik, kogemusõpet ja praktilisi töid sisaldav sessioonõpe võimaldab sul ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraadi ilma karjääri katkestamata. 

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Kathriin Liiber, õppekorralduse spetsialist, kathriin.liiber@ut.ee, 737 5190

Õppekava on mõeldud professionaalidele, kes peavad mõistma infomanipulatsiooni olemust globaalses kontekstis ja tegelevad organisatsioonides või kogukondades strateegilise kommunikatsiooni või riskihaldusega. Süsteemsed teoreetilised teadmised seotakse õpingute käigus praktikaga, mille vältel saavad õppijad keskenduda oma koduühiskondade valeinfoprobleemide lahendamisele. Õppekava läbimine annab üliõpilasele võimaluse saada rahvusvahelise võrgustiku liikmeks ja vajalikud teadmised desinformatsiooni levikuga tegelemiseks.

Loe rohkem õppekava ja tingimuste kohta

Lisateave: Kathriin Liiber, õppekorralduse spetsialist, kathriin.liiber@ut.ee, 737 5190

Doktoriõpe

Alates 2022/2023 õppeaastast on ühiskonnateaduste instituudis võimalik õppida sotsiaalteaduste doktoriõppe programmis. Doktoritööd saab teha sotsioloogia ning meedia ja kommunikatsiooni erialaldel.

Vaata järele 2024. aasta doktoriõppe infotundi

Lae alla infotunni esitlust

Ülevaate doktoriõppesse kandideerimise etappidest ja vajalikest dokumentidest leiad Tartu Ülikooli sisseastumiste lehelt.

Rohkem infot doktoriõppe kohta Tartu Ülikoolis.

Doktoriõppe kohta sotsiaalteaduste valdkonnas saab lugeda sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskuse lehelt.

Doktoriõppe eesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele. Doktorite peamised karjäärivõimalused on töö õppejõu või teadlasena Tartu Ülikoolis ja teistes teadusasutustes või juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri. Doktorikraadiga spetsialisti hariduse põhikomponentideks on tippteadmised ja oskused teadustööks oma erialal, lai teaduslik maailmakäsitlus ning arendus-, juhtimis- ja pedagoogilise töö pädevus.

Loe lähemalt doktoriõppe kohta ühiskonnateaduste instituudis ja tutvu võimalike teemadega 2024/2025 sisseastujale

Registreeru doktoriõppe infotunnile, mis toimub 11. märtsil kell 16.00 Zoomis

Lisateave: 

Maiu Reinhold, doktoriõppe õppekorralduse spetsialist, maiu.reinhold@ut.ee, 737 5697

Andra Siibak, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht, andra.siibak@ut.ee

Veronika Kalmus, sotsioloogia doktoriõppekava programmijuht, veronika.kalmus@ut.ee, 737 6591

ÜTI

Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine

ÜTI

Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine

üti

Sisseastujale: ühiskonnateaduste instituudi infotunnid