Foto:
Unsplash

Mikrokraad: Infovastupidavus

Infovastupidavuse mikrokraad pakub teaduspõhiseid sekkumispraktikaid desinformatsiooni leviku piiramiseks avalikus kommunikatsioonis, sotsiaalmeedia tegevuste analüüsi ja praktilisi juhtnööre ning tegevuspraktikaid organisatsiooni ja indiviidi tasandi infovastupidavuse suurendamiseks.


Kellele?

Infovastupidavuse mikrokraad on mõeldud era- ja avaliku sektori spetsialistidele ning juhtidele, kes oma organisatsioonis või avalikus suhtluses puutuvad kokku infohäirete ja mõjutustegevusega. Mikrokraadis saadavad teadmised aitavad juhtida inimesi teadlikule digikäitumisele ja infomõjutustes vastupidavusele.

See kraad sobib sulle, kui:

  • oled riigiametnik, keskastmejuht või spetsialist, kes tegeleb strateegilise kommunikatsiooni planeerimise ja juhtimisega, kuid kasulikke teadmisi jagub ka kohaliku omavalitsuste ametnikele ja kommuniktsioonitöötajatele;
  • töötad huvikaitse ühenduses või mõttekeskuses, kelle igapäevatöös tuleb ette valeinfo ja mõjutustegevustega seotud intsidente;
  • oled erasektori juhtimiskonsultant või analüütik, kes pakub teenust ka avalikule sektorile.

Mikrokraadi kuuluvad kursused

SVUH.00.153 Meedia infokorratuse ajastul (6 EAP, sügissemester, inglise keeles)

Kursus on pühendatud õppijate digipädevuste ja meediateadlikkuse arendamisele kommunikatsioonispetsialistide, ajakirjanike või meediatarbijatena. Eesmärk on pakkuda tudengitele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi oma meedia- ja infotarbimisharjumuste analüüsimisel, taustainfot nende tarbitavast, kuidas see võib olla mõjutatud infohäiretest ning reaalses elus kasutatavaid juhiseid muutmaks neid harjumusi nii iseendas kui ka teistes.

SVUH.00.018 Infokäitumise teooriad ja praktikad (6EAP, sügissemester)

Kursus annab teadmised infovajaduse, infokäitumise ja infootsingu olemusest, uurimissuundadest, teooriatest ja mudelitest ning uurimismeetoditest.

Infovastupidavus (4EAP, kevadsemester)

Kursus pakub teaduspõhiseid sekkumispraktikaid valeinfo leviku piiramiseks avalikus kommunikatsioonis, sotsiaalmeedia tegevuste analüüsi ja praktilisi juhtnööre organisatsiooni ja indiviidi tasandi infovastupidavuse suurendamiseks.

Küberhügieeni sotsiaalsed aspektid (4EAP, kevadsemester)

Kursus käsitleb küberhügieeniga seotut inimese ja organisatsiooni vaates. Eesmärk on õppijatele anda mõtestatud sissevaade sotsiaalsetesse teguritesse, mis mõjutavad inimese digi- ja küberkäitumist. Kursus pakub teaduspõhiseid sekkumistehnikaid ja tegevuspraktikaid organisatsiooni ja indiviidi tasandi küberhügieeni juurutamiseks.


Lisaväärtused õppijale

  • Programm toob kokku erineva töökogemuse ja taustaga spetsialistid, mis võimaldab saada osaks info- ja kommunikatsiooni valdkonnas tegutsevate spetsialistide erialasest suhtlusvõrgustikust.
  • Programm on aja- ja toimumiskorralduses paindlik, mistõttu sobib hästi töötavale õppurile. Õpe toimub nädalalõpu õppesessioonidena kombineerides virtuaal- ja lähiõpet.
  • Mikrokraadi õppeaineid on võimalik arvestada VÕTAga ning need on osa juhtimis- ja digikommunikatsiooni 1-aastasest magistriprogrammist. 

Mikrokraad on mõeldud kõrgharidusega õppijale ehk eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kõrgharidusdiplom. 

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 1900 eurot (hinnas sisaldub käibemaks). Programmis saab osaleda maksimaalselt 20 inimest. Sissastumiseks on vajalik sooviavaldus ja varasemaid õpinguid tõestav dokument. Õppekohad täidetakse avalduste laekumise järjekorras.

Registreerumise tähtaeg: 28. august 2022

 

Vaata lisa ja registreeru programmile

#instituudist #täiendusõpe
Tartu Ülikooli pusle kust on mõned jupid puudu

Ühiskonnateaduste instituut avas viis uut mikrokraadiprogrammi

07.07.2022
#täiendusõpe
data mikrokr

Mikrokraad: Tänapäevaste andmete analüüs

01.07.2022
#täiendusõpe
heaolu mikrokr

Mikrokraad: Heaolu mõõtmine ja mõjutamine

30.06.2022