Autor:
Sotsiaalkindlustusamet

Valminud on e-kogumik „Avatud Dialoogil põhinev sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 0–15-aastastele lastele”

Sotsiaalkindlustusamet ja Tartu Ülikool alustasid 2021. aastal koostööd, et leida viis, kuidas laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Eestis teenusesaajate vajadustele vastavamaks, ajakohaseks ja jätkusuutlikuks kujundada.

Teadus- ja arendustegevuse raames töötati kahe projektiga.

  • Esimese projekti fookuses oli esimest korda Eestis Avatud Dialoogil põhineva laste mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse koolitusprogrammi läbiviimine osutajatele ja korraldajatele.
  • Teise projekti fookuses oli Avatud Dialoogi uurimisprojekti läbiviimine Avatud Dialoogi rakendamise esimesel perioodil ehk aastatel 2021–2022.

Uuringu raames koostati e-kogumik, mis hõlmab ülevaadet uurimisprojekti tegevustest ja tulemustest. Uuringus osalesid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavate 0–15-aastaste laste vanemad, kolme erineva rehabilitatsiooniasutuse spetsialistid ning teenust korraldava Sotsiaalkindlustusameti eksperdid.

Uurimisprojekti eesmärk oli anda ülevaade Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisest 0–15-aastastele rehabilitatsiooniteenusele suunatud lastele, kirjeldades teenusega seotud kogemusi, rahulolu, tulemuslikkust ning rakendamist. E-kogumik on kättesaadav ja allalaaditav nii epub- kui pdf-formaadis. 

E-kogumiku leiad siit

Loe lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

#kestlikkus #ühiskonnale
Eesti inimarengu aruande 2023 ametlik kujundus

Ilmus Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud Eesti inimarengu aruanne

#teadus
Euroopa Sotsiaaluuring

Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus

#teadus

Lapsevanemate heaolu muutus Eestis

Artiklis analüüsitakse Euroopa Sotsiaaluuringu andmete põhjal lastega vanemate heaolu muutust Eestis aastatel 2004–2021.