Author:
Sotsiaalkindlustusamet

Konverents “Avatud Dialoogil põhinev sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 0–15-aastastele lastele”

Avatud Dialoogil põhinev sotsiaalvaldkonna korraldus levib maailmas kiiresti ja on fundamentaalselt muutmas abi osutamise aluspõhimõtteid. Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel viidi Eestis rehabilitatsiooniteenusele suunatud lastele ja nende võrgustikele läbi kolm omavahel tihedalt seotud tegevust: rehabilitatsioonimeeskondade koolitamine, Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine ning tegevusuuring. 

Tartu Ülikooli uurimisrühm esitleb 15. detsembril kell 10.30-13.45 mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse uurimistulemusi kajastavat e-kogumikku Kumu auditooriumis (Weizenbergi 34/Valge 1, Tallinn).

Avatud Dialoogi vaimsust kandva konverentsi fookuses on kolm teemat: 

  • Avatud Dialoogi rakendamise vahetud kogemused Eesti peredes,
  • rakendamise uuringutulemused ning 
  • sotsiaalsüsteemi arendamise võimalused kooskõlas Avatud Dialoogi põhimõtetega. 

E-kogumiku annab välja Tartu Ülikooli kirjastus.

Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tutvustusvideot näeb siin.

Konverentsi korraldab Tartu Ülikool. Avatud Dialoogil põhinevat mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, Euroopa Sotsiaalfondi struktuuritoetuse meetme 3.1 „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ raames toetuse andmise tingimuste „Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele” tegevus 2.3 „0–15-aastaste laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine ning hooldajatele suunatud tugi- ja teavitustegevuste elluviimine“.

Konverentsile on oodatud kõik huvilised.

Registreeru konverentsile

Lisateave:

Marju Kask

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut

marju.kask@ut.ee 

Image
Sotsiaalkindlustusameti logo
Image
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi logo