Autor:
Kätrin Zupsmann

Instituudi uus projekt aitab arendada Eesti laste ja noorte meediateadlikkust

Märtsist alustas instituudis tööd projekt Meediaklubi, mille käigus korraldavad Tartu Ülikooli tudengid kevadkuude jooksul 140 digimeediapädevusi arendavat töötuba lasteaedades ning 1.–9. klassides üle kogu Eesti.

Meediaklubi projekti vastutav täitja, Tartu Ülikooli meediapädevuse spetsialist Inger Klesment sõnas, et projekti eesmärk on toetada Eesti haridustöötajaid meediaõpetuse arendamisel kõikide kooliastmete lõikes. Ta selgitas, et uuendatud riiklike õppekavade järgi on 2024. aasta septembrist kohustuslik kõikides kooliastmetes üldpädevusena arendada ka meedia- ja digipädevusi. “Seetõttu on oluline, et iga kool, vaatamata õpilaste arvule, olemasolevatele ressurssidele või asukohale saaks vajalikku tuge niivõrd aktuaalse ja kiirelt muutuva teema käsitlemisel,” ütles ta.

Teema aktuaalsust tõestab õppeasutuste huvi projekti vastu. “Kõik 140 töötuba broneeriti esimese viie tunni jooksul pärast registreerimislingi väljasaatmist,” sõnas Klesment. Nii jõuab Meediaklubi käesoleval õppeaastal kokku kuue maakonna 19 erineva kooli klassidesse ja ühte lasteaeda, koolitades kokku üle tuhande lapse ja noore. Töötube asuvad läbi viima Tartu Ülikooli bakalaureusetudengid Karmen Laur, Kerttu Kuku, Merilin Miks, Raili Randmäe ja Katriin Kersen. Viie tudengi erialavalikud varieeruvad seinast seina, ulatudes bioloogiast ja riigiteadustest kuni noorsoo- ja sotsiaaltööni. 

Projektijuht Gretel Juhansoo selgitas, et mitmetahuline tudengivõrgustik on võtmetähtsusega nii tänavuste töötubade läbiviimise kui ka meediaõppe jätkusuutlikkuse tagamiseks. “Meediaklubi liikmed on tõeliselt entusiastlikud noored, keda ühendab kas isiklik või erialane huvi meedia vastu,” ütles ta. “Loodame, et tänu omavahelisele suhtlusele ja ka mentorite toetusele leiavad tudengid indu, et projekti käigus saadud teadmisi ja oskusi tulevikuski viljeleda!”

Projekti #meediaklubi rahastab Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis.


Projekti käigus külastatavad koolid:
Viluste Põhikool
Jõgeva Põhikool
Kõrveküla Põhikool
Osula Põhikool
Vastseliina Gümnaasium
Väätsa Põhikool
Räpina Ühisgümnaasium
Põlva Kool
Krootuse Põhikool
Saverna Põhikool
Elva Gümnaasium
Tõrva Gümnaasium
Mehikoorma Põhikool
Juhan Liivi nimeline Alatskivi Kool
Valga Põhikool
C. R. Jakobsoni nimeline Torma Põhikool
Suure-Jaani lasteaia Traksiku ja Sipsiku majad
Nõo Põhikool 
Luunja Keskkool

ÜTI

Poola, Saksamaa ja Tšehhi tudengid täiendasid Tartu Ülikoolis oma teadmisi militaar- ja riskisotsioloogia ning infovastupidavuse teemadel

Juhan Peegli juubelikonverentsiks

Konverents „Ajakirjandusõpe 70: inimene ajakirjanduses“

ÜTI

Katrin Tiidenbergi veebiseminar „Mis oleks, kui kirjutaks raamatu?“