Autor:
Andero Kalju

Ajakirjanikule

Ühiskonnateaduste instituudi inimesed on avatud rääkima oma teadustööst ja uurimisvaldkonnast ning jagama erialaseid kommentaare ühiskondlikult päevakajalistel teemadel. Võta meie inimestega julgelt ühendust.

Ühiskonnateaduste instituudi kõneisikud

Mare Ainsaar
Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
Teemad: demograafia, perepoliitika, heaolu, lastega pered, teaduse usaldus ja koht ühiskonnas, sotsioloogilised uuringud
737 5936, 517 8132, mare.ainsaar@ut.ee  


Dagmar Kutsar
Sotsiaalpoliitika kaasprofessor
Teemad: sotsiaalteemad laiemalt, peremudelid, laste heaolu
737 5951, 529 5511, dagmar.kutsar@ut.ee  


Kati Orru
Kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessor
Teemad: kriisisotsioloogia, haavatavus, elanikkonnakaitse, kriisihaldus, keskkonnamuutused ja heaolu, keskkonnakonfliktid
515 8545, kati.orru@ut.ee  


Kairi Kasearu
Empiirilise sotsioloogia professor
Teemad: perekonnasotsioloogia (perevormide muutus); militaarsotsioloogia teemad, nt kaitsetahe, ajateenistus; andmete tõlgendamise küsimused
737 5932, kairi.kasearu@ut.ee


Mai Beilmann
Sotsioloogia teadur
Teemad: lapsed ja noored, noorte osalus, sotsioloogilised uuringud
737 6156, mai.beilmann@ut.ee


Dagmar Narusson
Kogukonnatöö lektor, sotsiaalse innovatsiooni teadur
Teemad: kogukondade arendus, suhted kogukonnas, avatud dialoog (pere- ja võrgustikutöös), taastumise mõtteviis vaimse tervise valdkonnas
55675057, dagmar.narusson@ut.ee

Veronika Kalmus
Sotsioloogia professor
Teemad: meediakasutus, lapsed / noored / eri põlvkonnad ja internet, digipädevus, internetiohutus, ühiskonna meediastumine ja andmestumine, ühiskondlikud muutused, väärtused ja ideoloogiad
737 6591, 5662 3583, veronika.kalmus@ut.ee


Andra Siibak
Meediauuringute professor
Teemad: laste ja vanemate digitehnoloogiate kasutus, laste digitehnoloogiate kasutuse vanemlik vahendamine; andmestunud ühiskond sh andmestumisega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed tulemid (nt privaatsusküsimused, kommertsriskid, andmeõiglus); andmestumisega seotud riskid lastele (nn andmestunud lapsepõlv); andmestunud haridus, andmestunud töökeskkond; meediakirjaoskus sh andmealane kirjaoskus
517 4146, andra.siibak@ut.ee


Marju Lauristin
Emeriitprofessor
513 8669, marju.lauristin@ut.ee 


Margit Keller
Sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
Teemad: suurte muutuste, nt kriiside mõju ühiskonnale; ühiskonna areng
506 2801, margit.keller@ut.ee


Halliki Harro-Loit
Ajakirjanduse professor
Teemad: ajakirjanduse kvaliteet, meediaeetika, meediamajandus, ajaline surve ajakirjanduses, meedia ja ajakirjandusega seotud riskid ja võimalused ühiskonnas
737 5189, 506 6826, halliki.harro@ut.ee  


Ragne Kõuts-Klemm
Ajakirjandussotsioloogia dotsent
Teemad: ajakirjanduse olemus, maakonnalehed, ajakirjandus veebis vs paberil
5346 0357, ragne.kouts@ut.ee


Maria Murumaa-Mengel
Meediauuringute kaasprofessor
Teemad: meedia-, info- ning digipädevused ja digikultuur, noored auditooriumina, fännid, antifännid, veebiriskid, sotsiaalmeedia mõjuisikud, nutiseadmed ja ajakasutus, pornograafiline meediasisu, loovuurimismeetodid
5626 7322, maria.murumaa@ut.ee  


Marju Himma-Kadakas
Ajakirjandusuuringute teadur
Teemad: ajakirjanike tööpraktikad ja oskused, ajakirjandussotsioloogia, auditooriumiuuringud, Eesti meediaorganisatsioonide sisuanalüüs
53 410 997, marju.himma@ut.ee


Marko Uibu
Kommunikatsioonijuhtimise lektor
Teemad: koosloome, sotsiaalkultuuriline eristumine ühiskonnas ja “teistsuguse” kõnetamine, terviseuskumused ja meditsiiniline pluralism, konspirituaalsus
marko.uibu@ut.ee


Signe Opermann
Meediasotsioloogia teadur
737 6592, signe.opermann@ut.ee

Krista Lepik
Infoteaduse lektor
Teemad: trendid raamatukogudes ja muuseumides, sotsiaalse aja kiirenemine organisatsioonis, infopädevus
krista.lepik@ut.ee 


Maris Männiste
Infosüsteemide nooremlektor
Teemad: ühiskonna andmestumine, privaatsus andmestunud ühiskonnas, andmepioneeride ja andmeekspertide roll andmestunud ühiskonnas, kriitilised andmeuuringud
54530089 maris.manniste@ut.ee


Tiina Palu
Infokorralduse õpetaja
Teemad: teabehaldus organisatsioonis
5034251, tiina.palu@ut.ee


Katrin Kannukene
Infoteaduse nooremlektor, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht
Teemad: infoharidus Tartu Ülikoolis, õpilaste andmestumine, haridusinfosüsteemid 
katrin.kannukene@ut.ee

Darja Maskin
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
kommunikatsioonispetsialist
Lossi 36–227
+372 737 6594
Darja Maskin
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
kommunikatsioonispetsialist
Lossi 36–227
+372 737 6594
Ragne Kõuts-Klemm
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
instituudi juhataja, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
Lossi 36–211
+372 5346 0357 (3197)
Ragne Kõuts-Klemm
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
instituudi juhataja, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
Lossi 36–211
+372 5346 0357 (3197)
ÜTI

Poola, Saksamaa ja Tšehhi tudengid täiendasid Tartu Ülikoolis oma teadmisi militaar- ja riskisotsioloogia ning infovastupidavuse teemadel

suhtlussituatsioon Jakobi 2

Narvast kultuuripealinna keelekümblema

Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut tudengiprojekt ristmeediaprojekt õppeaine raadio

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrandid loovad ristmeediaprojekti Eesti Rahvusringhäälingu kanalitesse