Küsitlusandmete visualiseerimise koolitus 4. novembril

Kuidas kiiresti ja efektiivselt saada ülevaade andmetest? Ilmselt ei ole paremat viisi kui vaadata andmetes sisalduvat joonistel. Kutsume teid täiendama oma oskusi programmiga R jooniste tegemisel. Kursusel keskendutakse just kategoriaalsetele tunnustele, mida küsitlusandmetes esineb rohkem kui arvulisi tunnuseid. Kasutusel on vabavaraline programm R.

Käsitletakse teemasid, kuidas saada andmeid R’i ja sealt välja, graafika grammatika põhitõdesid, kategoriaalsete tunnuste teisendamist, pikka ja laia andmeformaati, peamisi joonisetüüpe ja kuidas jooniseid ilusaks teha. Kursust viib läbi Indrek Seppo, kel on pikaajaline kogemus nii erinevate andmestike ja analüüsidega kui ka Ri erinevate võimaluste (sh visualiseerimine) õpetamisega nii ülikoolides kui ka riiklikus ja erasektoris.

Koolitus toimub 4. novembril kell 10.00-16.15 veebis. Koolitust korraldab Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut koos Euroopa Sotsiaaluuringuga. Osalemiseks palun registreerige siin.

#teadus #ühiskonnale
Kaas

Valminud on e-kogumik „Avatud Dialoogil põhinev sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 0–15-aastastele lastele”

#teadus
Euroopa Sotsiaaluuring

Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus

#teadus

Lapsevanemate heaolu muutus Eestis

Artiklis analüüsitakse Euroopa Sotsiaaluuringu andmete põhjal lastega vanemate heaolu muutust Eestis aastatel 2004–2021.