Autor:
/Unsplash

Seminar „Sotsioloogiliste uuringute eetilistest ja metodoloogilistest dilemmadest“

18. aprillil kell 15.00-17.00 toimub seminar „Sotsioloogiliste uuringute eetilistest ja metodoloogilistest dilemmadest“. Seminar toimub Lossi 36 õppehoone ruumis 205 ja Zoomis.

Sotsiaalteaduslike uuringute tegemisel tõstatub eetilisi ja metodoloogilisi dilemmasid, mis korduvad uuringust uuringusse ning millele on seetõttu mõtet vastuseid otsida sotsiaalteadlaste ringis ühiselt. Just sellist ühist aruteluruumi pakub seminar, kus keskendume küsimustele: Milliste andmetega ja meetoditega tänapäeval sotsioloogid oma uurimistöös tegelevad? Millised on eetilised väljakutsed nendes uuringutes? Millise võiksid olla lahendused nendele eetilistele väljakutsetele?

Lühiettekannetega esinevad seminaril:
  • Kadri Aavik – „Eetilised küsimused kvalitatiivsetes soouuringutes“
  • Mai Beilmann ja Judit Strömpl – „Sõnaõigusetuks kaitstud? Laste kaitsmise ja kaasamise vastuolud tundlike teemade uurimisel“
  • Veronika Kalmus ja Mari-Liis Tikerperi – „Longituudne kooliküsitlus – võimatu missioon?“
  • Anu Masso ja Anniki Puura – „Suured andmed, suured mured ja mõned lahendused ka“
  • Kadri Rootalu – „Kas andmete ühekordse küsimise põhimõte kehtib ka sotsiaalteadustes? Eetilised küsimused registriandmete kasutamisel“
  • Peeter Vihma – „Intervjuud avalikus sektoris – eetilised ja andmehalduse küsimused“

Ettekannetele järgneb arutelu, milles ka publik on väga oodatud kaasa rääkima. Seminari korraldajad on Eesti Sotsioloogide Liit, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.

Liitu Zoomi vahendusel

Diana Poudeli avalik loeng „Kuidas koostöös kogukondadega viia meediapädevused laiema auditooriumini?”

24. aprillil kell 12.15-13.45 annab instituudi doktorant ja infovastupidavuse nooremteadur ingliskeelse avaliku loengu „Empowering communities to foster media literacy and combat disinformation“. Loeng toimub ruumis 206 ja Zoomis.
üti

„Beyond disinformation: from problematic content to manipulative behaviour“

üti

Marju Himma avalik loeng „Teaduskommunikatsioon kui müra: palju infot, vähe mõju“