Autor:
/Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine“

Kiirelt muutuvate keskkonnatingimuste ja ühiskondlike kriiside kontekstis suureneb vajadus tagada säästlik ressursikasutus, keskkonnakriisi leevendamine/sellega kohanemine, arvestades sotsiaalset heaolu ning õiglust.  Teadmised võimalikest lahendustest ning nende saavutamise meetoditest on aktuaalsed nii avaliku sektori, innovatiivsete ettevõtete kui vabaühenduste  juhtide ja spetsialistide jaoks, algatamaks muutusi, tegemaks omavahel koostööd ning arendamaks innovatiivseid ja kestlikke tooteid ja teenuseid.

Mikrokraadiprogrammi eesmärk - see programm julgustab mõtlema suurelt: tutvustab radikaalseid ideid, mis aitavad kujundada jätkusuutlikku tulevikku ning  võimalusi ühendada tehnoloogilised ja sotsiaalsed aspektid, et saavutada kestlikku ühiskonnakorraldust.


Kellele?

Ministeeriumide ja avalike asutuste kestlikkuse ja tuleviku uuringutega tegelevad arendusjuhid ja -spetsialistid;  kestlikkuse teemaga tegelevate vabaühenduste ja organisatsioonide eestvedajad;  temaatilisi kursusi ja koolitusi pakkuvate haridusasutuste  ja koolitusettevõtete juhid ja spetsialistid; meedia- ja kommunikatsioonivaldkonna ettevõtjad;  mõttekodade  analüütikud, arutelujuhid, tulevikuloomega tegelevad eksperdid.


Mikrokraadiprogrammi läbinu:

  • orienteerub kestliku arengu mõistetes
  • oskab kriitiliselt analüüsida nüüdisühiskonna sotsio-tehniliste süsteemide probleeme ja kasvumajanduse  süsteemideülest metareeglit
  • tunneb  ökomodernismi, rohekasvu ja tasaarengu koolkondi 
  • tunneb ja oskab rakendada radikaalse tulevikuloome metoodikat tasakaalus ühiskonnakorralduseni jõudmisel    
  • oskab analüüside sotsiotehnilist siiret mitmetasandilisest perspektiivist, hinnata innovatsiooniššide küpsust ja  kontekstisurvet ning valida strateegilist sekkumispunkti süsteemimuutusteks
  • oskab kaasata eksperte ja partnereid

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad kursused:

  • Jätkusuutlikkus ja tasaareng (6 EAP)                      
  • Sotsiaalse muutuse programmi loomine: süsteemsed sekkumised  (6 EAP)

Õppejõud:

Triin Vihalemm (PhD) on kommunikatsiooniuuringute professor ja magistriõppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" programmijuht.
Margit Keller (PhD) on sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor.
Madis Vasser (PhD) on virtuaalreaalsuse teadur. 
Maiko Mathiesen (MA poliitökoloogia ja tasaareng, Barcelona Autonoomne Ülikool; BA Tartu Ülikool). 
Maris Pedaja (MSc Lundi ülikool; BA Rostocki Ülikool). 


Õppetöö korraldus:

Mikrokraadiprogrammi ained on jagatud kahe semestri peale: 2024/2025. õppeaasta sügissemestril toimub aine „Sotsiaalse muutuse programmi loomine: süsteemsed sekkumised“ ning kevadsemestril aine „Jätkusuutlikkus ja tasaareng“.

Õpe toimub sessioonõppena kaks korda kuus auditoorsete loeng-seminaridena ning eeldab aktiivset osalemist. Seda toetab iseseisev töö kohtumistevahelisel ajal (lugemine, praktilised (grupi)tööd) ning õppejõudude kirjutatud (inglisekeelne) lugejasõbralik õpik.

Õppetöö toimub Tartus.


Õpe algab 02.09.2024 ja lõpeb 29.06.2025.

Mikrokraadiprogrammi hind on 1140 eurot. Registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Kõik kandidaadid saavad vastuse oma staatuse ning edasiste toimingute kohta hiljemalt 26. augustiks.

Registreerumise tähtaeg: 21. august 2024.

Registreerunutele saadetakse kinnitus programmi vastuvõtmise kohta hiljemalt 26. augustiks.

Vaata lisa ja registreeru

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine“