Foto:
Ragnar Vutt

Kandideerimine ühiskonnateaduste instituuti kestab veel 29. juunini

Ühiskonnateaduste instituudi õppekavadele saab kandideerida 29. juunini SAIS-is. Loe, millised õppekavad ootavad kandidaate!

 

Ajakirjandus ja kommunikatsioon (bakalaureus)

Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe õppekava on tipptasemel ning loetud maailma 150 parima eriala hulka. Me väärtustame õppes üliõpilaste loomingulist mõtlemist, sotsiaalseid oskusi ja teaduslikku selgust, mille tagame uuenduslike õppemeetoditega. Meie vilistlased töötavad peamiselt ajakirjanike, toimetajate, saatejuhtide, pressiesindajate ja kommunikatsioonijuhtidena. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu (bakalaureus)

Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu õppekava alusel saad põhjalikud teoreetilised teadmised ühiskonna toimimisest ning praktilised oskused selle kohta, kuidas mõjutada ühiskonda. Sa õpid Eesti oma ala tunnustatuimate asjatundjate käe all. Vilistlasena on su töövõimalused laialdased ning sa saad anda ühiskonda panuse, tegutsedes näiteks sotsioloogia, sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnas. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Infokorraldus (rakenduskõrgharidus)

Eesti kui maailmas tuntud e-riik vajab väga infokorralduse asjatundjaid, kes oskavad hallata infot kiiresti muutuvas digitaalses keskkonnas. Infokorraldus on praktiline õppekava, mis sisaldab nii rakenduslikke aineid kui ka suures mahus praktikat. Sessioonõpe võimaldab sul õppida ka igapäevatöö ja pereelu kõrvalt. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Juhtimis- ja digikommunikatsioon (magister)

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni magistrikavale on oodatud õppima need, kes otsivad digikeskkondades suhtlemise seaduspärasuste mõtestamiseks erialakogukonna tuge ning soovivad kogemuspõhist tagasisidet. Osaajaga õppekava võimaldab omandada uusi teadmisi ja oskusi sobivas tempos ka töötaval spetsialistil, kuid teha seda siiski süsteemselt ja eesmärgipäraselt. Sinu õpingukaaslased on bakalaureusekraadiga keskastmejuhid (vähemalt kolmeaastane töökogemus) ja juhtimisülesandeid täitnud tippspetsialistid. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu (magister)

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu on Eestis uus ainulaadne õppekava, mis põhineb pädevustel ning milles on arvestatud täiskasvanud õppija vajadusi. Sa omandad teadmisi sotsioloogiast, (sotsiaal)psühholoogiast, sotsiaaltööst ja -poliitikast, aga ka inimgeograafiast ning sotsiaalsest ettevõtlusest. Kokkuvõttes tead sa pärast sessioonõppe läbimist, kuidas olla Eesti inimeste sotsiaalse heaolu toetamisel ja ebavõrdsuse vähendamisel muutuste eestvedaja, ning oskad sel alal tegutseda. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Ajakirjandus ja kommunikatsioon (magister)

Õppekava läbides arendad sa oma ühiskonnateaduslikku kujutlusvõimet ja paindlikku mõtteviisi ning saad tuge, et kujundada ainulaadse meediaprofessionaali profiili. Saadav haridus annab sulle võimekuse ja oskuse orienteeruda kommunikatsioonivaldkonna muutuvates tööoludes ning olla oma tegevuses edukas. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrantuur tähendab sisukaid akadeemilisi nädalavahetusi Tartus inspireerivate kolleegide seltsis, sest tänu mitmekesise erialataustaga kaasüliõpilastele koged, kuidas rakendatakse õpetatavat teooriat praktikas. 

Loe õppekava kohta lähemalt

Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs (magister)

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

Loe õppekava kohta lähemalt

Muutuste juhtimine ühiskonnas (magister)

Ainulaadses valdkondi ühendavas õppekavas on ühendatud ühiskonna muutuste mõtestamise, psühholoogia-, majandus-, poliitika-, õigus-, juhtimis- ja kommunikatsiooniteadmised, sest nii õpid sa analüüsima muutusi terviklikult. Sinu õpingukaaslased on eri valdkondade eestvedajad ja spetsialistid, kellega saad teha koostööd ka pärast õpingute lõpetamist. Paindlik, kogemusõpet ja praktilisi töid sisaldav sessioonõpe võimaldab sul ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraadi ilma karjääri katkestamata. 

Loe õppekava kohta lähemalt
Kandideerimine ühiskonnateaduste instituudi õppekavadele

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel

  • Avalduste esitamine bakalaureuseõppesse kestab 13.–29. juunini
  • Avalduste esitamine magistriõppesse juba käib ja kestab kuni 29. juunini
  • Sisseastumiseksamid ja hindamine kestavad 1.–10. juulini ning tulemused selguvad hiljemalt 11. juulil
  • Esimesed vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 12. juulil
#instituudist
meediale

Ajakirjanikule

14.07.2022
#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

12.07.2022
#instituudist #täiendusõpe
Tartu Ülikooli pusle kust on mõned jupid puudu

Ühiskonnateaduste instituut avas viis uut mikrokraadiprogrammi

07.07.2022