Autor:
/Unsplash

Lapse õigused ja heaolu

koostöös õigusteaduskonnaga.

Toimumisaeg: 2023/2024 õppeaasta kevad- ja sügissemester
Õppekoht: Õppeainetest üks toimub veebipõhiselt Moodle'i õppekeskkonnas, teised õppeained toimuvad sessioonõppe vormis kas Tartus või Tallinnas.
Programmi maksumus: 1200 eurot

Mikrokraadiprogramm alustab 2023/2024. õa kevadsemestril. Mikrokraadiprogrammile registreerumine toimub 20. novembrist 2023 kuni 28. jaanuarini 2024.


Kellele?

Mikrokraadiprogramm on mõeldud lastekaitsetöötajatele, kohaliku omavalitsuse ametnikele, MTÜde töötajatele, juristidele jt lastekaitse vastu huvi tundvatele õppijatele. Õppejõududeks on oma valdkonna tunnustatud eksperdid. Programm täiendab õppijate teadmisi ja oskusi laste õiguste ja sotsiaalõiguse alal ja annab uued teadmised lapsekesksest lähenemisest ning kaasaegsetest terapeutilistest lähenemistest töös lastega.


Õppejõud

Professor Gaabriel Tavits
Lektor Katre Luhamaa
Kaasprofessor Dagmar Kutsar
Kaasprofessor Judit Strömpl


Õppetöö korraldus

Kevadsemestril 2023/2024 toimub õigusalaste õppeainete osa:

 • Sissejuhatus lapse õiguste kaitsesse (3 EAP), veebipõhine
 • Sotsiaalõigus (3 EAP), sessioonõpe

sügissemestril 2024/2025 toimub lapse heaolu alaste õppeainete osa:

 • Terapeutilised lähenemised sotsiaaltöös (3 EAP), sessioonõpe
 • Lapsed ja lapsepõlv (3 EAP), sessioonõpe

Õppima asumise eelduseks on õigusalane haridus või sellega võrreldav praktiline kogemus. Nende puudumisel on võimalik läbida veebipõhine täiendusõppekursus "Õiguse alused mittejuristilemikrokraadiprogrammi algusele eelneval semestril.

Nõuded lõpetamiseks: kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad õppeaine läbimise nõuded.


Programmi läbinu

 • oskab selgitada sotsiaalhooldusõiguse põhiinstituutide ning üldpõhimõtete olemust ning nende vastastikuseid seoseid;
 • mõistab sotsiaalhooldusõiguse erinevaid valdkondi ning kohaldamise spetsiifikat;
 • seostab peamisi rahvusvahelisi lapse õiguse standardeid ning lapse õiguste kaitse mehhanisme;
 • tunneb lapse õiguste üldpõhimõtteid ning nende rakendamist Eesti õiguskorras;
 • analüüsib kaasaegsed lähenemisi trauma kogemusega laste, noorte ja nende perede toetamisel;
 • tunneb lapsepõlvesotsioloogia uue paradigma sisu ja oskab seda seostada lapse õiguste ja lapsepõlvepoliitikatega;
 • suudab lapsi puudutavaid (laste elu reguleerivaid) poliitikaid kriitiliselt analüüsida.

Lisainfo: 

Gea Kiisk, täiendusõppe koordinaator, gea.kiisk@ut.ee
Mari-Liis Lipstok, programmijuht, mari-liis.lipstok@ut.ee

 

Registreeru programmile

ÜTI

Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine

ÜTI

Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos