Ühiskonnateaduste instituudis loetavad ained

Õppeainetele saab registreeruda õppeinfosüsteemis. Registreerumine sügissemestri õppeainetele algab 15. mail ja kevadsemestri õppeainetele 15. detsembril ning lõppeb vastava semestri alguseks.

Õppeainetele registreerumine avaneb nimetatud kuupäevadel kell 21.00. Lisaks tavapärastele registreerumisaegadele võib esimese semestri kohustuslikele õppeainetele registreerumine alata õppeaasta algusest ja kesta kaks nädalat.

Semestris loetavad ained on kokkulepitud programmijuhi ja õppejõudude vahel ning võivad eri õppeaastatel erineda. Seetõttu on eriti oluline, et tudeng jälgiks oma õppekava versiooni loetavate ainete nimekirja – nii ei jää ilma enda kohustuslikest ainetest.

 

ÕPPEAASTA 2024/2025

Ajakirjandus ja kommunikatsioon (bakalaureus)

Sügis 2024

1. alusmoodul

SVUH.00.217 Akadeemiline enesejuhtimine 6 EAP

SVUH.00.038 Sissejuhatus kommunikatsiooni ja meediasse 6 EAP

1. suunamoodul

SVUH.00.25  Sissejuhatus audiovisuaalsesse meediasse 6 EAP

2. suunamoodul

FLEE.02.019 Eesti keel ja stilistika 1. osa 3 EAP

SVUH.00.212 Retoorika 6 EAP

Valikained

FLSE.00.216 Semiootika alused 3 EAP

FLFI.00.102  Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine 3 EAP

Vabaaineks soovitame

OIAO.06.050 Infopädevuse alused 3 EAP (veebiõpe)

 

Kevad 2025

1. alusmoodul

SVUH.00.223 Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eetika 6 EAP

SVUH.00.208 Eesti ajakirjanduse ja kommunikatsiooni ajalugu 6 EAP

1. suunamoodul

SVUH.00.215 Kuulamistreening ja intervjueerimine 6 EAP

SVUH.0.213  Ajakirjanduse alused 6 EAP

2. suunamoodul

FLEE.02.019 Eesti keel ja stilistika 2. osa 3 EAP

Valikained

FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse 3 EAP

Sügis 2024

2. alusmoodul

SVUH.00.219 Uurimistöö alused 6 EAP

SVUH.00.210 Üldised sotsiaalteooriad 6 EAP

Üldpädevuste erialamoodul

SVUH.00.041 Eesti meediasüsteem ja meediakasutus 6 EAP

Praktilise ajakirjanduse erialamoodul

SVUH.00.110 Praktiline ajakirjandus I 12 EAP

Meedia ja kommunikatsiooni erialamoodul

SVUH.00.253 Kommunikatsioonitöö I 6 EAP

SVUH.00.220 Audiovisuaalne kommunikatsioon 6 EAP

Valikained

SVUH.00.161 Vabatahtlik iseseisev praktika I 3 EAP

SVUH.00.162 Vabatahtlik iseseisev praktika II 3 EAP

SVUH.08.006 Veebiuuringud ja nende disain 3 EAP (e-kursus)

SVUH.00.120 Erialaoskuste jätkukursus 6 EAP

SVJS.00.100 Poliitiline osalus 6 EAP

 

Kevad 2025

2. alusmoodul

SVUH.00.205 Sissejuhatus kvalitatiivsetesse meetoditesse 6 EAP

SVUH.06.007 Sissejuhatus kvantitatiivsetesse meetoditesse 6 EAP

2. suunamoodul

SOZU.04.053 Poliitiline kultuur ja poliitiline kommunikatsioon 6 EAP

Praktilise ajakirjanduse erialamoodul

SVUH.00.111 Praktiline ajakirjandus II 12 EAP

Meedia ja kommunikatsiooni erialamoodul

SVUH.00.254 Kommunikatsioonitöö II 6 EAP

SVUH.00.276Digikultuurid ja -kommunikatsioon 6 EAP (ingl k)

Valikained

SVUH.00.161 Vabatahtlik iseseisev praktika I 3 EAP

SVUH.00.162 Vabatahtlik iseseisev praktika II 3 EAP

Sügis 2024

2. alusmoodul

SOZU.00.005 Seminaritöö 5 EAP

1. suunamoodul

SOZU.03.162 Ülevaade meedia ja kommunikatsiooni teooriast 5 EAP 

Praktilise ajakirjanduse erialamoodul

SVUH.00.143 Reporteritöö praktika 8 EAP

Praktilise kommunikatsiooni erialamoodul

SHUH.03.006 Kommunikatsiooniassistendi praktika 8 EAP

Valikained

FLSE.00.216 Semiootika alused 3 EAP

SVUH.00.041 Eesti meediasüsteem ja meediakasutus 6 EAP

SVUH.08.006 Veebiuuringud ja nende disain 3 EAP (veebiõpe)

SVUH.00.153 Meedia infokorratuse ajastul 6 EAP (ingl k, veebiõpe)

SVUH.00.120 Erialaoskuste jätkukursus 6 EAP

SVJS.00.100  Poliitiline osalus 6 EAP

SVUH.00.059 Andmepädevus 6 EAP (programmijuhi nõusolekul saab lisada valikaineks)

 

Kevad 2025

1. alusmoodul

SHZU.01.013 Infoõiguse alused 5 EAP 

Valikained

SOPH.00.004 Suhtlemispsühholoogia 3 EAP

SVPH.00.030 Sotsiaalpsühholoogia 6 EAP

ja

SHZU.00.024 Bakalaureusetöö 10 EAP või

SOZU.00.002 Bakalaureuseeksam ajakirjanduses ja kommunikatsioonis 6 EAP

UUS! KÕRVALERIALA alates 2023/2024 õppekava versioonist (60 EAP mahus)

Suunamoodul ajakirjanduse ja kommunikatsiooni kõrvalerialale (24 EAP)

SVUH.00.213     Ajakirjanduse alused 6 EAP 

SVUH.00.215     Kuulamistreening ja intervjueerimine 6 EAP 

SVUH.00.225     Sissejuhatus audiovisuaalsesse meediasse 6 EAP 

SVUH.00.038     Sissejuhatus kommunikatsiooni ja meediasse 6 EAP 

Erialamoodul praktiline ajakirjandus (24 EAP)

SVUH.00.110     Praktiline ajakirjandus I 12 EAP 

SVUH.00.111     Praktiline ajakirjandus II 12 EAP 

Valikmoodul (12 EAP)
SVUH.00.223 Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eetika 6 EAP 
+ 6 EAP mahus valikainete moodulist

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu

Sügis 2024

Alusmoodul 1 – Erialased üldpädevused (kohustuslik)

SVUH.00.056 Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu 6 EAP  

SVUH.00.046 Mitmekesisus ühiskonnas 6 EAP          

Alusmoodul 2 – Uurimis- ja analüüsimeetodid (kohustuslik)

SVUH.00.163 Ühiskonna uurimise meetodid 6 EAP

Valikained

FLEE.02.042 Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus 3 EAP     

SVUH.00.178 Sotsiaalsed digipädevused 6 EAP

OIAO.06.050 Infopädevuse alused 3 EAP       


 

Sügis 2024

Suunamoodul 2 (sotsioloogia ja infoteaduste erialal)

SVUH.00.165 Ühiskonna teoreetiline mõtestamine 3 EAP

MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse 3 EAP  

SVUH.00.061 Projektipraktika (6 EAP)

SVUH.08.006 Veebiuuringud ja nende disain  3 EAP

SVUH.00.062 Infosüsteemid 6 EAP

Sotsioloogia ja infoteaduste 1. erialamoodul

SVUH.00.059 Andmepädevus 6 EAP    

SVUH.00.051 Sotsioloogia ja infoteaduste vaatluspraktika 6 EAP    

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 1. erialamoodul 

SOSS.04.054 Vaatluspraktika sotsiaaltöö või -poliitika alal 6 EAP

SOSS.04.007 Sotsiaalpoliitika alused 6 EAP

SHSS.02.002 Sotsiaaltöö teooria 6 EAP

Sotsioloogia ja infoteaduste 2. erialamoodul

SVUH.00.182 SJ sotsiaalsesse stratifikatsiooni 6 EAP

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 2. erialamoodul    

SVUH.00.184 Terapeutilised lähenemised heaolu edendamisel 3 EAP

SOSS.04.057 Osaluspraktika sotsiaaltöö või -poliitika alal 6 EAP

Valikained

SHUH.08.001 Sooline vägivald 3 EAP

SOSS.04.079 Lapsed ja lapsepõlv 3 EAP

SVUH.00.103 Perekonna ja lapsepõlve mõtestamine 3 EAP

Sügis 2024

Suunamoodul 1 - kohustuslik

SVUH.00.060 Infoõigus, privaatsus ja andmekaitse 6 EAP

SVUH.00.050 Sotsiaalne muutus ja sekkumine 3 EAP

Suunamoodul 2 (sotsioloogia ja infoteaduste erialal)

SVUH.00.165 Ühiskonna teoreetiline mõtestamine 3 EAP

SVUH.00.062 Infosüsteemid 6 EAP

SVUH.08.006 Veebiuuringud ja nende disain  3 EAP

SVUH.00.061    Projektipraktika 6 EAP  

Sotsioloogia ja infoteaduste 2. erialamoodul

SVUH.00.182 Sissejuhatus sotsiaalsesse stratifikatsiooni 6 EAP

SOSS.04.087 Sotsiaalpoliitika analüüs 3 EAP

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 2. erialamoodul 

SVUH.00.184 Terapeutilised lähenemised heaolu edendamisel 3 EAP

SOSS.04.087 Sotsiaalpoliitika analüüs 3 EAP

SOSS.04.057  Osaluspraktika sotsiaaltöö või -poliitika alal 6 EAP 

Valikained

SOSS.04.079 Lapsed ja lapsepõlv 3 EAP

SVUH.00.103 Perekonna ja lapsepõlve mõtestamine 3 EAP

SHUH.08.001 Sooline vägivald 3 EAP

SVUH.00.249 Sissejuhatus kogukondade arendamisse 6 EAP

SVUH.00.167 Kogukonnast väljalangemise riskid 6 EAP


 

Infokorraldus

Sügis 2024

Üldainete alusmoodul

SVUH.00.068 Informatsioon ja ühiskond 6 EAP 

SVUH.00.077 Ühiskond ja kultuur 6 EAP

SVUH.00.192 Suhtlemis- ja koostööoskused 6 EAP

Infoteaduse alusmoodul

SVUH.00.071 Infoteaduste alused 6 EAP 

Infohalduse praktikate moodul

SVUH.00.074 Vaatluspraktika 3 EAP 

Valikained

SVUH.00.284 Infojuhtimine ja infoaudit organisatsioonis 6 EAP

OIAO.06.050 Infopädevuse alused (e-õpe) 3 EAP

 

 

Sügis 2024

Infohalduse alusmoodul

SVUH.00.067 Info kirjeldamine ja metaandmed 9 EAP 

SVUH.00.073 Teabehalduse korraldus 9 EAP

Infotehnoloogia alusmoodul

SVUH.00.060 Infoõigus, privaatsus ja andmekaitse 6 EAP

MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse 3 EAP

Infohalduse praktikate moodul

SVUH.00.075 Rühmapraktika 6 EAP

Valikained

SVUH.00.284 Infojuhtimine ja infoaudit organisatsioonis 6 EAP

SVUH.00.249 Sissejuhatus kogukondade arendamisse 6 EAP

 

 

 

Sügis 2024

Üldainete alusmoodul

SVUH.00.017 Infokorralduse-teemalised vestlused 3 EAP

Infoteaduse alusmoodul

SVUH.04.022 Infokorralduslike probleemide analüüs 6 EAP

Infotehnoloogia alusmoodul

SVUH.00.134 Infoarhitektuur       3 EAP

MTAT.03.297 Veebilehtede loomine      3 EAP

Infohalduse praktikate moodul

SVUH.00.135 Projektipraktika I osa 6 EAP

Valikained

SVUH.00.284 Infojuhtimine ja infoaudit organisatsioonis 6 EAP

 

 

Ajakirjandus ja kommunikatsioon (magister)

SÜGIS 2024

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni alusmoodul (18 EAP)

SVUH.00.025 Tänane meediaühiskond ja uued avalikkused 6 EAP (ingl k)

SOZU.01.129 Ajakirjandusteooria 6 EAP

SVUH.00.278 Loov kirjutamine 6 EAP

Magistritöö/magistrieksami moodul (4 EAP)

SVUH.00.006 Sotsiaalteaduste metodoloogia alused 2 EAP

SVUH.10.002 Magistriseminar I 2 EAP 

Praktikad

SOZU.00.017 Pedagoogiline praktika kõrgkoolis I 3 EAP

SVUH.00.270 Publitsistika praktika 6 EAP (ristmeedia projekt)

Valikained

SVUH.00.153 Meedia infokorratuse ajastul 6 EAP (ingl k, veebiõpe)

SVUH.00.191 Infovastupidavus 4 EAP (veebiõpe, mikrokraadiprogrammi aine)

SVUH.00.204 Kvantitatiivsete meetodite aluskursus 3 EAP

Vabaaineks soovitame 
OIAO.06.050  Infopädevuse alused 3 EAP (veebiõpe)

 
KEVAD 2025

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni alusmoodul (18 EAP)

SVUH.10.006 Kommunikatsioon erinevate auditooriumitega 6 EAP

SVUH.00.279 Andmete tõlgendamine ja teaduskommunikatsioon 6 EAP

SVUH.00.280 Meediamajandus ja meediaettevõtlus 6 EAP

Magistritöö/magistrieksami moodul (3 EAP)

SVUH.10.007 Magistriseminar II 3 EAP (NB! kohustuslik eeldusaine on SVUH.10.002)

Praktikad

SVUH.00.281 Audiovisuaalne esinemine 6 EAP 

SVUH.00.228 Kuulamis- ja küsitlemistreening 6 EAP 

SVUH.10.011 Strateegiapraktika 6 EAP 

SOZU.00.018 Pedagoogiline praktika kõrgkoolis II 3 EAP

Meetodikursuste moodul

SOZU.04.059 Fookus-grupp 6 EAP

Valikained

SVUH.00.199 Suurandmed ja andmestunud ühiskond 6 EAP (ingl k)

HVKU.05.054 Tarbesõna kunst 3 EAP

SÜGIS 2024 

Teooria ja ühiskonna analüüs 

SOZU.01.129 Ajakirjandusteooria 6 EAP

Praktikad

SOZU.00.017 Pedagoogiline praktika kõrgkoolis I 3 EAP

SVUH.00.270 Publitsistika praktika 6 EAP (ristmeedia projekt)

Praktiline ajakirjandus ja kommunikatsioon

SVUH.10.003 Kommunikatsioon ja selle juhtimine 6 EAP 

SVUH.00.278 Loov kirjutamine 6 EAP

Andme- ja tekstianalüüs

SHUH.03.002 Rakendusantropoloogia 6 EAP 

SVUH.00.204 Kvantitatiivsete meetodite aluskursus 3 EAP

Individuaalprofiili moodul

SVUH.00.153 Meedia infokorratuse ajastul 6 EAP (ingl k, veebiõpe)

SVUH.00.191 Infovastupidavus 4 EAP (veebiõpe, mikrokraadiprogrammi aine)

SVUH.00.177 Sotsiaalse muutuse programmi loomine: süsteemsed sekkumised 6 EAP (programmijuhi nõusolekuga saab määrata ka praktilise ajakirjanduse ja kommunikatsiooni moodulisse)

Vabaaineks soovitame
OIAO.06.050  Infopädevuse alused 3 EAP (veebiõpe)

 
KEVAD 2025

Kohustuslikud ained

SVUH.00.231 Professionaalne eneseanalüüs 2. osa 2 EAP

Teooria ja ühiskonna analüüs

SVUH.00.280 Meediamajandus ja meediaettevõtlus 6 EAP (alternatiivina SVUH.00.026 Meediamajandus ja -poliitika 6 EAP asemel)

Praktikad

SOZU.00.018 Pedagoogiline praktika kõrgkoolis II 3 EAP

Praktiline ajakirjandus ja kommunikatsioon

SVUH.00.281 Audiovisuaalne esinemine 6 EAP 

SVUH.00.228 Kuulamis- ja küsitlemistreening 6 EAP 

SVUH.10.011 Strateegiapraktika 6 EAP

Andme- ja tekstianalüüs

SOZU.04.059 Fookus-grupp 6 EAP

SVUH.00.199 Suurandmed ja andmestunud ühiskond 6 EAP (ingl k)

Individuaalprofiili moodul

HVKU.05.054 Tarbesõna kunst 3 EAP

SVUH.00.190 Küberhügieeni sotsiaalsed aspektid 4 EAP (mikrokraadiprogrammi aine)

Magistritöö/magistrieksami moodul

SVUH.00.053 Magistrieksam ajakirjanduses ja kommunikatsioonis 15 EAP

SVUH.00.054 Magistritöö ajakirjanduses ja kommunikatsioonis 15 EAP

 

Juhtimis- ja digikommunikatsioon

Sügis 2024

Kohustuslikud ained

SVUH.10.003 Kommunikatsioon ja selle juhtimine 6 EAP (veebiõpe)

SVUH.00.160 Magistrieksam 1. osa 5 EAP 

Valikained 

SHUH.03.002 Rakendusantropoloogia 6 EAP

SVUH.00.278 Loov kirjutamine 6 EAP

 

Kevad 2025

Kohustuslikud ained

SVUH.10.006 Kommunikatsioon erinevate auditooriumitega 6 EAP

SVUH.00.176 Sotsiaalse muutuse programmi loomine: harjumuste kujundamine 6 EAP

SVUH.00.160 Magistrieksam 2. osa 5 EAP

Valikained

SVUH.00.190Küberhügieeni sotsiaalsed aspektid 4 EAP (mikrokraadiprogrammi aine)

Sügis 2024

Kohustuslikud ained

SVUH.00.025 Tänane meediaühiskond ja uued avalikkused 6 EAP (ingl k) 

SVUH.00.160 Magistrieksam 3. osa 5 EAP 

Valikained

SVUH.00.115 Info visualiseerimine sotsiaalteadustes 6 EAP

SHUH.03.002 Rakendusantropoloogia 6 EAP 

MTAT.03.231 Äriprotsesside juhtimine 6 EAP 

 

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu

Sügis 2024

Kohustuslikud ained 

SVUH.00.196 Kogukonna arendamise alused, 6 EAP

SVUH.00.125 Grupiprotsesside juhtimine kogukonna arendamisel, 6 EAP

SVUH.00.121 Globaalsed ja kohalikud suundumused kogukondade arendamisel, 6 EAP

SVUH.00.129 Magistrieksami 1. osa, 4 EAP

Valikained

SHUH.03.002 Rakendusantropoloogia, 6 EAP 

SVUH.00.167 Kogukonnast väljalangemise riskid ja ennetamine, 6 EAP

OIAO.06.050 Infopädevuse alused, 3 EAP 

SVUH.00.204 Kvantitatiivsete meetodite aluskursus, 6 EAP

Sügis 2024

Kohustuslikud ained

SVUH.00.250 Kogukonna arendamise kavandamine ja hindamine, 9 EAP 

LTOM.02.038 Sotsiaalne ja ruumiline planeerimine, 6 EAP

SVUH.00.251 Sissejuhatus sotsiaalsesse innovatsiooni, 6 EAP

SVPC.01.060 Disainmõtlemise alused, 6 EAP

SVUH.00.129 Magistrieksami 3. osa, 4 EAP

Valikained

SVUH.00.173 Kogukonna arendusprojekt, 6 EAP

SVUH.00.204 Kvantitatiivsete meetodite aluskursus, 6 EAP

Muutuste juhtimine ühiskonnas

Sügis 2024

Kohustuslikud ained

SVOI.00.001 Õiguse ja õigusloome alused, 3 EAP

SVPH.00.029 Inimese käitumise psühholoogia, 5 EAP

SVUH.00.177 Sotsiaalse muutuse programmi loomine: süsteemsed sekkumised, 6 EAP

OIAO.06.050 Infopädevuse alused, 3 EAP 

SVSV.00.005 Magistrieksami 1. osa, 6 EAP

Valikained

SHUH.03.002 Rakendusantropoloogia, 6 EAP

SVUH.00.153 Meedia infokorratuse ajastul, 6 EAP 

Sügis 2024

Kohustuslikud ained

SVOI.00.001 Õiguse ja õigusloome alused, 3 EAP

SVPH.00.029 Inimese käitumise psühholoogia, 5 EAP

SVPC.01.060 Disainmõtlemise alused, 6 EAP

LTOM.02.066 Kestlikud linnapiirkonnad globaalmuutuste tingimustes, 6 EAP

SVUH.00.175 Koosloome ja võrgustikutöö, 6 EAP

SVSV.00.005 Magistrieksami 3. osa (koosloomeprojekt), 2 EAP

 

Valikained

LTOM.02.038 Sotsiaalne ja ruumiline planeerimine, 6 EAP

SVUH.00.153 Meedia infokorratuse ajastul, 6 EAP

Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs

Sügis 2024

Kohustuslikud ained 

SVUH.00.084 Ühiskonna arengute teoreetiline mõtestamine 6 EAP

SVUH.00.088 Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi metodoloogia 6 EAP

SVUH.00.085 Projektipraktika I osa 2 EAP

Mooduli "Organisatsiooni teadmuse juhtimine" valikained

MTAT.03.231 Äriprotsesside juhtimine 6 EAP

SVUH.10.003 Kommunikatsioon ja selle juhtimine 6 EAP                 

Valikained

SVUH.00.204 Kvantitatiivsete meetodite aluskursus 3 EAP

Vabaained

OIAO.06.050 Infopädevuse alused 3 EAP

SVUH.08.006 Veebiuuringud ja nende disain 3 EAP

 

Kohustuslikud ained kevadel 2025

SVUH.00.086 Sotsiaalse analüüsi meetodid: kvalitatiivne lähenemine 6 EAP

SVUH.00.087 Sotsiaalse analüüsi meetodid: kvantitatiivne lähenemine 6 EAP

LTAT.03.004 Andmebaasid 6 EAP

SVUH.00.085 Projektipraktika II osa 10 EAP

Mooduli „Ühiskonna sotsioloogiline mõtestamine“ valikained

SVUH.00.199 Suurandmed ja andmestunud ühiskond 6 EAP

SVUH.00.090 Kaasaja ühiskonna protsessid 6 EAP   

Mooduli "Organisatsiooni teadmuse juhtimine" valikaine

MTAT.03.310 Ärianalüüs 6 EAP

Sügis 2024

Kohustuslikud ained 

SVUH.00.115  Info visualiseerimine sotsiaalteadustes 6 EAP

SHUH.04.013 Infosüsteemid 6 EAP

SVUH.00.198 Magistriseminar 1.osa 1 EAP

SVUH.00.085 Projektipraktika 2. osa 10 EAP

Mooduli "Organisatsiooni teadmuse juhtimine" valikained

SVUH.10.003 Kommunikatsioon ja selle juhtimine 6 EAP                 

Valikained

MTAT.03.325 Tarkvaratoodete juhtimine 6 EAP

MTAT.03.319 Ärianalüütika 6 EAP

 

Kohustuslikud ained kevadel 2025:

SVUH.00.198 Magistriseminar 2. osa 1 EAP

SVUH.00.096 Magistrieksam 15 EAP

või

SVUH.00.095 Magistritöö 15 EAP

 

 

 

 

Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus (ingliskeelne õppekava, päevaõpe)

 

Kohustuslikud ained

SVUH.00.257 Toimepidevuse analüüs ja praktika, 9 EAP

SVUH.00.259 Praktika, 9 EAP

SVUH.00.260 Magistrieksami 2. osa, 12 EAP