Autor:
Pexels

Mikrokraadiprogramm „Tänapäevaste andmete analüüs“

2024/2025 õppeaastal mikrokraadiprogrammi ei avata.

Tänapäevaste andmete analüüsi mikrokraadiprogramm pakub teaduspõhiseid teadmisi sellest, milliseid väljakutseid ja võimalusi kätkeb endas andmestumine nii organisatsioonide kui ka ühiskonna lõikes laiemalt. Mikrokraadiprogrammi kuuluvate praktiliste ainete kaudu on võimalik kõigil saada esmased teadmised ja oskused eri tüüpi suurandmete analüüsimiseks ning analüüsiga seonduvate võimalike probleemkohtade tuvastamiseks.  


Kellele?

Tänapäevaste andmete analüüsi mikrokraadiprogramm on mõeldud era- ja avaliku sektori spetsialistidele, kes oma töös puutuvad kokku erinevate andmestikega, kuid kes sooviksid paremini aru saada võimalikust suurandmete kasutamise mõjust organisatsioonidele ja ühiskonnale.  

See kraad sobib sulle, kui:  

  • sul on olemas alusteadmised ja - oskused kvantitatiivsest andmeanalüüsist (omandatud varasemate õpingute või töökogemuse kaudu); 

  • sul on vähemalt bakalaureusekraad; 

  • sul on valmisolek osaleda õppetöös inglise keeles; 

  • sind huvitavad ühiskondlikud protsessid, suurandmete roll tänases ühiskonnas ja praktilised oskused suurandmete analüüsimiseks


Mikrokraadiprogrammi kuuluvad kursused:

 
Suurandmed ja andmestunud ühiskond (SVUH.00.199, 6 EAP, kevadsemester, inglise keeles) 

Kursuse käigus saad ülevaate andmestumise eripäradest (mida andmestumine tähendab ühiskonnas, organisatsiooni ja indiviidi tasandil);  milliseid andmeid ja kuidas saab organisatsiooni või kogukonna heaks kasutada (mh andmeaktivismi arengud), milliste tõlgendusprobleemidega tuleks arvestada, kui puututakse kokku suurandmeid kasutanud analüüsidega (paradigmaatilised nihked, valimi esinduslikkuse probleemid, privaatsus ja eetika, väljakutsed meetoditele ja analüüsitehnikatele, näited suurandmete rakendusvaldkondadest, nt sotsiaalsete võrgustike analüüs, mobiilpositsioneerimine, sotsiaalmeedia ja hoiakute mõõtmine, registriandmed jm).  

Suurandmed ja andmestunud ühiskond - praktikum (SVUH.00.119, 2 EAP, kevadsemester) 

Praktikumide käigus omandad esmased oskused suurandmete analüüsimisega seonduvate probleemide lahendamiseks. 

Digimeetodid ja tänapäevased andmestikud (SVUH.00.093, 6 EAP, kevadsemester) 

Aine annab teadmised ja oskused kuidas digimeetodite abil analüüside erinevat tüüpi andmestikke. Tutvustatakse struktureeritud ja struktureerimata andmestike eripära, nende analüüsimise viise ning piiranguid ning erilist tähelepanu pööratakse kvantitatiivse tekstianalüüsi kasutamisele. 

Lisaväärtused õppijale: 

  • Mikrokraadiprogrammi aineid on võimalik ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi magistriõppekavale sisseastudes VÕTAga arvestada ning seeläbi magistrantuuris õppides enda koormust vähendada. 

  • Programm on aja- ja toimumiskorralduses paindlik, mistõttu sobib hästi töötavale õppurile. Õpe toimub nädalalõpu õppesessioonidena kombineerides virtuaal- ja lähiõpet. 

  • Õppe käigus kohtud väga erinevate magistriõppekavade tudengitega, kelle teadmised, kogemused ja näited oma valdkonnast seoses andmetega rikastavad õpikogemust.  


Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt algteadmised andmeanalüüsist ja lisaks tuleb esitada motivatsioonikiri.

Motivatsioonikirja nõuded: 

Motivatsioonikiri sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". 

Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele: 

1)  Kuidas toetavad teie eelnevad õpingud mikrokraadiprogrammis õppimist?  

2) Kuivõrd ja millisel viisil on teie senine töökogemus olnud seotud andmete analüüsiga? 

3) Millised on teie ootused õpingutele Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammis? 

Õpe algab 06.02.2023 ja lõpeb 25.06.2023. Õppetöö täpsed toimumisajad lisatakse õppeinfosüsteemi 2. detsembriks.

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 1120 eurot. Kandideerimiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellele vastav diplom, alusteadmised ja -oskused kvantitatiivsest andmeanalüüsist (omandatud varasemate õpingute või töökogemuse kaudu); inglise keele oskus.

Registreerumine algab 20.11.2022 ja lõppeb 29.01.2023

Vaata lisa ja registreeru

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine“

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine“