Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)

Sihtgrupp: Esimese kooliastme õpetajad, haridustehnoloogid, raamatukoguhoidjad, eripedagoogid, psühholoogid, õppenõustajad, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid.

Maht: 13 tundi

Koolitustasu: 400€

Toimumiskoht: kokkuleppel tellijaga koolides üle Eesti.

Õppejõud: Inger Klesment (kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialist, MA)


Eesmärgid: koolituse eesmärk on anda osalejatele kaasajastatud teadmised I kooliastme õpilaste meediakasutusest ja peamistest internetiohtudest. Osalejad õpivad, millele nooremale eagrupile meediapädevusi õpetades keskenduda ja kuidas meediaõpetust mängustada viisil, mis arvestab nii ajakohastatud riiklikus õppekavas seatud eesmärkide kui mängus osalejate motivatsiooni tekitamise ja säilitamise olulisusega. Kõik koolitusel õpetatavad meetodid on mõeldud kasutamiseks füüsilises ruumis ilma ühegi ekraanita, st me ei loo e-materjale. Kursuse lõpuks on osalejatel mängupõhise meediaõpetuse tunni läbiviimise kogemus.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

  • on saanud värske teaduspõhise info laste internetikasutuse kohta.
  • on saanud ülevaate põhilistest hoiakutest, oskustest ja teadmistest, mida on vaja laste digi- ja meediapädevuste arendamisel.
  • teab, millistest komponentidest koosnevad peamised digi-, meedia- ja infopädevuste ning veebiriskide teoreetilised raamistused
  • analüüsib 4k-riskimudeli järgi valminud mänge ning näeb võimalusi olemasolevate/tuttavate mängustruktuuride kohandamiseks digi, meedia- ja infopädevuste arendamiseks
  • katsetab praktiliselt vähemalt üht mängulist lähenemist ning reflekteerib selle üle endale sobiva meediumi vahendusel

Sisu:

Esmalt antakse ülevaade laste internetikasutusest, riskidest ja võimalustest. Tutvustatakse 4K-veebiriskide ja Soome Haridusliidu mängupõhise õppe kasutajakogemuse mudeleid. Analüüsitakse digi- ja meediapädevusi arendavaid mänge.

Kursuse teises pooles disainivad osalejad gruppides nelja laste internetikogemusi käsitleva stsenaariumi põhjal mängulisi tegevusi, mis oleksid abiks laste internetikasutusega seotud probleemide ennetamisel.        

Kursuse iseseisvas osas viivad osalejad õpilastega läbi ühe mängulise tegevuse ning reflekteerivad selle üle endale sobiva meediumi vahendusel.

Koolituse lõpus saavad osalejad 15+ mängujuhist, mida iseseisvalt meediaõpetuse tunni läbiviimisel inspiratsiooni või juhisena kasutada.

Registreerimine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=5392899

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?

Uus mikrokraad

Registreeru uude mikrokraadiprogrammi „Kogukondade arendamise ja projektitöö alused praktikutele“

mikrokraadid Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituuut kogukonnad

Uus mikrokraad toetab kogukonna arendamist kultuuri- ja noorsootööasutustes