Autor:
Kuvatõmmis

Muhe multifilm teadusuuringus osalemisest

Ühiskonnateaduste instituudi osalusel valminud lühike eestikeelne multifilm aitab lastel ja noortel mõista, miks on oluline osaleda teadusuuringutes ja millised on osaleja õigused.

6–16-aastastele lastele ja noortele mõeldud filmis selgitatakse muhedal viisil, millele peaks mõtlema, kui neid kutsutakse teadusuuringusse. Muu hulgas räägitakse, milleks teadusuuringuid üldse korraldatakse ja kuidas need aitavad lastel oma arvamust kuuldavaks teha.

Film on valminud rahvusvahelises projektis, mille Eesti uurimisrühma juht on Tartu Ülikooli sotsioloogia professor Veronika Kalmus. Tema sõnul aitab film edendada uuringutarkust, st üldist teadlikkust teadusuuringutest. „Praegusel tõejärgsel ajastul on tähtis kujundada teaduspõhist maailmavaadet ja aktiivset kodanikuosalust võimalikult noores eas ning koolil on seejuures oluline osa,“ ütles Kalmus.

Multifilmi on sobilik vaadata näiteks enne mõnes küsitluses, intervjuus või uurimisrühmas osalemist. Ehkki peamine sihtrühm on algklassiõpilased, sobib film õppematerjaliks ka suurematele, näiteks inimese- või kodanikuõpetuse tunnis. Kuna filmis rõhutatakse teadlase kohustust tagada uuringus osalemise vabatahtlikkus, jagada osalejatele lisaselgitusi ja anda tagasisidet, saab seda arutelumaterjalina kasutada ka kõrgkoolide õppetöös teaduseetika käsitlemisel.

Teadustöö aluste nooremlektor Mari-Liis Tikerperi lisas, et filmi lihtne sõnastus ja esitlusviis aitavad olulisema kokku võtta. „Mitu üliõpilast on tagasisides öelnud, et multifilm oli õppetöös tore vaheldus ja sealt jäi hästi meelde, mida uuringus osalejatele nende vanusest olenemata rääkima peab,“ sõnas Tikerperi.

Teaduseetikateemaline multifilm on valminud programmi „Horisont 2020“ laste veebikäitumist uuriva rahvusvahelise projekti „CO:RE“ raames ja praeguseks on see saadaval 14 keeles. Lisaks on projekti käigus koostatud palju ingliskeelseid eetikateemalisi materjale teadlastele, üliõpilastele ja teistele sihtrühmadele. Üks neist on eetikakompass, milles käsitletakse teaduseetika ja andmekaitsega seotud küsimusi ning kaalutlusi laste ja noorte uurimisel.

Multifilmi idee töötasid välja projekti Oslo Ülikooli uurimisrühma teadlased Elisabeth Staksrud ja Niamh Ní Bhroinkoostöös Norra teaduseetikakomiteede, projekti „CO:RE“ liikmete ja produktsioonifirmaga RedAnt. Tartu Ülikoolis eestindasid filmi Veronika Kalmus, Marit Napp, Signe Opermann ja Mari-Liis Tikerperi, helindas ja monteeris Alar Suija. Eestikeelse heli ja subtiitritega filmi saab vaadata Youtube’is.

 

Artikkel ilmus algselt ajakirjas Universitas Tartuensis.

üti

Instituudi uurimisrühmad

Liitumine vilistlaste listidega

Liitu ühiskonnateaduste instituudi tudengite infokirjaga!
üti

Doktoritööd