Autor:
Indrek Soidla

ESS infokiri | aprill 2023

Hea Euroopa Sotsiaaluuringu sõber

Saadame selle infokirjaga selle aasta esimese kolme kuu uudiseid!

 

 1. 4. aprillil on veebinar ESS aegridadest (inglise keeles). Vaata täpsemalt siit. See veebinar on osa ESS 20. sünnipäeva tähistamise tegevustest.

 

 1. Selle aasta alguses ilmus raamat „Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus“. Teadlased neljast ülikoolis kirjutavad Eestile olulistel teemadel.
 • Üldise usalduse vanuselised ja põlvkondlikud erinevused Eestis | Anu Realo
 • Millises suunas muutuvad Eesti elanike väärtused? | Andu Rämmer
 • Eesti- ja venekeelsete noorte väärtushinnangud | Andu Rämmer
 • Rahvuslikel motiividel konfliktide tunnetus Eestis | Helina Maasing
 • Tööga rahulolu ja selle seos töö ja pereelu ühitamisega | Kadri Soo
 • Tööga rahulolu ja (digitaalsed) sotsiaalsed kontaktid tööl ESS R10 andmete põhjal | Denisa Fedakova
 • Rahulolu haridusega Eestis kahel viimasel aastakümnel | Aune Valk
 • Kuidas pöörata ühiskonna andmestumist enda kasuks? Muutused usalduse ja ohu hinnangutes | Anu Masso
 • eID kasutamine, usaldus ja e-valimised Eestis | Mihkel Solvak, Piret Ehin
 • Kliimahoiakud kui uus poliitiline lõhe | Liisa Talving
 • Eesti inimeste turvatunne oma kodukandis ning sellega seotud tegurid | Oliver Nahkur
 • Lapsevanemate heaolu muutus Eestis | Mare Ainsaar

 

 1. Lisaks on ESS andmetega ilmunud Eesti kohta veel mitmeid põnevaid analüüse. Vaata täpsemalt altpoolt.

Keskkond ja kliima

Becchetti, L., Conzo, G., & Salustri, F. (2023). What about the others? Conditional cooperation, climate change perception and ecological actions (Working Paper Nr 1231). GLO Discussion Paper. https://www.econstor.eu/handle/10419/268389

Orru, H., Orru, K., & Veber, T. (2022, november 15). Häiritus õhusaaste ja mürareostuse tõttuhttps://inimareng.ee/hairitus-ohusaaste-ja-murareostuse-tottu/

Poliitika

Alarian, H. M. (2023). Immigrant Economic Rights in the European Union. R. Barbulescu, S. W. Goodman, & L. Pedroza (Toim), Revising the Integration-Citizenship Nexus in Europe: Sites, Policies, and Bureaucracies of Belonging (lk 71–89). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25726-1_5

Etzel, M. (2023). Value orientation and external political efficacy: assessing the relationship between traditional values, progressive politics and political responsiveness. Comparative European Politicshttps://doi.org/10.1057/s41295-022-00326-0

Pavlova, M. K., & Lühr, M. (2023). Volunteering and political participation are differentially associated with eudaimonic and social well-being across age groups and European countries. PLOS ONE18(2), e0281354. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281354

Saarts, T. (2023, jaanuar 18). Why is the populist radical right so successful in Estonia? The Baltic Timeshttps://www.baltictimes.com/why_is_the_populist_radical_right_so_successful_in_estonia_/

Toshkov, D. (2023). Political Ideology, Policy Preferences and Public Support for European Integration. OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/bg7xh

Wimmer, A. (2023). Layered Legacies. How Multiple Histories Shaped the Attitudes of Contemporary Europeans. Sociological Science10, 1–46. https://doi.org/10.15195/v10.a1

Whitworth, A., & Moretti, A. (2023). Homopositivity Across Europe: Predictors, Pathways, and Moderators. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-023-02531-8

Heaoluriik

Ainsaar, M., & Konstabel, K. (2022, november 15). Eluga rahulolu Eestis - Eesti inimarengu aruanne 2023https://inimareng.ee/eluga-rahulolu-eestis/

Hootegem, A. V., Abts, K., & Meuleman, B. (2023). Weakly institutionalized, heavily contested: Does support for contemporary welfare reforms rely on norms of distributive justice? Journal of Social Policy, 1–19. https://doi.org/10.1017/S0047279422000964

Kudrnáč, A., & Petrúšek, I. (2023). Welfare Regimes and Support for Income Redistribution in Europe. Public Opinion Quarterly, nfac046. https://doi.org/10.1093/poq/nfac046

Tööturg

Armulik, W. (2021). Eesti ja Soome avaliku ja erasektori töötajate töörahulolu analüüs [TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut]. https://digikogu.taltech.ee/en/Item/aed87fec-eecb-44d6-a2a2-227e21be9a34

Masuda, A. D., Sortheix, F. M., Holtschlag, C., & Morales, C. (s.a.). When gender is more likely to predict pay via self-enhancement values and working hours: The role of country’s level of gender inequality. Applied Psychologyn/a(n/a). https://doi.org/10.1111/apps.12467

Perekond

Hogendoorn, B., & Härkönen, J. (2023). Single Motherhood and Multigenerational Coresidence in Europe. Population and Development Reviewhttps://doi.org/10.1111/padr.12540

Elukaar

Jung, J. H., & Kim, H. H. (2023). Does Misery Love Company? Multilevel Relationships between Perceived Age Discrimination and Happiness among Older Europeans. Journal of Applied Gerontologyhttps://doi.org/10.1177/07334648221150885

Klimova Chaloupkova, J. (2023). Solo living in the process of transitioning to adulthood in Europe: The role of socioeconomic background. Demographic Research48(3), 43–88. https://doi.org/10.4054/DemRes.2023.48.3

Nielsen, T. K. (2022). On the Association between Parenthood, Number of Children and Expectations of Old-Age Welfare. Studies of Transition States and Societies14(2). https://doi.org/10.58036/stss.v14i2.1005

Haridus ja sugu

Stoilova, R., Boeren, E., & Ilieva-Trichkova, P. (2023). Gender Gaps in Participation in Adult Education in Europe: Examining Factors and Barriers. J. Holford, P. Boyadjieva, S. Clancy, G. Hefler, & I. Studená (Toim), Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe (lk 143–167). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_6

van den Berg, L. (2023). The educational gradient in young singlehood: The role of gender and the gender climate. SocArXiv. https://doi.org/10.31235/osf.io/2t5fq

 

Heade kevade tervitustega

Mare Ainsaar

3. aprill 2023

Tartu Ülikool

Kati Orru avalik loeng „Miks inimesed kriisides abi ei saa?“

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

suurlinn tuledes

Kas liigne usk tehnoloogiasse pidurdab kahjuliku keskkonnamõju kahanemist?