Autor:
Karel Korp

Ilmus Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud Eesti inimarengu aruanne

Teisipäeval, 21. veebruaril ilmus Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“, mis on varasematest mahukam ja valminud seni suurima autorkonna koosloomes. Aruande 70 kaasautorist 27 on seotud Tartu Ülikooliga ning 12 neist on ühiskonnateaduste instituudi teadlased. 

Eesti inimarengu aruanne (EIA) 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ on SA Eesti Koostöö Kogu kümnes väljaanne. Aruannet koostati kaks aastat koostöös 70 tunnustatud teadlasega (vt autoridpeatoimetajad ja toimetajad). Aruande üks põhijäreldusi on, et Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka, kus igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ühes pürgimusega olla vaimselt terve. Nii inimeste vaimne tervis kui ka ühiskonna valmisolek kriisideks sõltub inimeste sotsiaalsest ja emotsionaalsest turvatundest ning kogukonna tundest.

Aruandes käsitletaksegi vaimse tervise ja heaolu toimemehhanisme, keskendudes elukeskkonnast (suhte,- digi- ja füüsiline keskkond) ning eluviisist põhjustatud teguritele. Aruande põhisõnumite ja ettepanekutega on võimalik tutvuda siin

Ühiskonnateaduste instituudi teadlased, kes panustasid aruande valmimisse: Dagmar Kutsar, Mare Ainsaar, Mai Beilmann, Veronika Kalmus, Ave Kovaljov, Maria Murumaa-Mengel, Oliver Nahkur, Marit Napp, Kati Orru, Andra Siibak, Kadri Soo, Marko Uibu.

21. veebruaril toimus Riigikogu suures saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti inimarengu aruanne 2023. Vaimne tervis ja heaolu“ arutelu, mille ülekannet saab vaadata Riigikogu lehelt.

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv artiklite kogumik, mis peegeldab ja mõtestab Eesti ühiskonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ja võimalikke arengusuundi.

 

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Tartu Ülikool

Andra Siibak ja Kristjan Kikerpill: „Tähelepanuoreoolid hariduses“