Kogukondade uurimisrühm

Uurimisrühm tegeleb avatud dialoogi põhisele uudsele responsiivsele, kestlikule süsteemile ülemineku uuringute läbiviimisega vaimse tervise ja sotsiaalvaldkonnas.

Avatud Dialoog

Avatud Dialoog on terviklik mõtteviis ja meetod abi pakkumiseks nii vaimse tervise kui sotsiaalvaldkonnas. Avatud Dialoog aitab tõhusamalt vastata inimeste, perede ja võrgustike vajadustele. Mitmetes riikides on Avatud Dialoog hetkel toimuvate süsteemsete reformide aluseks ja pakub selleks struktuuri, põhimõtteid, töökorraldust.

Avatud Dialoogis on abi inimese jaoks abivajaduse loogikast lähtudes loomulik ning inimestel on võimalik astuda tegutsemise voogu, milles inimeste eneste võimaluste, tahte ja koostöö kaudu hakatakse liikuma parema tulevikuolukorra suunas. Seda isegi siis, kui kohe ei teata, millisel hetkel toimiv viis end kätte annab või missugusesse paremasse olukorda on võimalik jõuda.

Avatud Dialoogi suunal on uurimisrühm viinud läbi Avatud Dialoogi praktiseerimise uuringu. Läbiviidud uurimustöö ülevaade on e-raamatus "Avatud Dialoog. Avatud Dialoogil põhinev sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 0-15 aastastele lastele"


Avatud Dialoogi rakendamiseks Eestis koostas uurimisrühm stsenaariumid Avatud Dialoogi põhise abi korraldamiseks. Stsenaariumid esitati Sotsiaalkindlustusametile. Huvi korral küsige stsenaariumite kohta infot uurimisrühma juhilt. 

Ülevaate Avatud Dialoogi põhimõtetest saab sellest videost:

Kogukonnad ja vaimne tervis

Kogukondlikud suhted vaimse tervise hoidmisel ja taastumisel on väga tähtsad. Uurimisrühm viib läbi uurimusi vaimse tervise raskustega inimeste kogukonnas kohanemise teemal Eestis. 

Uurimisrühm teeb kogukonna tasandi vaimse tervise teemade uurimisel rahvusvahelist koostööd. RECOLLECT uurimisrühmaga analüüsisime taastusmiskolledžite tegevust.

Kogukondade arendamine

Kogukondade arendamise ja kestliku ülemineku valdkonna uuringute teemadeks on kogukondlike initsiatiivide koosloomelised algatused ja tegevused, osalusdemokraatia edendamine kogukondades, kogukondade toimevõimekuse arendamine, sotsiaalse õigluse ja eetikaküsimused. 2024 aastast viiakse läbi uuringuid CO-SUSTAIN projekti raames.

Johannes Voltri avalik loeng: „How Estonia, Latvia, and Lithuania counter Russian disinfo? Comparing approaches“

10. juunil kell 10.15-11.45 annab Johannes Voltri ingliskeelse avaliku loengu „How Estonia, Latvia, and Lithuania counter Russian disinfo? Comparing approaches”. Loeng toimub Lossi 36 õppehoone ruumis 203 ja Zoomis.
TÜ meediaklubi

Meediapädevusi arendavad mängud põhikoolis

TÜ meediaklubi

“Appi, kõike on liiga kiiresti liiga palju” ehk Meediaklubi õppetunnid