Skip to main content
Photo:
Ragnar Vutt

Kandideerimine ühiskonnateaduste instituudi magistriõppesse kestab 29. juunini

Ühiskonnateaduste instituudi õppekavadele saab kandideerida 29. juunini SAIS-is. Loe, millised magistriõppekavad ootavad kandidaate ning tule ka õppekavade tutvumistundidesse!

Juhtimis- ja digikommunikatsioon

Juhtimis- ja digikommunikatsiooni magistrikavale on oodatud õppima need, kes otsivad digikeskkondades suhtlemise seaduspärasuste mõtestamiseks erialakogukonna tuge ning soovivad kogemuspõhist tagasisidet. Osaajaga õppekava võimaldab omandada uusi teadmisi ja oskusi sobivas tempos ka töötaval spetsialistil, kuid teha seda siiski süsteemselt ja eesmärgipäraselt. Sinu õpingukaaslased on bakalaureusekraadiga keskastmejuhid (vähemalt kolmeaastane töökogemus) ja juhtimisülesandeid täitnud tippspetsialistid. 

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu

Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu on Eestis uus ainulaadne õppekava, mis põhineb pädevustel ning milles on arvestatud täiskasvanud õppija vajadusi. Sa omandad teadmisi sotsioloogiast, (sotsiaal)psühholoogiast, sotsiaaltööst ja -poliitikast, aga ka inimgeograafiast ning sotsiaalsest ettevõtlusest. Kokkuvõttes tead sa pärast sessioonõppe läbimist, kuidas olla Eesti inimeste sotsiaalse heaolu toetamisel ja ebavõrdsuse vähendamisel muutuste eestvedaja, ning oskad sel alal tegutseda. 

Ajakirjandus ja kommunikatsioon

Õppekava läbides arendad sa oma ühiskonnateaduslikku kujutlusvõimet ja paindlikku mõtteviisi ning saad tuge, et kujundada ainulaadse meediaprofessionaali profiili. Saadav haridus annab sulle võimekuse ja oskuse orienteeruda kommunikatsioonivaldkonna muutuvates tööoludes ning olla oma tegevuses edukas. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrantuur tähendab sisukaid akadeemilisi nädalavahetusi Tartus inspireerivate kolleegide seltsis, sest tänu mitmekesise erialataustaga kaasüliõpilastele koged, kuidas rakendatakse õpetatavat teooriat praktikas. 

Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs

Õppe eesmärk on arendada analüüsivaldkonnas tippspetsialistina töötamiseks vajalikke keskseid pädevusi, milleks oleme koondanud õppekavva sotsioloogia ning info- ja teadmusjuhtimise teemad. Sa omandad tugeva analüüsioskuse ning õpid analüüsitulemusi tõlgendama ja neid eri sihtrühmadele esitlema. Tänu sellele oskad anda andmepõhist sisendit otsuste tegemiseks nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.  

Muutuste juhtimine ühiskonnas

Ainulaadses valdkondi ühendavas õppekavas on ühendatud ühiskonna muutuste mõtestamise, psühholoogia-, majandus-, poliitika-, õigus-, juhtimis- ja kommunikatsiooniteadmised, sest nii õpid sa analüüsima muutusi terviklikult. Sinu õpingukaaslased on eri valdkondade eestvedajad ja spetsialistid, kellega saad teha koostööd ka pärast õpingute lõpetamist. Paindlik, kogemusõpet ja praktilisi töid sisaldav sessioonõpe võimaldab sul ühildada õpingud tööga ning omandada magistrikraadi ilma karjääri katkestamata. 

Kandideerimine ühiskonnateaduste instituudi magistriõppekavadele

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel

  • Avalduste esitamine bakalaureuseõppesse kestab 13.–29. juunini
  • Avalduste esitamine magistriõppesse juba käib ja kestab kuni 29. juunini
  • Sisseastumiseksamid ja hindamine kestavad 1.–10. juulini ning tulemused selguvad hiljemalt 11. juulil
  • Esimesed vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 12. juulil
#instituudist #juhtimine

Ühiskonnateaduste instituudi nõukogu

Ühiskonnateaduste instituudi kõrgeim otsustuskogu on instituudi nõukogu.
Jaga
22.04.2022
#instituudist #õppimine #täiendusõpe
Jaga
11.02.2022
#ettevõtlus #instituudist #koostöö #täiendusõpe

Dokumendianalüüs

Sihtgrupp: tippjuhid, keskastme juhid, spetsialistid

Maht: ühepäevane koolitus (6-8 tundi)

Koolitustasu: kokkuleppel asutusega

Jaga
11.02.2022