Skip to main content

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika tudengite magistritööde kaitsmine

Kaitsmise ajakava selgub kevadsemestri lõpus.

#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#koostöö #õppimine #täiendusõpe

Statistikapaketi SPSS kasutamine

Sihtgrupp: spetsialistid, kes viivad läbi küsitlusuuringuid või puutuvad kokku sotsiaalteaduslike u

Jaga
11.02.2022
#koostöö #õppimine #täiendusõpe

Sotsiaalse rehabilitatsiooni protsess

Sihtrupp: rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid, sotsiaal- ja re

Jaga
11.02.2022