Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli võõrkeelsesse esimese astme õppesse saab kandideerida 15. aprillini ja magistriõppe eestikeelsetele erialadele 28. juunini

SAIS-is saab esitada avaldusi Tartu Ülikooli eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks 28. juunini. Võõrkeelsesse esimese astme õppesse kestab vastuvõtt 15. aprillini. Võõrkeelsesse magistriõppesse lõppes avalduste vastuvõtt 15. märtsil.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk toob selleaastase vastuvõtu ühe keskse teemana välja õpetajakoolituse. „Plaanime koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga avada õpetajakoolituses ligikaudu 300 lisaõppekohta, neist 120 magistriõppes. Kuigi läbirääkimised täpsete tingimuste üle on ministeeriumiga veel pooleli, siis julgustan kõiki õpetajakarjääri peale mõtlema. Eestikeelsele õppele üleminek on Eesti haridussüsteemis suur ja oluline muutus ning ülikool soovib olla selles protsessis riigile hea koostööpartner.“

Sel aastal saavad Tartu Ülikooli magistriõppesse astujad valida 77 õppekava vahel, neist 49 on eestikeelsed ja 28 võõrkeelsed. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse asemel avas ülikool uue keeleteaduse õppekava, kus saab spetsialiseeruda ühele kolmest suunast: keeleteadus ja eesti keel, fennougristika ja arvutilingvistika. Õppima on oodatud nii filoloogid kui ka muu eriala lõpetanud keeleteaduse huvilised. Loodud on ka uus ingliskeelne digiühiskonna juhtimise õppekava, mille sihtrühm on välisriikide tippspetsialistid, kes soovivad õppida Eesti kogemusest avalike teenuste digitaliseerimisel ja sellega seotud tehnoloogiasektori arendamisel.

Lisaks magistriõppele on alanud vastuvõtt kõrghariduse esimese astme kolme ingliskeelse õppekava alusel: need on arstiteadus, ettevõttemajandus ning loodusteadused ja tehnoloogia.

Eestikeelsesse magistriõppesse saab kandideerida 28. juunini ja võõrkeelsesse esimese astme õppesse 15. aprillini. Vastuvõtutingimused on Tartu Ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on iga õppekava kirjelduse juures sisseastumisveebis. Võõrkeelsesse magistriõppesse kandideerimine lõppes 15. märtsil. 

Ühe õppeastme kohta saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust – nende hulka loetakse nii eesti- kui ka võõrkeelsesse õppesse astumise avaldused ning nii Tartusse kui ka kolledžitesse või kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

#sisseastumine
Inimene arvutihiirt hoidmas

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine #täiendusõpe
Sõbrad

Mikrokraad: Ebavõrdsuse kujunemine ja heaolu