Autor:
/Unsplash

Marju Himma avalik loeng „Teaduskommunikatsioon kui müra: palju infot, vähe mõju“

11. aprillil kell 16.15–17.45 annab ühiskonnateaduste instituudi ajakirjandusuuringute kaasprofessor Marju Himma avaliku loengu „Teaduskommunikatsioon kui müra: palju infot, vähe mõju“. Loeng toimub ruumis 207 ja Zoomis.

Eesti meediast leiab teadust väga palju. Pole ühtki teadusprojekti, mille tulemusi avalikkusele ei vahendataks. Ometi, avalikkuse usaldus teaduse vastu kahaneb. Eesti Teadusbaromeetri kohaselt usaldas 2020. aastal teadlasi 78% Eesti elanikest. 2023. aasta lõpuks on see näitaja viie protsendipunkti jagu langenud. Usaldus on väiksem vene emakeelega, madalama haridustasemega inimeste hulgas. Kuid ka vanuserühmas 35–64. Kuidas nii?

Viimase kahe aasta uuringutest tuleb üha selgemalt esile, et Eestis on väga palju teadustöö tulemuste kajastamist. Teaduse edulood on vormitud tele- ja raadiosaadeteks, artikliteks ja pressiteadeteks, seminarideks ja konverentsideks. Samas seaduseelnõude seletuskirjades ja poliitilistes otsustes ei näe me alati teaduspõhisust. Ettevõtete ja ülikoolide koostöö edeneb visalt. Uuringutes osalenud teadlased tõdevad, et kommunikatsioonitegevused on miski, mis „tuleb ära teha“ ja „teaduskommunikatsioonis on palju müra“. Ettekanne lahkab värsketele uurimistulemustele tuginedes n-ö Exceli-põhise teaduskommunikatsiooni edusamme ja puudusi formaatide ja tõhususe vaatenurgast.

Liitu Zoomi vahendusel. 

Diana Poudeli avalik loeng „Kuidas koostöös kogukondadega viia meediapädevused laiema auditooriumini?”

24. aprillil kell 12.15-13.45 annab instituudi doktorant ja infovastupidavuse nooremteadur ingliskeelse avaliku loengu „Empowering communities to foster media literacy and combat disinformation“. Loeng toimub ruumis 206 ja Zoomis.
üti

„Beyond disinformation: from problematic content to manipulative behaviour“

üti

Seminar „Sotsioloogiliste uuringute eetilistest ja metodoloogilistest dilemmadest“