Liitu ajakirjanduse ja kommunikatsiooni vilistlaste listiga

TÜ ühiskonnateaduste instituut küsib Teie kontaktandmeid, et saata Teile vilistlaste infokirja.

Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Ülikool. Tartu Ülikool töötleb Sinu isikuandmeid alati kooskõlas TÜ andmekaitsetingimustega. Sul on õigus oma isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist, kustutamist, piirata nende töötlemist, nõuda andmete ülekandmist või esitada isikuandmete töötlemise osas vastuväited. Samuti on Sul õigus oma nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta. Selleks kirjuta palun marta.vuns@ut.ee või järgi saadud kirjade jaluses olevaid juhiseid. Kui leiad, et viis, kuidas ülikool töötleb Sinu isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on Sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) poole.

Ühiskonnateaduste instituudi konverents

Teaduskonverents „Ühiskondlikest väljakutsetest teadlase pilguga“

Tartu Ülikool, sotsiaaltöö

ÜTI vilistlane uuris Eesti lastekaitsetöötajate kogemusi

Ajalehed. Foto: Kertu Saar

Selgusid Meedialiidu ajakirjanduspreemiate nominendid