Skip to main content
Foto:
Unsplash

Mõõda oma heaolu Tartu Ülikooli teadlaste loodud Heaolumeetriga

Heaolumeeter võimaldab teada saada isikliku heaolu taseme ning võrrelda oma tulemusi Eesti ja teiste Euroopa riikide keskmiste täisealiste inimestega. Lisaks aitab rakendus selgitada välja oma tugevad ja nõrgad kohad ning annab soovitusi heaolu suurendamiseks.

Heaolumeetri abil saab võrrelda oma heaolu taset enam kui 300 000 inimesega 26 Euroopa riigist. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased kasutasid rakenduse väljatöötamiseks Euroopa Sotsiaaluuringu ja väiksemal määral ka Euroopa elukvaliteedi uuringu (EQLS) andmeid.

MÕÕDA OMA HEAOLU

Heaolu näitab, kuidas meil oma elus läheb. Objektiivne heaolu on see, kuidas minu elu paistab väljastpoolt vaadatuna (nt elutingimused). Subjektiivne heaolu on see, kuidas me ise oma elu näeme: milliseid tundeid ja emotsioone tunneme, kuidas toimime isiklikul ja sotsiaalsel tasandil ning milline on meie endi hinnang sellele, kuidas meil oma elus läheb. Heaolumeeter aitab mõõta subjektiivse heaolu taset.

Euroopa Sotsiaaluuring on rahvusvaheline sotsiaalteaduslik uuring ja ühiskonnateaduste taristu, mille eesmärk on võimaldada ühiskondade arengu seaduspärasuste uurimist. Kogutud andmed võimaldavad analüüsida hoiakute, institutsioonide arengu ja inimeste käitumise vahelist seost ning muid protsesse ühiskondades. Vaata Euroopa Sotsiaaluuringu tulemusi Eesti kohta publikatsioonide andmebaasist.

#teadus

Euroopa Sotsiaaluuringu konverents 13.-14. oktoobril Prahas

ESS Visegrad Group korraldab ESS andmetele keskenduva teaduskonverentsi 13.-14. oktoobril 2022 Prahas
Jaga
15.06.2022
#teadus

ESS otsib oma meeskonda isetäidetava veebiuuringu eksperte

Rahvusvaheline Euroopa Sotsiaaluuring otsib oma meeskonda isetäidetava veebiuuringu eksperte
Jaga
15.06.2022
#teadus
academianet

Edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet lisandus viis ÜTI teadlast

Jaga
13.06.2022