Autor:
/Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Kogukonna arendamine“

Kogukondade arendamine on valdkond, mis on viimastel aastatel aina päevakohasem. Toimivad ja sidusad kogukonnad, kus inimesed üksteist tunnevad, toetavad ja koondavad oma ressursse loovad meeldiva elukeskkonna, toetavad vaimset tervist ja igapäevast hakkamasaamist ehk on hea elu aluseks. Raskuste ja kriiside korral on sidusad kogukonnad ühed esimesed kohad, kus abi saame.

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda osalejatele teadmised selle kohta, millised nähtused käivad kaasas kogukondadega, kuidas „võõrastest tuttavatest“ saab kujuneda kogukond ja anda oskused avastada kogukondade tugevused, ressursid, ühendada kogukondadesse kuuluvad inimesed ning kogukonna erinevad ressursid toimivaks tervikuks.


Kellele?

Õppima on oodatud inimesed, kel on huvi ja vajadus kogukondi arendada või leida kogukonnapõhised, kestlikud ja innovaatilised viisid kogukondade toetamiseks, kaasamiseks avalikus ja eraorganisatsioonis, omavalitsustes ja vabaühendustes.


Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • tunneb kogukonna arendamise teoreetilisi käsitlusi ja nüüdisaegseid rakendamise põhimõtteid;
  • kujundab ja tasakaalustab protsesse kogukonna õiglasemaks ja kestlikuks toimimiseks;
  • rakendab kestlikkuse põhimõtteid kogukonna arendamisel;
  • teab inimese ja suhete toimevõimekuse käsitlusi ning toimevõimekuse komponentide arendamise võimalusi;
  • oskab koostada kogukonna profiili kasutades selleks ressurssidepõhist lähenemist.

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad kursused

  • Kogukondade arendamise alused (6 EAP-d)
  • Kogukonna toimevõimekuse arendamine (6 EAP-d)

Õppejõud

Dagmar Narusson, kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur

Jean Pierre Lambert Wilken, külalisprofessor Hollandist


Õppetöö korraldus

Mikrokraadiprogramm toimub sessioonõppena kaks korda kuus. Mikrokraadiprogrammi ained on jagatud kahe semestri peale: 2023/2024. õppeaasta sügissemestril toimub aine „Kogukondade arendamise alused“ ning kevadsemestril aine „Kogukonna toimevõimekuse arendamine“.

Õppetöö toimub Tartus. Õppimisel tuleb arvestada, et õppesessioonide vahel tuleb teha iseseisvat tööd nii individuaalselt kui ka väikestes rühmades koos kaasõppijatega.


Õpe algab 04.09.2023 ja lõpeb 30.06.2024.

Mikrokraadiprogrammi hind on 1140 eurot. Registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirjade alusel ja neile saadetakse programmi vastuvõtmise kohta eraldi kinnitus hiljemalt 01.09.2023.

Registreerumise tähtaeg: 21. august 2023.

 

Vaata lisa ja registreeru programmi

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes
Uus mikrokraad

Registreeru uude mikrokraadiprogrammi „Kogukondade arendamise ja projektitöö alused praktikutele“

mikrokraadid Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituuut kogukonnad

Uus mikrokraad toetab kogukonna arendamist kultuuri- ja noorsootööasutustes