Autor:
Andero Kalju

Kandideerijate arv ühiskonnateaduste instituuti kasvas 14% võrra

Sellel aastal kandideeris ühiskonnateaduste instituuti 747 inimest: 430 bakalaureuse-, 304 magistri- ja 13 doktoriõppekavadele. Üldine kandideerijate arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 14% võrra.

Esimese astme õppesse kandideerijate arv suurenes sellel aastal 12% võrra. Enim avaldusi esitati bakalaureuseõppekavale “Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu”, kuhu kandideeris 161 inimest. Bakalaureuseõppekavale “Ajakirjandus ja kommunikatsioon” soovis õppima tulla 114 inimest, mis on 6% võrra rohkem, kui eelmisel aastal. Huvi infokorralduse rakenduskõrgharidusõppekava vastu on kasvanud jätkuvalt viimase kolme aasta jooksul. Sel aastal kandideeris sellele erialale 155 inimest.

Kandideerijate arv magistriõppesse kasvas tänavu 16% võrra. Kõige populaarsemateks osutusid taas sotsiaalteaduste valdkonna ülene magistriõppekava “Muutuste juhtimine ühiskonnas” (99 kandidaati) ning 2020. aastal avatud magistriõppekava “Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu” (80 kandidaati). Magistriastme ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekavale kandideeris vaid üks inimene vähem, kui eelmisel aastal (48 kandidaati) ning veidi vähenes kandideerijate arv magistriõppekavale “Juhtimis- ja digikommunikatsioon” (16 kandidaati).

Ühiskonnateaduste instituudi juhataja Ragne Kõuts-Klemmi sõnul olid kõik kandidaadid kõrgelt motiveeritud ja teadlikud. „Meie kandidaatidega vestlemise kogemused on näidanud, et nad on hästi läbi mõelnud, mida soovivad õpingutest saada ja kuidas just meie õppekavadel õppimine aitab neil oma tulevikuunistusi teostada. Ootame sügist, et alustatud põnevate vestlustega jätkata,“ ütles Kõuts-Klemm.

Erialakatsed toimusid 4.- 8. juulil ning vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 11. juulil. Pärast vastuvõtuotsuse teadasaamist peavad vastuvõetud kinnitama kahe päeva jooksul (13. juuliks) SAISis oma õppimatuleku.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut teaduskonverents

Konverents, mis lubab vaadata ühiskonda teadlase pilgu läbi

International students walking.

Kaks rahvusvahelist magistriõppekava ootab õppijaid

Igaüks võib uuringust keelduda, isegi kui paistab, et kõik teised osalevad.

Muhe multifilm teadusuuringus osalemisest