Autor:
Tartu Ülikool

Multifilm aitab edendada uuringutarkust

Programmi „Horisont 2020“ laste veebikäitumist uuriva rahvusvahelise projekti CO:RE raames valmis ühiskonnateaduste instituudi kaasabil teaduseetika teemaline multifilm. Lühike eestikeelne video on mõeldud lastele ja noortele ning räägib sellest, miks on oluline osaleda teadusuuringutes ja millised on osalejate õigused.

Multifilmi sobib näidata näiteks koolides ja lasteaedades enne küsitlust, intervjuud, vaatlust või muud uuringut. Video on mõeldud 6–16-aastastele lastele, kuid peamine sihtrühm on algklassiõpilased. Samuti sobib multifilm õppematerjaliks näiteks inimese- või kodanikuõpetuse tunnis.

Filmis selgitatakse lapsesõbralikul ja muhedal viisil, millele peaksid lapsed mõtlema, kui neid teadusuuringusse kutsutakse. Muu hulgas räägitakse sellest, kuidas aitavad teadusuuringud noortel langetada paremaid otsuseid ja teha oma arvamus kuuldavaks. „Sel moel aitab multifilm edendada uuringutarkust ehk üldist teadlikkust teadusuuringutest,“ sõnas projekti Eesti uurimisrühma juht, sotsioloogia professor Veronika Kalmus. Ta lisas, et praegusel tõejärgsel ajastul on tähtis kujundada teaduspõhist maailmavaadet ja aktiivset kodanikuosalust võimalikult noores eas ning koolil on seejuures oluline osa.

Kuna filmis rõhutatakse teadlase kohustust tagada uuringus osalemise vabatahtlikkus, osalejate teadlik nõusolek, jagada osalejatele lisaselgitusi ja anda tagasisidet, saab seda soovi korral kasutada refleksioonimaterjalina näiteks kõrgkoolides teaduseetika käsitlemisel. Teadustöö aluste nooremlektori Mari-Liis Tikerperi sõnul aitavad lihtne sõnastus ja esitlusviis olulisema kokku võtta: „Mitu üliõpilast on õppetööd reflekteerides öelnud, et multifilm oli tore vaheldus ja sealt jäi hästi meelde, mida uuringus osalejatele nende vanusest olenemata rääkima peab.“

Multifilmi idee töötasid välja projekti CO:RE Oslo Ülikooli uurimisrühma teadlased Elisabeth Staksrud ja Niamh Ní Bhroin koostöös Norra teaduseetika komiteede, projekti CO:RE konsortsiumi liikmete ja produktsioonifirmaga RedAnt. Tartu Ülikoolis eestindasid filmi Veronika Kalmus, Marit Napp, Signe Opermann ja Mari-Liis Tikerperi, helindas ja monteeris Alar Suija. Eestikeelse heli ja subtiitritega filmi saab vaadata Youtube’is.

Praeguseks on multifilm saadaval 14 keeles. Lisaks on projekti käigus valminud teadlastele, üliõpilastele ja teistele sihtrühmadele palju ingliskeelseid eetikateemalisi materjale. Üks neist on eetikakompass, milles käsitletakse teaduseetika ja andmekaitsega seotud küsimusi ning kaalutlusi laste ja noorte uurimisel.

ÜT meediaklubi

Tartu Ülikooli projekt Meediaklubi

TÜ Meediaklubi

1.-2. klassi tegevuskava (45 min)

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos