Autor:
Pexels

Mikrokraadiprogramm „Sotsioloogiliste uuringute metodoloogia ja analüüs“

Mikrokraadiprogrammis õpitakse tundma kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete sotsioloogiliste uuringute korraldamise ja kogutud andmete analüüsimise põhialuseid. Programmi läbimisel kasvab arusaamine andmetel põhinevatest artiklitest ja aruannetest ning kasvab oskus nende kvaliteeti kriitiliselt hinnata. 


Kellele? 

Uurimuste tellijad ja küsitlusandmete kogumise ja analüüsiga alustavad inimesed, kellel puudub varasem väljaõpe või kes soovivad oma teadmisi värskendada; uurimistööde juhendajad, kellel on vaja täiendada teadmisi sotsiaalteaduslikke andmete kogumise ja analüüsi osas. 


Mikrokraadiprogrammi kuuluvad kursused

  • Ühiskonna uurimise meetodid (6 EAP-d); 
  • Sissejuhatus kvalitatiivsetesse meetoditesse (6 EAP-d);
  • Sissejuhatus kvantitatiivsetesse meetoditesse (6 EAP-d). 

Õppejõud

Empiirilise sotsioloogia kaasprofessor Mai Beilmann

Sotsioloogia lektor Ave Kovaljov

Sotsiaalse analüüsi nooremlektor Indrek Soidla

Sotsiaalse heaolu nooremlektor Merle Linno.


Õppetöö korraldus

„Ühiskonna uurimise meetodite“ aines tutvustatakse sotsiaalteaduslike uuringute korraldust, valimeid, küsimustike ja intervjuukavade koostamist jne. Aine toimub sügissemestril, kohal tuleb käia kord nädalas 2 X 1,5 t pikkusel seminaril. Kevadsemestril toimub „Sissejuhatus kvantitatiivsetesse meetoditesse“, kus tutvustatakse kvantitatiivse andmeanalüüsi aluseid, ja „Sissejuhatus kvalitatiivsetesse meetoditesse“, kus antakse kvalitatiivse analüüsi algteadmised. Ainet „Sissejuhatus kvantitatiivsetesse meetoditesse“ on võimalik läbida veebis, kohale peab tulema ainult kolmel korral: kahe kontrolltöö ja eksami tegemiseks. Aines „Sissejuhatus kvalitatiivsetesse meetoditesse“ tuleb käia kord nädalas kohal 1,5 t pikkusel seminaril.


Õpe algab 02.09.2024 ja lõpeb 29.06.2025. 

Mikrokraadiprogrammi hind on 1710 eurot. Registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirjade alusel ja vastuvõtmise kohta saadetakse eraldi kinnitus.

Registreerumise tähtaeg: 21. august 2024

Registreerunutele saadetakse kinnitus programmi vastuvõtmise kohta hiljemalt 26. augustiks.

Vaata lisa ja registreeru programmi

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine“

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine“