Autor:
Ühiskonnateaduste instituut

Kandideerimine ühiskonnateaduste instituuti kestab 28. juunini

Ühiskonnateaduste instituudi õppekavadele saab kandideerida 28. juunini SAIS-is. Allpool saab tutvuda meie mitmekülgsete õppekavadega.

Ajakirjandus ja kommunikatsioon (bakalaureus) 

Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe õppekava on tipptasemel ning loetud maailma 150 parima eriala hulka. Me väärtustame õppes üliõpilaste loomingulist mõtlemist, sotsiaalseid oskusi ja teaduslikku selgust, mille tagame uuenduslike õppemeetoditega. Meie vilistlased töötavad peamiselt ajakirjanike, toimetajate, saatejuhtide, pressiesindajate ja kommunikatsioonijuhtidena. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu (bakalaureus) 

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel saad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused ühiskonna mõjutamiseks. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on sul palju töövõimalusi ning saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes sotsiaalvaldkonna analüütiku või praktikuna.

Loe õppekava kohta lähemalt

Infokorraldus (rakenduskõrgharidusõpe)

Eesti kui maailmas tuntud e-riik vajab väga infokorralduse asjatundjaid, kes oskavad hallata infot kiiresti muutuvas digitaalses keskkonnas. Infokorraldus on praktiline õppekava, mis sisaldab nii rakenduslikke aineid kui ka suures mahus praktikat. Sessioonõpe võimaldab sul õppida ka igapäevatöö ja pereelu kõrvalt. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu (magister)

Õppekavas „Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“ on arvestatud täiskasvanud õppija vajadusi. Õpingute käigus on võimalik omandada laiapõhjalisi sotsiaalteaduslikke teadmisi kogukonna mõtestamiseks ja praktilisi oskusi nende teadmiste rakendamiseks. Õpingud lõpetanu oskab juhtida heaolu toetavaid muutusi, et vähendada Eesti inimeste ebavõrdsust.

Loe õppekava kohta lähemalt

Ajakirjandus ja kommunikatsioon (magister)

Õppekava läbides arendad sa oma ühiskonnateaduslikku kujutlusvõimet ja paindlikku mõtteviisi ning saad tuge, et kujundada ainulaadse meediaprofessionaali profiili. Saadav haridus annab sulle võimekuse ja oskuse orienteeruda kommunikatsioonivaldkonna muutuvates tööoludes ning olla oma tegevuses edukas. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrantuur tähendab sisukaid akadeemilisi nädalavahetusi Tartus inspireerivate kolleegide seltsis, sest tänu mitmekesise erialataustaga kaasüliõpilastele koged, kuidas rakendatakse õpetatavat teooriat praktikas. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Juhtimis- ja digikommunikatsioon (magister)

Õppima on oodatud juhid ja juhiks pürgivad spetsialistid, kes kasutavad kommunikatsiooni juhtimisvahendina ning soovivad süvendada selleks vajalikke oskusi ja teadmisi. Õppekava tugevad küljed on toetav erialane kogukond, isiklik arengupartner ning unikaalsed magistriseminarid, milles tegeleme süsteemselt õppijate enda teemade ja juhtumitega. Osakoormusega õpe lubab kolme semestri jooksul oma õpinguid töö- ja eraeluga paremini ühildada ning seda toetab ka õppepuhkuse võimalus.

Loe õppekava kohta lähemalt


 

Ühiskonna- ja infoprotsesside analüüs (magister)

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

Loe õppekava kohta lähemalt

Muutuste juhtimine ühiskonnas (magister)

Ainulaadses valdkondi ühendavas õppekavas on ühendatud ühiskonna muutuste mõtestamise, psühholoogia-, majandus-, poliitika-, õigus-, juhtimis- ja kommunikatsiooniteadmised, sest nii õpid sa analüüsima muutusi terviklikult. Sinu õpingukaaslased on eri valdkondade eestvedajad ja spetsialistid, kellega saad teha koostööd ka pärast õpingute lõpetamist. Paindlik, kogemusõpet ja praktilisi töid sisaldav sessioonõpe võimaldab sul ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraadi ilma karjääri katkestamata.

Loe õppekava kohta lähemalt 

Olulised kuupäevad
  • 12.–28. juunini: avalduste esitamine bakalaureuseõppesse 
  • kuni 28. juunini: avalduste esitamine magistriõppesse 
  • 4.–8. juulini: sisseastumiskatsed 
  • 11. juuli: esimesed vastuvõtuotsused
Kandideerimine ühiskonnateaduste instituudi õppekavadele
üti

Sisseastujale: ühiskonnateaduste instituudi infotunnid

Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse

European Scholarship Programme - You and Europe

Stipendiumiprogramm „Sina ja Euroopa“