Autor:
EDMO

Balti Infohäirete Sekkekeskus

Balti Infohäirete Sekkekeskus (BECID) on Euroopa Digitaalmeedia Vaatluskeskuse (EDMO) Baltimaade üksus, kuhu kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu meediaeksperdid. BECID tegeleb infohäirete vastu võitlemise ja meediapädevuse edendamisega. Meeskonda koordineerib Tartu Ülikool ja toetab Euroopa Komisjon. BECIDi eesmärk on olla meedia- ja infopädevuste tõenduspõhise pikaajalise strateegia arendamise ja selle juhtimise keskus Läänemere regioonis.


Põhitegevused:

1. Regulaarne faktikontroll Balti riikide era- ja avalik-õiguslikes meediaväljaannetes.

Juhtpartner: AS Ekspress Meedia (Delfi EST). 

 

 

2. Uuringute läbiviimine desinformatsiooni tajumise kohta erinevate meediaauditooriumide seas ja desinformatsiooni suundumuste analüüsimine.

Juhtpartner: Tartu Ülikool.

3. Meediakirjaoskuse kampaaniate korraldamine, mille eesmärk on parandada meediapädevust erinevates vanuserühmades.

Juhtpartner: Baltic Centre for Media Excellence.


Meie koostööpartnerid:

  • Tartu Ülikool 

Esindajad: Maia Klaassen, Inger Klesment, Regina Lapp, Andra Siibak, Marju Himma-Kadakas, Ragne Kõuts-Klemm, Signe Ivask, Krista Lepik, Kristjan Kikerpill, Sten Torpan, Maria Murumaa-Mengel, Diana Poudel.

Image
Tartu Ülikool
  • Tallinna Ülikool

Esindajad: Andres Kõnno, Andres Jõesaar, Barbi Pilvre, Katrin Saks, Katrin Sigijane, Külli-Riin Tigasson. 

Image
logo
  • Vytautas Magnuse Ülikool

Esindajad: Rūta Vainauskaitė, Auksė Balčytienė, Kristina Juraitė, Ignas Kalpokas, Darius Amilevičius, Andrius Utka, Dmytro Iarovyi, Darius Remeika, Patricija Naujanytė.

Image
logo
  • Vidzeme Rakenduskõrgkool

Esindajad: Katrīne Kūkoja, Agnese Davidsone, Jānis Buholcs, Solvita Denisa Liepniece, Linda Veliverronena, Iveta Auniņa.

Image
logo
  • Balti Uuriva Ajakirjanduse Keskus Re:Baltica

Esindajad: Sanita Jemberga, Evita Purina. 

Image
logo
  • Balti meediapädevuse keskus BCME

Esindajad: Gunta Sloga, Dalia Bankauskaite, Solvita Denisa-Liepniece.

Image
logo
  • Delfi UAB

Esindajad: Ieva Ivanauskaitė, Aistė Meidutė

Image
delfi logo
  • AS Delfi

Esindajad: Filips Lastovskis

Image
delfi logo
  • AS Ekspress Meedia

Esindajad: Holger Roonemaa, Martin Laine, Kaili Malts

Image
logo
  • Sia Vidzemes Televizija

Esindajad: Elina Leimane, Inga Gorbunova.

Image
logo

Faktikontroll

Balti regioonis desinformatsiooniga võitlemine hõlmab pidevat faktide kontrollimist ja desinformatsiooni kampaaniate analüüsimist. Täpsemalt teeme faktikontrolle ning selleteemalisi podcast’e ja videoid. Lisaks koostame juhtumiuuringuid, aruandeid ja analüüse Venemaalt ning Valgevenest tuleva desinformatsiooni kohta, üldiste desinformatsiooni suundumuste ja faktide kontrollimiseks mõeldud automatiseeritud vahendite kasutamise kohta.

 

Sanita JembergaRe:Baltica
Evita PurinaRe:Baltica
Ieva IvanauskaitėDelfi (Leedu)
Aistė MeidutėDelfi (Leedu)
Holger RoonemaaDelfi (Eesti)
Martin LaineDelfi (Eesti)
Kaili MaltsDelfi (Eesti)
Filips LastovskisDelfi (Läti)

 


Meediapädevus

BECID viib Balti regioonis läbi kampaaniaid, mille eesmärk on suurendada meediapädevust alg- ja keskkooliõpetajate seas, õpetada noori sotsiaalmeedia aktiviste fakte kontrollima, parandada erinevas vanuses inimeste digipädevusi, edendada infovastupidavust, julgustada kodanikuaktiivsust venekeelsete kodanike seas ning kaasata noori MIL-häkatonide loomise protsessi.

 

Maria Murumaa-MengelTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Diana PoudelTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Inger KlesmentTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Linda VeliverronenaVidzeme Rakenduskõrgkool 
Iveta AuniņaVidzeme Rakenduskõrgkool 
Patricija NaujanytėVytautas Magnuse Ülikool
Katrin SaksTallinna Ülikool
Katrin SigijaneTallinna Ülikool
Külli-Riin TigassonTallinna Ülikool
Gunta SlogaBalti meediapädevuse keskus BCME
Dalia BankauskaiteBalti meediapädevuse keskus BCME
Solvita Denisa-Liepniece Balti meediapädevuse keskus BCME

Uuringud

Meie eesmärk on parendada faktikontrolli BECIDi võrgustikus, teiste EDMO keskuste ja Balti riikide seas. Selleks analüüsime olemasolevat kirjandust ja faktikontrolli vahendeid, võrdleme faktikontrolli tavasid ja protsesse, uurime auditooriumi reaktsioone ja arusaamu erinevatest faktikontrolli vormidest. Projekti raames tehtud uuringute põhjal töötame välja ühise metoodika faktikontrolli tõhususe analüüsimiseks. 

 

Andra SiibakTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Marju Himma-KadakasTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Ragne Kõuts-KlemmTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Maria Murumaa-MengelTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Signe IvaskTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Krista LepikTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Kristjan KikerpillTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Sten TorpanTartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
Andres KõnnoTallinna Ülikool
Andres JõesaarTallinna Ülikool
Barbi PilvreTallinna Ülikool, BFM
Agnese DavidsoneVidzeme Rakenduskõrgkool 
Jānis BuholcsVidzeme Rakenduskõrgkool 
Solvita Denisa LiepnieceVidzeme Rakenduskõrgkool 
Auksė BalčytienėVytautas Magnuse Ülikool
Kristina JuraitėVytautas Magnuse Ülikool
Ignas KalpokasVytautas Magnuse Ülikool
Darius AmilevičiusVytautas Magnuse Ülikool
Andrius UtkaVytautas Magnuse Ülikool
Dmytro IarovyiVytautas Magnuse Ülikool
Darius RemeikaVytautas Magnuse Ülikool

Vaata lisaks BECIDi kodulehelt

Jälgi BECIDi tegemisi Twitteris

BECIDi sündmused

BECIDi faktikontrollid

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“.
Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“