Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli magistriõppe eestikeelsetele erialadele saab kandideerida 28. juunini

SAIS-is saab esitada avaldusi Tartu Ülikooli eestikeelsesse magistriõppesse astumiseks 28. juunini. Võõrkeelsesse magistriõppesse lõppes avalduste vastuvõtt 15. märtsil ja võõrkeelsesse esimese astme õppesse 15. aprillil.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk toob selleaastase vastuvõtu ühe keskse teemana välja õpetajakoolituse. „Plaanime koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga avada õpetajakoolituses ligikaudu 300 lisaõppekohta, neist 120 magistriõppes. Kuigi läbirääkimised täpsete tingimuste üle on ministeeriumiga veel pooleli, siis julgustan kõiki õpetajakarjääri peale mõtlema. Eestikeelsele õppele üleminek on Eesti haridussüsteemis suur ja oluline muutus ning ülikool soovib olla selles protsessis riigile hea koostööpartner.“

Sel aastal saavad Tartu Ülikooli magistriõppesse astujad valida 77 õppekava vahel, neist 49 on eestikeelsed ja 28 võõrkeelsed. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse asemel avas ülikool uue keeleteaduse õppekava, kus saab spetsialiseeruda ühele kolmest suunast: keeleteadus ja eesti keel, fennougristika ja arvutilingvistika. Õppima on oodatud nii filoloogid kui ka muu eriala lõpetanud keeleteaduse huvilised. Loodud on ka uus ingliskeelne digiühiskonna juhtimise õppekava, mille sihtrühm on välisriikide tippspetsialistid, kes soovivad õppida Eesti kogemusest avalike teenuste digitaliseerimisel ja sellega seotud tehnoloogiasektori arendamisel.

Lisaks magistriõppele on alanud vastuvõtt kõrghariduse esimese astme kolme ingliskeelse õppekava alusel: need on arstiteadus, ettevõttemajandus ning loodusteadused ja tehnoloogia.

Eestikeelsesse magistriõppesse saab kandideerida 28. juunini. Vastuvõtutingimused on Tartu Ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on iga õppekava kirjelduse juures sisseastumisveebis. Võõrkeelsesse magistriõppesse kandideerimine lõppes 15. märtsil ja võõrkeelsesse esimese astme õppesse 15. aprillil. 

Ühe õppeastme kohta saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust – nende hulka loetakse nii eesti- kui ka võõrkeelsesse õppesse astumise avaldused ning nii Tartusse kui ka kolledžitesse või kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

TÜ peahoone

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud

University of Tartu podcast Tiksu to UniTartu

Uus taskuhääling aitab välisüliõpilastel ülikoolis kohaneda