Arhiiv: toimunud ÜTI koolitused

Programmijuht: Ilmar Vaaro

Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud osaleja on kinnistanud olemasolevaid ja omandanud uusi teadmisi järgmistes valdkondades: ühiskonna sotsiaalsed ja kultuurilised arengud; kirjandus; raamatukogunduse ja infoteaduse teoreetika ja praktika; raamatukogunduse ajalugu; raamatukogunduse naaberalad; paikkondlik areng.

Sisu: 

 • Kuidas saaks raamatukogu toetada infouppujaid?
 • Infouputus paigutatuna säästva raamatukogu raamidesse.
 • Mida lugeja tahab ehk kuidas küsida õigeid küsimusi?
 • Mis raamatukogudel neist "krattidest" - raamatukogude roll ja olulisus AI-ga seoses.
 • Osalus, aktivism, radikaliseerumine.
 • Raamatukogude aastad.
 • Nüüdiskirjandus.
 • Tartu raamatukogundusliku keskkonna tundmaõppimine.
 • Väljasõit Pärnusse (teema "Minu ja sinu Pärnu").
 • Tartu kultuurikontekstist osasaamine.

Programmijuht: Ädu Neemre

Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: on saanud ülevaate uuemast laste- ja noortekirjandusest ning Soome laste- ja noortekirjandusest; elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani; ühe kirjaniku elust; laste joogast raamatukogus; kirjandusteraapiast töös laste ja noortega ning aktiivõppelistest mängudest; netinippidest asjalikule raamatukoguhoidjale; toimetulekust laste ja noorte agressiivse käitumisega.

Sisu:

 • Uuem laste- ja noortekirjandus.
 • Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani.
 • Kirjaniku kirju elu: Mika Keränen.
 • Väljasõit uuenenud Kõrveküla raamatukokku.
 • Laste Jooga raamatukogus.
 • Ülevaade Soome laste- ja noortekirjandusest.
 • Kirjandusteraapiast töös laste ja noortega. II
 • Aktiivõppelised mängud.
 • Netinipid asjalikule raamatukoguhoidjale II.
 • Hooliv turvalisus -toimetulek laste ja noorte agressiivse käitumisega.
 • Raamatukoguhoidja 2.0 ehk miks kohv tassis jahtub? (Krista Lepik);
 • Digitaalne kultuuripärand (Katrin Kannukene);
 • Meedia stereotüüpide looja ning hoidjana (Maria Murumaa-Mengel);
 • COVID-19 ja eesti raamatukogud (Ilmar Vaaro);
 • 21. sajandi žanrikultuur ja -kirjandus (Janek Kraavi);
 • Tartu raamatukogundusliku keskkonna tundmaõppimine;
 • Tartu kultuurikontekstist osasaamine.

Osalejaid: 14 

 • 3D- pliiatsi töötuba ja muud huvitavad meisterdused (Anu Amor-Narits).
 • Interaktiivsed raamatukogutunnid ja harivad online mängud (Merle Tanilsoo, Mirjam Kaun).
 • Kirjandusteraapiast töös laste ja noortega. Aktiivõppelised mängud (Katrin Rändvee).
 • Kirjaniku kirev elu.
 • Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm).
 • Uuenduslik raamatukogu (Mai Põldaas)

Osalejaid: 18

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid.
 • Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek.

Osalejaid: 11

Tellimuskoolitus: Rapla Keskraamatukogu

Õppejõud: Maria Murumaa-Mengel

Digikultuuri positiivsed ja negatiivsed tahud. Sotsiaalmeedia toimimise põhimõtted. Digitaalmaailmas eksisteerivad erinevad verbaalse ja (audio)visuaalse eneseväljenduse võimalused. Peamised online-riskid, millega lapsed ja noored kokku puutuvad. Noorte sõltuvuslik suhe sotsiaalmeediaga.

Osalejaid: 25

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Tallinn

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Osalejaid: 20

 • Meediapädevus (Kadri Ugur);
 • Infosõjas läheksin luurele raamatukoguhoidjaga, kes… (Krista Lepik);
 • Mida soovitada lugeda kasutajale, kes on harjunud algoritmi soovitustega? (Maris Männiste);
 • Raamatukogud laias maailmas – parimate praktikate näiteid piiri tagant (Katrin Kannukene);
 • 100 läbi, 101ga edasi (Ilmar Vaaro);
 • Vanemast ja uuemast mõtte- ja kunstnikukirjandusest (Janek Kraavi);
 • 15. aastat suveakadeemiaid – avaõhtu Oskar Lutsu majamuuseumis;
 • Tartu Mänguasjamuuseum – kogud ja avalikkuse kaasamine;
 • Narva ajaloo- ja kultuurimälu

Osalejaid: 25

 • Aparaadi noortekeskuse tegemistest koos töötoaga (Anneli Rääbis).
 • Hea tuju raamatud, inimeste lugemishuvi ja suvised loovuslaagrid lastele (Katriin Fisch-Uibopuu)
 • Kirjaniku kirev elu: Anti Saar.
 • Kogemuste kolmapäev: Helle Laanpere avalikest üritustest ja lugejate koolitamisest Võrumaa näitel.
 • Lasteürituste turundamise meetmed ja nende mõju (Helina Teppan).
 • Muuseumitund Tartu Linnakodaniku Muuseumis (Bürgeripere köök. Vürtsid. Ürdid).
 • Rahvuslik stiil tänapäeva riietuses (Lee Reinula).
 • Tutvumine Spordimuuseumiga ja sportlik töötuba.
 • Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm).
 • Ülevaade uuemast leedu kirjandusest KAKE MAKE näitel (Tiina Kattel).

Osalejaid: 20

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Tartu

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Osalejaid: 20

Õppejõud: Helen Cyrus-Whittle

Sisu:

 • Muuseumi- Communication techniques, which will include rapport, listening skills, body language, and the use of powerful questions.
 • Individual learning styles, which will enable to look at what they bring with them into a work setting.
 • The wheel of life looking at eight important areas and assessing what needs to change.
 • The steps to setting goals which, looks at all the things that an individual wants to be, do or have, to start with.
 • The course addresses issues to help empower the client and aid recovery and wellbeing and works on the basis that the answers are within them. Through the use of the very powerful techniques, it enables the client to begin making choices and helps the staff to enable that process instead of always having to provide the answers.
 • It focuses on confidence building and thus enables the individual/client to change the negatives and turn them into positives.
 • Recovery and what it is and how it works in the Coaching context, what Recovery means to the individual.
 • Trust Recovery strategy 2016-2021.

Osalejaid: 20

 • Mänguline raamatukogu (Krista Lepik);
 • Näoga lugeja poole – raamatukoguteenus kasutaja jaoks (Katrin Kannukene);
 • Kasutajate privaatsuse tagamine mäluasutustes – kelle ülesanne? (Maris Männiste);
 • Innovatsioon ja 21. sajandi juhtimine (Maria Teiverlaur);
 • Märkmeid eesti nüüdiskirjandusest (Janek Kraavi);
 • Eesti raamatukogunduse 100 aastat (Ilmar Vaaro); 
 • Rahvusarhiiv – eesti mälu kandja;
 • Tartu kirjanduslikud paigad – Oskar Lutsu majamuuseum;
 • Tartu kuldse ringi raamatukogude külastamine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikooli erialaraamatukogud, Tartu gümnaasiumite raamatukogud);
 • Otepää vald eesti ajaloo kontekstis 

Osalejaid: 28

Õppejõud: Nicholas Crofts, Krista Lepik, Kaie Jeeser, Marten Juurik, Ivar-Kristjan Hein, Riina Reinvelt, Berta Vosman, Andres Uueni, Hembo Pagi, Marju Niinemaa

Muuseumidokumentatsioon. Digimuseaal muuseumikogus. Muuseumikogude digiteerimise töövoog ja haldus. Museaali seisundi hindamine. Museaalide andmete ja kujutiste avaldamine veebis. Autoriõigus ja litsenseerimine. Praktilised kogemused projektide planeerimisel, projektirühma juhtimisel ja motiveerimisel. Digitaalarhiveerimine ja digiteerimine Rahvusarhiivis. Praktika Eesti Rahva Muuseumis. Lõputöö.

Osalejaid: 23

 • Ekspeditsioon Linnakodaniku Muuseumisse (Kristi Musteikis);

 • Identiteet, tehnoloogia ja noortenarratiivid (Janek Kraavi);

 • Käitumisprobleemidega lapsed ja noorukid. Mis võib olla probleemse käitumise taga ning kuidas sellega toime tulla? (Marta Valdmann);

 • Laulupeomuuseum: töötuba „Mina tahan tantsida!” (Katrin Välja);

 • Lugemisteraapia (Katriin Fisch-Uibopuu);

 • Raamatukogu astub raamidest välja (Mai Põldaas);

 • SPARK MAKERLAB töötuba - meisterdame muusikainstrumenti;

 • Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm);

 • Ülevaade uuemast prantsuse kirjandusest (Tanel Lepsoo)

Osalejaid: 14

Grandilepinguga JUST/2O15IRCHI/AGIPROF/9582 seotud.

Õppejõud: David Shemmings, Judit Strömpl, Katre Luhamaa, Merle Linno

Sisu:

 • 20. aprill 2018 Tallinnas, inglise keeles, läbiviija David Shemmings
  - Mis on (ja mis ei ole) kiindumussuhe? Kesksed müüdid ja valearusaamad kiindumussuhtest.
  - Tänapäeva kiindumussuhte põhiteemad ja nende tähtsus lapse heaolu hindamisel ja lastekaitse otsustes. Trauma mõju kiindumussuhtele.
  - Kuidas teadmine kiindumussuhtest võib aidata mõista kontaktide keerukust, k.a. õdede-vendade paigutamist (pärast perest eraldamist). Kuidas spetsialistid kalduvad kirjutama kiindumussuhtest. - Mida tähendab "kiindumussuhtepõhine sekkumine"?
 • 31. mai 2018 Tartus või 14. juuni Tallinnas, eesti keeles, läbiviijad Judit Strömpl, Katre Luhamaa, Merle Linno
  - Lapsesõbralik õigusemõistmine - mida ütlevad seadused ja EL suunitlused? (ÜRO LÕK, EV LasteKS, muud seadused).
  - Hea praktika Eestis ja mujal - arutelu ekspertide osalemisega.
  - Suhtlemine lapsega: lapse informeerimise ja intervjueerimise iseärasused. Lapsesõbralik keel kõnes ja kirjas.
  - Kogemused ja oma tegevuse analüüs. Abivahend oma tegevuse analüüsiks.
 • 27. august 2018 Tartus, eesti keeles, läbiviijad Judit Strömpl, Katre Luhamaa, Merle Linno
  - Töö emotsionaalselt raskete teemadega - tuge ja läbipõlemise ohud.
  - Erinevate spetsialistide hea omavaheline koostöö olulisus lapse õiguste tagamisel perest eraldamise menetlemises. Kogemuste jagamine ja arutelu.
  - Emotsionaalselt raske teemade menetlemine: suhted lapse ja temale oluliste täiskasvanute vahel: kuidas vähendada traumasid.
  - Spetsialisti heaolu tagamise vahendid.

Osalejaid: 67

Tellimuskoolitus: Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Õppejõud: Marju Selg

Sisu:

 • Kas raamatukogu vajab ellujäämiseks uusi funktsioone või inimesed vajavad uutmoodi raamatukogu? Raamatukogutöö ja sotsiaaltöö kokkupuuteala: sotsiaal-kultuurilised ja sotsiaal-hariduslikud probleemid. Heaoluloov raamatukogu. Raamatukogu kui kogukonnakeskus ja sotsiaalteenuste pakkuja. Raamatukogu koostöö teistega: kool, noortekeskus, sotsiaalosakond, sotsiaalvaldkonna MTÜ-d, hooldekodu, asenduskodu, kirik, ettevõtted. (Pool)sotsiaalteenused raamatukogus: "pikapäevarühm" õpilastele, päevakeskus eakatele, päevakeskus emadele väikeste lastega, tööharjutusrühm pikaajalistele töötutele, arvutikoolitus, elu- ja olmeoskuste õpitoad. Sotsiaalpedagoogilised lähenemised heaoluloovas raamatukogutöös; sotsiaalpedagoogika teemantmudel. Näiteid headest praktikatest.

Osalejaid: 38

Tellimuskoolitus: Põltsamaa Raamatukogu

Õppejõud: Katrin Kannukene

Sisu:

 • Edukas ja efektiivne raamatukoguteenus.
 • Teenused eri kasutajarühmadest lähtuvalt.
 • Teenused lastele ja noortele.
 • Elukestev õpe.
 • Huvitegevus raamatukogus
 • Kasutajakoolitus, raamatukogutunnid.
 • E-teenused, elektrooniline teatmeteenindus.
 • Ebatraditsioonilised raamatukoguteenused - näiteid laiast maailmast.
 • Raamatukoguteenuste turundus.

Osalejaid: 28

Tellimuskoolitus: Maarjamaa Hariduskolleegium

Õppejõud: Dagmar Narusson, Külli Mäe

Sisu:

 • Sotsiaalne kaasatus ja citizenship. Personaalse taastumise protsess. Taastumise käsitlus, CHIME lähenemine ja 5 personaalse taastumise valdkonda. Suhete olulisus personaalse taastumise kontekstis. Taastumist toetav klienditöö. Kohalolu (presence) teooria ja põhiprintsiibid. CARe kui abivahend taastumise teekonnal. Tervis, tervise käsitlused ja Rahvusvaheline Funktsioneerimise Klassifikatsioon. Personaalne profiil. Teekond soovidest eesmärkideni. Personaalne plaan ja toetusplaan. BAP printsiibid. Tugevused ja haavatavus: ohumärkide plaan. Keskkonna kontseptsioon, keskkonna profiil. Sotsiaalsete suhete analüüs. Kogukonna toetus ja sotsiaalse kaasatuse tähendus.

Osalejaid: 14

Tellimuskoolitus: Tartu Linnavalitsus

Õppejõud: Agnes Aljas

Sisu:

 • Muuseumikülastajate tüpoloogiad ja erinevate gruppide vajaduste analüüs;
 • Külastajate kultuurihuvide ja ootuste kaardistamine;
 • Kaasaegse muuseumi roll ja ülesanded;
 • Külastajate põhise sisuloome analüüs ja mõtestamine;
 • Kaasamise eesmärgid ja disain;
 • Osalejate motivatsioonid.

Osalejaid: 18

Tellimuskoolitus: Maarjamaa Hariduskolleegium

Õppejõud: Dagmar Narusson, Külli Mäe

Sisu:

 • Sotsiaalne kaasatus ja citizenship. Personaalse taastumise protsess. Taastumise käsitlus, CHIME lähenemine ja 5 personaalse taastumise valdkonda. Suhete olulisus personaalse taastumise kontekstis. Taastumist toetav klienditöö. Kohalolu (presence) teooria ja põhiprintsiibid. CARe kui abivahend taastumise teekonnal. Tervis, tervise käsitlused ja Rahvusvaheline Funktsioneerimise Klassifikatsioon. Personaalne profiil. Teekond soovidest eesmärkideni. Personaalne plaan ja toetusplaan. BAP printsiibid. Tugevused ja haavatavus: ohumärkide plaan. Keskkonna kontseptsioon, keskkonna profiil. Sotsiaalsete suhete analüüs. Kogukonna toetus ja sotsiaalse kaasatuse tähendus.

Osalejaid: 11

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Jõhvi, Tallinn

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek.

Osalejaid: 36

Õppejõud: Avo Trumm, Agnes Aljas, Janek Kraavi, Krista Lepik, Ilmar Vaaro, Mai Põldaas, Katrin Kannukene, Maria Teiverlaur, Maris Männiste

Sisu:

 • Sotsioloogia ja infoteaduse seosed;
 • Aeglane raamatukoguhoidja informatsiooni kiirteel;
 • Suurandmed – kas võimalus ka mäluasutuste jaoks või lihtsalt moesõna?;
 • Raamatuta raamatukogu;
 • Raamatukogu õpikeskkonnana;
 • Raamatukogundus uurimisainesena;  
 • Märkmeid eesti nüüdiskirjandusest;
 • Makro- ja mikrokeskkonna mõju lugemisele;
 • Museoloogia põhitõed;
 • Tutvumine Eesti Rahva Muuseumi kogudega ning Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate Tartu laureaatidega.

Osalejaid: 29

Õppejõud: Merili Metsvahi, Virve Tuubel, Mari Laan, Jaanika Palm, Egle Säre, Mai Põldaas, Annika Pindis, Anne Rudanovski, Kaisa Ling

Sisu:

 • Emandad ja Isandad;
 • Hullu Teadlase Kabinet;

 • Lastega filosofeerimine;

 • Lugude jutustamisest;

 • Naine Eesti folklooris ja ühiskonnas;

 • Oskar Lutsu Majamuuseum;

 • Paberi 7 elu;

 • Uuem laste- ja noortekirjandus;

 • Uued tuuled raamatukogude teel;

 • Ülevaade uuemast hispaania kirjandusest.

Osalejaid: 15

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Tallinn

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Osalejaid: 15

Koostöös TÜ infoühiskonna keskuse ja Oxfordi ülikooliga

Õppejõud: Anna-Maria Osula, Robert Johannes Krimmer, Jason Ricardo C Nurse, Max Willem Eline Smeets, Ivan Martinovic, Lucas Kello

Sisu:

 • Arvutivõrkude põhialused.
 • Küberkaitse: autentimine ja biomeetria.
 • Sõltumatu hinnang Eesti internetihääletuse süsteemi protseduurilistele komponentidele.
 • Riiklik ja rahvusvaheline julgeolek infoajastul.
 • Venemaa küberoperatsioonid: takistamine ja õõnestamine.
 • Valitsus kui platvorm.
 • Õiguskaitseorganite ligipääs eksterritoriaalsetele andmetele.
 • Strateegilised dilemmad küberruumis.
 • Simulatsiooniharjutus.

Tellimuskoolitus: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus; Saaremaa

Õppejõud: Dagmar Narusson, Katrin Grünberg, Raili Hollo

Sisu:

 • Taastumiskogemuse analüüs.
 • Esmased nõustamisoskused.
 • Kriisinõustamise alused.
 • Grupitöö alused.
 • Kogemusnõustamise juhendatud individuaalne praktika ja grupi praktika lähiõppes.
 • Iseseisev töö õppematerjalidega, lugemine ja kodutööde ettevalmistamine, kogemusnõustamise praktika ning lõputöö.

Osalejaid: 13

Õppejõud: Dagmar Kutsar, Merle Linno, Marju Selg, Kadri Soo, Judit Strömpl

Sisu:

 • Kursuse sissejuhatus, eesmärgid ja ülesanded. Lapse subjektiivse heaolu teoreetiline ja õigusnormatiivne käsitlus.
 • Osapooled koolis: lapse ja õpetaja koolirõõm ja mure. Õpetaja probleemid ja vastuolud ning eetilised dilemmad.
 • Eluoskused hariduses ja lootusrikkus. Lapse ja õpetaja lootusrikkus ja selle loomine ning säilitamine õpikeskkonnas.
 • Vägivald. Abivajav või hädaohus olev õpilane ja õpetajast kolleeg.
 • Koostöö hariduses ja haridusväliste süsteemidega.
 • Kursust kokkuvõttev kollokvium - heaolu loova kooli ühistoimimise kavandite loomine, esitlus ja arutelu.

Osalejaid: 19

Õppejõud: Kadri Rootalu

Sisu:

 • Andmestike importimine erinevatest formaatidest, andmete ettevalmistus analüüsiks.
 • Andmestruktuurid, nende muutmine (pikkformaadist laiformaati jms).
 • Tehted andmetega, tehniline töö tunnuste ja objektidega.
 • Andmetüübid (sõnalised andmed, koodid), selle muutmine.
 • Topeltvaatluste leidmine. Filtrid. Tabelid ja kokkuvõtted. Süntaksi kasutamine.

Osalejaid: 4

Tellimuskoolitus: Tartu Linnavalitsus

Õppejõud: Dagmar Narusson

Sisu:

 • Meeskonnas töötamise võimalused ja väljakutsed.
 • Koostöö tähendus ja vajalikkus.
 • Koostöö kolm alust: vastastikune usaldus, ühtsustunne ehk identiteet ning toimivuse- ehk edutunne.
 • Meeskonna profiil.
 • Meeskonnaliikmete vajadused ja kokkulepped.

Osalejaid: 13

Tellimuskoolitus: Tartu Rukkilille Lasteaed

Õppejõud: Kadri Ugur

Sisu:

 • Muutused ja muutuste kommunikatsioon.
 • Põhimõtteline ja tehniline vastupanu muudatusele.
 • Konstruktiivsed viisid vastupanust ülesaamiseks.

Osalejaid: 13

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Tallinn)

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Tellimuskoolitus: Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Õppejõud: Agnes Aljas, Krista Lepik

Sisu:

 • Osalusaktsioonide ja kaasamise olemus mäluasutustes.
 • Töö siht- ja sidusrühmadega, nende kaasamine tegevustesse.
 • Mitteformaalse hariduse olemus, huviharidus ja huvitegevus.
 • Sündmuse kavandamine ja korraldamine.

Osalejaid: 23

Tellimuskoolitus: Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu

Õppejõud: Marju Selg

Sisu:

 • Sotsiaalruumiline vaade kogukonnale ning raamatukogu inimeste osaluse ja sotsiaalse kaasatuse edendajana.
 • Raamatukogu sotsiaalpedagoogilised funktsioonid: turvaline ja mittemärgitav ajaveetmispaik; eluks vajaliku info ning hingeliselt rikastavate kogemuste ja elamuste pakkumine.
 • Sotsiaalpedagoogiline ja elamuspedagoogiline töö eri eas ja erinevate vajadustega inimeste argipäeva rikastamisel.

Osalejaid: 33

Tellimuskoolitus: Maaeluministeerium

Õppejõud: Mare Ainsaar, Häli Tarum, Avo Trumm

Sisu:

 • Uuringu tellimiseks koostatava lähteülesande struktuur.
 • Uuringu eesmärgi ja oodatavate tulemuste sõnastus lähteülesandes, seosed lähteülesande ja selle alusel tellitava töö tulemuse vahel.
 • Uuringu küsimustike koostamine ja kooskõlastamise tingimused.
 • Lõpptulemuste tutvustamine ja võõrkeelsed kokkuvõtted.
 • Tellijapoolne tugi töö teostamisel (materjalid, andmebaaside kasutamise võimalus jne).
 • Uuringu läbiviimise ajakava, etapid ja nende (ajaline ja rahaline) planeerimine.
 • Uuringu läbiviijale esitatavate nõuete määratlemine.
 • Uuringu pakkumuse kvalifitseerimistingimused.
 • Uuringu pakkumuse hindamiskriteeriumid ning võimalikud lisatingimused.
 • Uuringu tellimisega seotud riskid ja nende leevendamine.
 • Riigihankena tellitavate uuringutega seotud spetsiifilised aspektid, erinevus avaliku konkursi raames tellitavatest uuringutest.

Osalejaid: 25

Tellimuskoolitus: Järvamaa Kutsehaigete Ühing

Õppejõud: Leonore Riitsalu

Sisu: Ülevaade rahatarkuse olemusest ning selle parandamise viisidest. Oma rahaasjade läbimõtlemine ja nippide saamine nende paremaks korraldamiseks.

Osalejaid: 28

Õppejõud: Dagmar Narusson, Külli Mäe

Sisu: Sotsiaalne kaasatus ja citizenship. Personaalse taastumise protsess. Taastumise käsitlus, CHIME lähenemine ja 5 personaalse taastumise valdkonda. Suhete olulisus personaalse taastumise kontekstis. Taastumist toetav klienditöö. Kohalolu (presence) teooria ja põhiprintsiibid. CARe kui abivahend taastumise teekonnal. Tervis, tervise käsitlused ja Rahvusvaheline Funktsioneerimise Klassifikatsioon. Personaalne profiil. Teekond soovidest eesmärkideni. Personaalne plaan ja toetusplaan. BAP printsiibid. Tugevused ja haavatavus: ohumärkide plaan. Keskkonna konteptsioon, keskkonna kujundamise profiil. Sotsiaalsete suhete analüüs. Kogukonna toetus ja sotsiaalse kaasatuse tähendus.

Osalejaid: 12

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Tartu

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Osalejaid: 16

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Tallinn

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Tellimuskoolitus: Swedbank

Õppejõud: Kadri Ugur

Sisu: Lihtsad harjutused kaamera ees koos vahetu tagasisidega julgustamaks osalejaid kaamera ees esinema ning oma sõnumit arusaadavalt ja mõjusalt esitama.

Osalejaid: 11

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Tartu

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Osalejaid: 22

Tellimuskoolitus: Tervise Arengu Instituut; Jõhvi

Õppejõud: Merle Linno, Dagmar Narusson

Sisu:

 • Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädasolev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega. Rühmatöö: lapse olukorra hindamise tegevused.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitsus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega. Rühmatöö: vanemliku hoolitsuse hindamine praktikas.
 • Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega. Rühmatöö: keskkonna hindamine praktikas.
 • Töö osalejate ettevalmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorralduse protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.
 • Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. Rühmatöö: juhtumikoosoleku praktiline läbiviimine kursuslase juhtumi käsitlemise näitel. Kovisioon.
 • Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.
 • Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirja panek

Osalejaid: 22

Tellimuskoolitus: Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Sisu:

 • Suhtlemise mikroformaadid õpetaja töös (Signe Ivask).
 • Küsitlemine (Halliki Harro-Loit).
 • Kool ja sotsiaalmeedia (Maria Murumaa-Mengel).
 • E-kirjade lugemine ja kirjutamine (Tiiu Taur).

Osalejaid: 64

Sisu:

 • 21. sajandi ajakirjandus (Halliki Harro-Loit)  
 • Kaasaegne eesti luule (Mart Velsker)
 • Raamatukogud ja teised infosfäärid (Vallo Kelder)  
 • Raamatukogu kogukonna kaasajana (Mai Põldaas)  
 • Kogukond – maaraamatukogu – sotsiaalmeedia (Krista Lepik)  
 • Raamatukogud regionaalpoliitikas (Ilmar Vaaro)
 • Infotehnoloogia rakendamine mäluasutustes (Maris Männiste)
 • Huumor ja huumoriteraapia (Maria Teiverlaur)
 • Ekskursioon Helme kihelkonnas (Ilmar Kõverik)
 • Ringkäik Karlova kirjanduslikel radadel (Mart Velsker)

Osalejaid: 27

Koostöös elukestva õppe keskuse ja majandusteaduskonnaga

Õppejõud: Eleri Lõhmus, Kadri Ugur

Sisu:

 • Lihtsa audiovisuaalse teksti elemendid: kuidas luua oma taskuseadmega mõjukat ja sisukat videoklippi?
 • Kuidas kavandada ja korraldada webinari, mida on huvitav jälgida?
 • Sisukast sõnumist kvaliteetse vormistuseni: kuidas kirjeldada oma vajadusi operaatorile, helimehele, monteerijale, levitajale?

Osalejaid: 8

Sisu:

 • AHHAA Keskuse projektid: jäljerada ja roheline mõtlemine (Helin Haga);
 • ERR Tartu stuudio tegemised (Aivi Parijõgi);
 • Esemed jutustavad lugusid (Virve Tuubel);
 • Etnilised hoiakud ja nende muutmine (Aune Valk);
 • Folkloorist tänasel päeval: Tiigi Seltsimaja kogemus (Tiina Konsen);
 • Impromängud noortele: kuidas kasutada draamavahendeid töös noortega? (Hele Riit);
 • Paberi 7 elu (Anne Rudanovski);
 • Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm);
 • Ülevaade uuemast inglise kirjandusest (Kersti Unt)

Osalejaid: 10

Tellimuskoolitus: Kultuuriministeerium

Õppejõud: Andres Uueni, Kadri Nigulas, Mari Siiner, Kairi Kruus, Joel Leis, Martin Sermet

Sisu:

 • Sissejuhatus metaandmetesse. Metaandmed ja nende kasutamine: mis on "andmed andmete kohta". Miks on vaja säilitada metaandmeid?
 • Museaali digikujutise laadimine Digihoidlasse. Pildifaili loomine kasutades Reflectance Transformation Imaging (RTI) meetodit.
 • Praktiline töö gruppides skanneriga ja digikaameraga: pildifaili loomine ja tehnilised metaandmed.

Osalejaid: 20

Koostöös elukestva õppe keskuse ja majandusteaduskonnaga

Õppejõud: Mare Ainsaar, Avo Trumm, Triin Vihalemm

Sisu:

 • Sotsiaalsete ja muude mõjude hindamise erinevad võtted ja sotsiaalsete mõjude hindamise kriteeriumid.
 • Tulu-kulu analüüside erinevad võimalused: sh nn päris tulu-kulu analüüsid, kvalitatiivsed tulu-kulu analüüsid ja muud võimalused.
 • Sotsiaalsete praktikate põhine mõju analüüs - kuidas erinevad programmid ja sekkumised eri huvipoolte igapäevaelu ümber kujundavad.

Osalejaid: 14

 Tellimuskoolitus erivajadustega laste vanematele: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Õppejõud: Dagmar Narusson, Kadi Haamer, Raili Hollo

Sisu:

 • Taastumiskogemuse analüüs.
 • Esmased nõustamisoskused.
 • Kriisinõustamise alused.
 • Grupitöö alused.
 • Kogemusnõustamise juhendatud individuaalne praktika ja grupi praktika lähiõppes.
 • Iseseisev töö õppematerjalidega, lugemine ja kodutööde ettevalmistamine, kogemusnõustamise praktika ning lõputöö.

Osalejaid: 16

Õppejõud: Mare Ainsaar, Indrek Soidla, Mai Beilmann, Hanna Ernits, Oliver Nahkur

Sisu:

 • Ülevaade erinevatest rändega seotud mõistetest ja seaduspärasustest ning inimeste hoiakutest.

Osalejaid: 6

Koostöös elukestva õppe keskuse ja majandusteaduskonnaga

Õppejõud: Andres Kuusik, Margit Keller

Sisu:

 • Kuidas luua väärtust nii, et see sihtrühmadele korda läheks?
 • Pakkumise loomine, teenusedisain.
 • Pakkumise vorm ehk bränding: brändi identiteet ja imago, sisu ja vormi kooskõla.
 • Maailma brändingu arengute "ajavaim" ja mis on meil sellest õppida?

Osalejaid: 8

Tellimuskoolitus: Hariduse Tugiteenuste Keskus

Õppejõud: Kadri Ugur

Sisu:

 • Kriisiolukorras ärritunud inimesega suhtlemise peamised põhimõtted.
 • Erinevate käitumisviiside valimine lähtuvalt olukorra ja sihtrühma eripärast.
 • Simultatsiooniharjutused käitumisviiside valimise ja praktikas rakendamise harjutamiseks.

Osalejaid: 28

Tellimuskoolitus: Hariduse Tugiteenuste Keskus

Õppejõud: Kadri Ugur

Sisu:

 • Kriisiolukorras ärritunud inimesega suhtlemise peamised põhimõtted.
 • Erinevate käitumisviiside valimine lähtuvalt olukorra ja sihtrühma eripärast.
 • Simultatsiooniharjutused käitumisviiside valimise ja praktikas rakendamise harjutamiseks.

Osalejaid: 28

Tellimuskoolitus: Luua Metsanduskool

Õppejõud: Kadri Ugur

Sisu:

 • Praktikadokumentide lähilugemine; kriitilise lugemise võtted, funktsionaalne grammatika.
 • Aktiivne kuulamine, sh täpne küsitlemine.
 • Hinnanguvaba tagasiside andmine õppimise kontekstis.

Osalejaid: 23

Koostöös elukestva õppe keskuse ja majandusteaduskonnaga

Õppejõud: Maaja Vadi, Tiiu Taur

 Sisu:

 • Kuidas kommunikatsioon loob ja hoiab koos organisatsioone?
 • Kellel ja miks on vaja organisatsiooni ning selle kommunikatsiooni?
 • Miks, kellega ja kuidas organisatsioonid suhtlevad?
 • Kommunikatsiooniga või kommunikatsioonita? See on juhtimise küsimus.

Osalejaid: 12

Tellimuskoolitus: Kõrveküla Raamatukogu

Õppejõud: Mare Ainsaar, Oliver Nahkur

Sisu:

 • Rahvusvahelise rände mõisted (pagulane, põgenik, immigrant).
 • Kohanemist ja konflikte soodustavad tegurid.

Osalejaid: 41

Tellimuskoolitus: Kultuuriministeerium

Õppejõud: Vambola Leping, Anne Villems

Sisu:

 • Milleks muuseumile andmebaas? Ühine keel.
 • Andmebaasi loomise etapid: mudeli loomine/lugemine; andmebaasi tekitamine; andmete lisamine; päringute formuleerimine ja lugemine SQL'is. Nõuded.
 • Graafiline mudel. Nõuded mudeliks.
 • MUS ehitus PowerDesigner'iga.
 • SQL: Insert, Select.
 • Näidispäringud: muuseum ja isik.
 • Hea vs halb mudel.
 • Vaated ja protseduurid.
 • Veebiteenused andmebaasil.
 • Avaandmed ja Creative Commons.

Osalejaid: 19

Tallinn, koostöös elukestva õppe keskuse ja majandusteaduskonnaga

Õppejõud: Mervi Raudsaar, Triin Kask

Sisu:

 • Kuidas ära tunda ja rakendada sisemise ettevõtlikkuse võimalusi organisatsioonis?
 • Kuidas motiveerida töötajaid ettevõtlikkust rakendama?
 • Sisemise ettevõtlikkuse ohud ja nende ennetamine.
 • Juhtide roll sisemise ettevõtlikkuse tekkeks.

Osalejaid: 10

Õppejõud: Maria Murumaa-Mengel

Sisu:

 • Uued võimalused, mis online-keskkonnad on loonud eneseväljenduseks, koostööks, abi saamiseks, poliitiliseks aktiivsuseks, meelelahutuseks, sõprade ja armastuse leidmiseks.
 • Digimaailmaga kaasnevad riskid: sotsiaalne eraldatus, küberkiusamine, infomüra, kliki kaugusel olev ekstreemne pornograafiline ja vägivaldne sisu, sõltuvuslik vajadus pidevalt kõigega kursis olla, mitmesugused kurjategijad - kräkkeritest netipervertideni.
 • Laste ja noorte netikäitumine.

Osalejaid: 14

Õppejõud: Anita Kärner, Dagmar Narusson, Judit Strömpl

Sisu:

 • Belgias, Hispaanias ja Itaalias projekti TWELVE raames läbi viidud uuringute tulemused.
 • ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 ning sellega seotud teised artiklid ja nende rakendatavus Eesti alaealiste õigusemõistmise süsteemis.
 • Eesti süsteemi positiivsed näiteid.

Osalejaid: 7

Tallinn

Õppejõud: Anita Kärner, Dagmar Narusson, Judit Strömpl

Sisu:

 • Belgias, Hispaanias ja Itaalias projekti TWELVE raames läbi viidud uuringute tulemused.
 • ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 ning sellega seotud teised artiklid ja nende rakendatavus Eesti alaealiste õigusemõistmise süsteemis.
 • Eesti süsteemi positiivsed näiteid.

Osalejaid: 15

Koostöös elukestva õppe keskuse ja majandusteaduskonnaga

Õppejõud: Andres Kuusik, Margit Keller

Sisu:

 • Miks ja kuidas me ostame, kasutame ja ära viskame?
 • Tarbijapsühholoogia ehk mis toimub inimese peas, kui ta kohtub kaubaga?
 • Tarbimissotsioloogia ehk kuidas sotsiaalsed mustrid tarbimist kujundavad?

Osalejaid: 8

Õppejõud: Anita Kärner, Dagmar Narusson, Judit Strömpl

Sisu:

 • Belgias, Hispaanias ja Itaalias projekti TWELVE raames läbi viidud uuringute tulemused.
 • ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 ning sellega seotud teised artiklid ja nende rakendatavus Eesti alaealiste õigusemõistmise süsteemis.
 • Eesti süsteemi positiivsed näiteid.

Osalejaid: 5

Õppejõud: Anita Kärner, Dagmar Narusson, Judit Strömpl

Sisu:

 • Belgias, Hispaanias ja Itaalias projekti TWELVE raames läbi viidud uuringute tulemused.
 • ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 ning sellega seotud teised artiklid ja nende rakendatavus Eesti alaealiste õigusemõistmise süsteemis.
 • Eesti süsteemi positiivsed näiteid.

Osalejaid: 16

 Tallinn

Õppejõud: Anita Kärner, Dagmar Narusson, Judit Strömpl

Sisu:

 • Belgias, Hispaanias ja Itaalias projekti TWELVE raames läbi viidud uuringute tulemused.
 • ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12 ning sellega seotud teised artiklid ja nende rakendatavus Eesti alaealiste õigusemõistmise süsteemis.
 • Eesti süsteemi positiivsed näiteid.

Osalejaid: 16

Õppejõud: Halliki Harro-Loit, Juta Jaani, Jaanika Piksööt, Reesi Efert, Kai Kuuspalu, Kristel Vits

Sisu:

 • Liiklusohutuse õpiülesanded ja hindamisvahendid. Ülesannete kasutamine ja õppetegevuse kavandamine.
 • Õpilaste liiklusohutusalase pädevuse kujundamine.
 • Ülesannete rakendatavus ja arendamisvajadused.
 • Kogemuste analüüsimine.
 • Läbiviidud tegevuste pikemaajalise mõju hindamine ja kordustestimise läbiviimine. Lõiming teiste ainetega, õppematerjalid, tugi kooli koostööpartneritelt jms.

Osalejaid: 16 

Tellimuskoolitus: Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Õppejõud: Dagmar Narusson

Sisu:

 • Kaasaegse sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, põhimõtted, mõisted.
 • Rehabilitatsiooni klienditöö protsessi etapid.
 • Rehabiliteerimise protsessi esimene etapp: teenuse kasutaja orientatsioon, valmisoleku hindamine, pikaajaline ja lühiajaline eesmärk.
 • Rehabiliteerimise protsessi teine etapp: pika-ajalisest eesmärgist ja Rahvusvahelise Funktsioneerimise Klassifikatsiooni põhimõtetest lähtuv isiku funktsioneerimise hindamine erinevate rehabilitatsioonimeeskonnas praktiseerivate erialaspetsialistide poolt.
 • Hindamise kokkuvõtete koostamine, vajaduste analüüs. Lühiajalise eesmärgi koostamise põhimõtted.
 • Rehabiliteerimise tegevuskava koostamise põhimõtted.
 • Rehabiliteerimise protsessi kolmas etapp: isiku rehabiliteerimise eesmärgi saavutamise tegevused.
 • Koostöö isikuga, tema lähedastega, teenuse osutajatega ja kogukonnaga. Rehabiliteerimise protsessi lõpetamine.

Osalejaid: 

Õppejõud: Mare Ainsaar, Kadri Rootalu, Tanel Kaart, Ave Roots, Maria Murumaa-Mengel, Reigo Hendrikson.

Sisu:

 • Erinevad uuringu- ja küsitlusmeetodid.
 • Erinevate meetodite mõju hindamine.
 • Valimi koostamise põhimõtted.
 • Küsitlusuuringute läbiviimisel tekkivad vead ja nende vältimine.
 • Küsimuste sõnastamise ja skaalade koostamise põhimõtted.
 • Andmete sisestamise, puhastamise ja kodeerimise põhitõed.
 • Andmete analüüs NESSTAR keskkonnas.
 • Kvantitatiivsete või kvalitatiivsete andmete analüüs.
 • Andmete visualiseerimine Exceli ja rakendustarkvara R keskkonnas.

Osalejaid: 1

Sisu:

 • 21. sajandi ajakirjandus (Halliki Harro-Loit);
 • E-raamatud rahvaraamatukogudes: hetkeseis ja kaasnevad allhoovused (Mai Põldaas);
 • Infopädevus (Krista Lepik);
 • Probleemsete lugejate teenindamisest (Maria Teiverlaur);
 • Aeglane ja kiire raamatukogundus (Vallo Kelder);
 • Raamat eesti meediakanalites (Ilmar Vaaro);
 • Märkmeid eesti nüüdiskirjandusest (Janek Kraavi);
 • Toimuvad tutvumisõhtu, Tartu ja Tartu maakonna raamatukogude külastused, kultuuriloolised ekskursioonid Tartus ning väljaspool.

Osalejaid: 27

Tellimuskoolitus: Eesti Meremuuseum

Õppejõud: Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Agnes Aljas

Sisu:

 • Mäluasutuse kaasamisest ideeliselt ehk miks seda teha.
 • Mäluasutuste kaasamisest praktiliselt ehk kuidas seda teha.

Osalejaid: 19

Sisu:

 • Kuidas  ära tunda ja aidata raskustesse sattunud lapsi? (Tiiu Urva).
 • Lapsepõlv ja mängud (Astrid Tuisk).
 • Loodusmaja leidmine (Signe Söömer).
 • Loovkirjutamine (Katriin Fisch-Uibopuu).
 • Loovus ja selle nutikas arendamine (Marliis Newsome).
 • Subkultuurid ja muusika (Berk Vaher).
 • Uuem laste- ja noortekirjandus (Jaanika Palm).
 • Ülevaade saksa kirjandusest nüüd ja praegu (Linda Jahilo) .
 • Ekspeditsioon Tartu Mänguasjamuuseumis.

Osalejaid: 18

Õppejõud: Kristjan Mändmaa, Alar Suija, Eleri Lõhmus, Brit Laak, Aune Unt, Valeri Nuust, Marten Juurik, Signe Ivask

Sisu:

 • Disaini alused, veebi sisuloome aluspõhimõtted.
 • Vabavaraline tarkvara, erinevate formaatide jaoks kasutatavad tehnoloogiad.
 • Tekst, pilt, bänner, video – kasutamise võimalused ja piirangud, kvaliteedi hindamine.
 • Lihtsamate formaatide loomine (tekstiloome loovkirjutamise põhimõttel, gif-bänneri tegemine).
 • Sotsiaalmeedia kasutamise tendentsid, sotsiaalmeedias tegutsemise põhimõtted, veebilehe sidumine sotsiaalmeediaga.
 • Infoõiguse ja infoeetika alused, autorluse küsimus, teise autori materjali kasutamise võimalused ja piirangud.
 • Heli- ja pildipangad, viitamine.
 • Avalikus ruumis tegutsemise põhimõtted, millised reeglid ja ettekirjutused avalikus ruumis kehtivad.
 • Sisu tellimine, eelarvestamine, läbirääkimised, kvaliteedi hindamine.

Osalejaid: 1

Tellimuskoolitus: Pärnu Kolledži ettevõtlusosakond

Õppejõud: Marju Himma-Kadakas

Sisu:

 • Ülevaade, millised on tulemuslikud praktikad ajakirjandusega suhtlemisel.
 • Erinevate teaduse populariseerimise projektidega tutvumine.
 • Oma teadustöö tulemuste esitamine populaarteaduslikul viisil.

Osalejaid: 8

Õppejõud: Merle Linno

Sisu:

 • Kaasaegne lapsepõlve sotsioloogiline käsitlus ja selle mõju lastekaitsetööle.
 • Lapse heaolu ja lapse parima huvi tõlgenduste ajalooline kujunemine.
 • Lapse õigused lastekaitsetöö kontekstis: lapse õiguste konventsioon, selle tõlgendamine ja kasutamine lastekaitsetöös.
 • Lapse positsioon Eestis: seadusandlus, statistika.
 • Lapse heaolu ja lapse parima huvi hindamine lastekaitsetöös: põhimõtted, millest lähtuda.

Osalejaid: 7

Õppejõud: Avo Trumm, Mare Ainsaar, Kati Orru, Helen Biin

Sisu:

 • Sotsiaalsete mõjude hindamine: mis, kellele ja milleks? Sotsiaalse mõju analüüsi olemus. Erinevad mõjude hindamise viisid. Mõjude analüüsi vajaduse hindamine. Sotsiaalse mõju hindamise protsessi erinevad etapid.
 • Kuidas arvutada kokku erinevaid mõjusid? Kuidas saada teada, kas tulud ületavad kulusid?  Mida teha, kui rahasse arvutamine on keeruline? Tulu - kulu analüüside erinevad vormid. Praktilised harjutused ja soovitused tulevaseks tegevuseks.
 • Lineaarse ja integreeritud mõjude analüüsi lähenemised. Otsuse rakendumise efektiivsust mõjutavate võtmetegurite analüüs: haldusaparaadi toimimine, avalikkuse huvi ja surve, organiseerunud huvigruppide surve.
 • Kas, millal ja kuidas tuleb mängu sugu? Kas ja kuidas mõjutab inimese sugu tema igapäevaelu ning mil viisil mõjutavad erinevad otsused erinevast soost inimesi?

Osalejaid: 15

Õppejõud: Agnes Aljas, Kaie Holm, Krista Lepik, Külli Salumäe, Pille Pruulmann-Vengerfeldt

Sisu:

 • Osalusaktsioonide ja kaasamise olemus mäluasutustes.
 • Töö siht- ja sidusrühmadega, nende kaasamine tegevustesse.
 • Mitteformaalse hariduse olemus, huviharidus ja huvitegevus.
 • Sündmuse kavandamine ja korraldamine.

Osalejaid: 10

Õppejõud: Kadri Soo, Merle Linno

Sisu:

 • Perevägivalla käsitlused ja liigid.
 • Perevägivalla statistika, perevägivalla (sh paarisuhtevägivald, laste väärkohtlemine peres) levik sotsioloogiliste uuringute järgi.
 • Perevägivalla äratundmine: riskitegurid, ohvrit ning vägivallatsejat iseloomustavad märgid.
 • Ohver ja vägivallatseja: nende tõlgendused, vägivalla seletamine ja õigustamine.
 • Põhjused, miks ohver ei lahku vägivaldsest suhtest.
 • Perevägivald ja vanemate kasvatuspraktikad (vägivaldse ja mittevägivaldse lapsevanema kasvatusstiil).
 • Lapse väärkohtlemine, erinevad käsitlused ja liigid, lapse väärkohtlemise tõlgenduste muutumine ajas, uued väärkohtlemise liigid: välismaal töötavate vanemate lapsed, interneti vägivald jne.
 • Lapse väärkohtlemise äratundmine.
 • Sotsiaaltöötaja jt erialade esindajate sekkumine, tegevus, vastutusepiirid, omavaheline koostöö.
 • Praktilised rühmatööd ja harjutused, juhtumite lahendamine.
 • Kirjalik kodutöö.

Osalejaid: 12

 Tallinnas, koostöös TÜ Tallinna esindusega

Õppejõud: Halliki Harro-Loit

Sisu:

 • Meediaskandaalide konstrueerimine uudiskirjanduses.
 • Reaalset elu vähe mõjutavate sündmuste või inimeste haipimine meedias.
 • Intensiivse meediakajastuse positiivsed efektid.
 • Simulatsiooniharjutus: uudisväärtuse kaudu ühe sündmuse skandaalipotentsiaali hindamine.

Õppejõud: Eva Ingerpuu-Rümmel

Sisu:

 • Multimodaalne suhtlus.
 • Ülevaade inimese väljendusvahendite mitmekesisusest.
 • Multimodaalse suhtluse analüüs.
 • Enese käitumise teadlik kujundamine.
 • Suhtluspartneri käitumise märkamine ja tõlgendamine.

Osalejaid: 10

Õppejõud: Kristjan Mändmaa, Veronika Raudsepp Linnupuu

Sisu:

 • Graafilise disaini tutvustus.
 • Graafilise disaini elemendid (tüpograafia, värv, kompositsioon, pildikasutus).
 • Üldharjutused: tüpograafia, värv, pilt.
 • Praktika: raamatukogu logo ja lihtsamate reklaammaterjalide kujundamine.

Osalejaid: 17

Õppejõud: Ragne Kõuts-Klemm

Sisu:

 • Eesti meediasüsteemi iseloomulikud jooned ning eripärad.
 • Erinevate rühmade meediakasutuse iseloomulikud mustrid.
 • Meediakasutuse mustrite analüüsimine lähtuvalt inimese elutee faasidest ja isiku huvidest.
 • Noorte meediakasutuse motiivid ja tagamaad.

Osalejaid: 9

Õppejõud: Kadri Soo, Merle Linno

Sisu:

 • Perevägivalla käsitlused ja liigid.
 • Perevägivalla statistika, perevägivalla (sh paarisuhtevägivald, laste väärkohtlemine peres) levik sotsioloogiliste uuringute järgi.
 • Perevägivalla äratundmine: riskitegurid, ohvrit ning vägivallatsejat iseloomustavad märgid.
 • Ohver ja vägivallatseja: nende tõlgendused, vägivalla seletamine ja õigustamine.
 • Põhjused, miks ohver ei lahku vägivaldsest suhtest.
 • Perevägivald ja vanemate kasvatuspraktikad (vägivaldse ja mittevägivaldse lapsevanema kasvatusstiil).
 • Lapse väärkohtlemine, erinevad käsitlused ja liigid, lapse väärkohtlemise tõlgenduste muutumine ajas, uued väärkohtlemise liigid: välismaal töötavate vanemate lapsed, interneti vägivald jne.
 • Lapse väärkohtlemise äratundmine.
 • Sotsiaaltöötaja jt erialade esindajate sekkumine, tegevus, vastutusepiirid, omavaheline koostöö.
 • Praktilised rühmatööd ja harjutused, juhtumite lahendamine.
 • Kirjalik kodutöö.

Osalejaid: 14

Õppejõud: Maria Murumaa-Mengel, Halliki Harro-Loit, Marten Juurik

Sisu:

 • Laste ja noorte internetikasutus. Peamised internetikeskkondade riskid ja võimalused (laste ja noorte perspektiivist lähtuvalt). Eesti laste ja noorte internetikasutuse eripärad (sh võrdluses Euroopaga). Laste ja noorte kaasamine kooliraamatukogude töösse.
 • Väärtuste selitamise võimalused õpilastega. Väärtushinnangud ja -hoiakud. Peamised mõisted: väärtuskasvatus, väärtusvalikud, väärtuskonfliktid, väärtusdilemmad. Dilemmade kasutamine õpilaste väärusarutelude käivitamiseks ja juhtimiseks. Väärtusarutelude juhi rolli määratlemine ja mõtestamine. Õpilaste väärtuste mängu aluspõhimõtted ja praktilised näpunäited. Mängu korraldus: ettevalmistamine, reeglid ja elemendid, näpunäited probleemolukordadeks, lisavõimalused mitmekordseks mängimiseks. Mängus olevad olukorrad ja tagasiside nendele.

Osalejaid: 9

Sisu:

 • Rutiinist ja rituaalist, kui eestlaste väärtusmustreid kodeerivatest vahenditest (Anzori Barkalaja);
 • Märkmeid eesti nüüdiskirjandusest (Janek Kraavi);
 • Raamatukogunduse ja loomemajanduse mitmeti mõistetud seosed (Vallo Kelder);
 • Uni ja töövõime (Maria Teiverlaur);
 • Raamatukogu kui õppiv organisatsioon (Mai Põldaas);
 • Äpinäppijad (tehnoloogiatest küllastunud maailmas) (Krista Lepik);
 • Uued ja vanad lähenemised raamatukogude ajaloole (Ilmar Vaaro);
 • Kultuurisuhte muutumine Eestis pärast taasiseseisvumist (Peeter Vihalemm);
 • Tutvumine Tartu Ülikooli Muuseumiga

Osalejaid: 34

Sisu:

 • Laste ja noorte depressioon (Jüri Liivamägi)
 • Aktiivne kuulamine ja arutlemisoskus (Egle Säre);
 • Õpilaste lugemisharjumustest PISA testide põhjal (Helin Puksand);
 • Noored ja kultuur läbi aegade (Tiiu Männiste);
 • 2013. aasta Eesti laste- ja noortekirjandus (Veronika Kivisilla);
 • Kiusamine - mis, kus, kuidas? (Kristi Kõiv);
 • Õpilaste hoiakud uimastitesse ja uimastitarbijatesse (Anita Rohtla)

Osalejaid: 16

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes
Uus mikrokraad

Registreeru uude mikrokraadiprogrammi „Kogukondade arendamise ja projektitöö alused praktikutele“

mikrokraadid Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituuut kogukonnad

Uus mikrokraad toetab kogukonna arendamist kultuuri- ja noorsootööasutustes