ESS tutvustus

Eesti liitus uuringuga 2004. aastal. Eestis kasutab ESS uuringu andmeid üle 2000 inimese ja igal aastal publitseeritakse selle uuringu põhjal lig 100 Eesti kohta käivat artiklit, peatükki. Kasutajaid leidub nii avalikust sektorist, erasektorist, teadlaste ja üliõpilaste hulgast kui ka kodanikuühendustest. 2010. aastast kuulub ESS Eesti teaduse teekaardi projektide hulka. 2013. aastast on Eesti ESS ERIC (EL teaduse taristu) asutajariik.

Euroopa Sotsiaaluuringut Eestis on rahastanud Eesti Teadusfond, haridus- ja teadusministeerium, riigikantselei, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium, Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskus, Eesti teaduse rahvusvahelistumise programm. Alates 2016 aastast rahastavad ESS andmete kogumist Eestis haridus- ja teadusministeerium Euroopa Regionaalarengu Fondist (349 000 eurot), sotsiaalministeerium, Tartu Ülikool. Eestis on andmeid kogutud aastatel 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 ja 2021. Aastatel 2016-2022 on Tartu Ülikooli partneriks andmete kogumisel Eesti Statistikaamet.

ESS koondab kõrgetasemelisi teadusandmeid ja valdkondlikke eksperte. ESS eesmärgiks on teenida oma ekspertiisi ja analüütiliste võimalustega teadlasi, uurimis- ja arendusgruppe teadus- ja arendustegevuse, avalikus- ning ettevõtlussektoris.

Tutvu ESS-i andmete põhjal Tartu Ülikoolis välja töötatud heaolumeetriga lühiaadressil heaolu.ess.ut.ee, mis võimaldab oma heaolu taset võrrelda enam kui 26 Euroopa riigi 300 000 inimesega.

Loe ESS-i 2021. aasta andmete põhjal valminud artiklikogumikku Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus.

Vaata ESS uuringu tulemusi Eesti kohta publikatsioonide andmebaasist.

Otseviited Eesti andmefailidele leiad siit.

#teadus #ühiskonnale
Kaas

Valminud on e-kogumik „Avatud Dialoogil põhinev sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 0–15-aastastele lastele”

#teadus
Euroopa Sotsiaaluuring

Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus

#teadus

Lapsevanemate heaolu muutus Eestis

Artiklis analüüsitakse Euroopa Sotsiaaluuringu andmete põhjal lastega vanemate heaolu muutust Eestis aastatel 2004–2021.