Muutuste juhtimine ühiskonnas

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna ainulaadne magistriõppekava, milles saab kokku põnev kooslus distsipliine.
Ootame õppima kõiki, kellel on vähemalt bakalaureusekraad ning kindlasti on oodatud ka need, kes soovivad omandada teise magistrikraadi. Peamiseks eelduseks on ambitsioon algatada ja juhtida ühiskondlikke uuendusi. Kui alustad magistriõpinguid töö ja muude kohustuste kõrvalt, soovitame tutvuda juhisega, mis aitab läbi mõelda olulisi küsimusi paremaks ajaplaneerimiseks.
Viis magistrikava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" eelist:
  • Erialadevaheline õppekava – õpid analüüsima ja juhtima muutusi terviklikult, kasutades majandus-, poliitika-, õigus-, kommunikatsiooni- ja psühholoogiateadmisi
  • Paindlik õpe – kaks korda kuus toimuvate õppesessioonide kõrvalt saab ka muid kohustusi täita
  • Uuenduslik magistrieksam – magistrieksami teed osade kaupa õpingute jooksul
  • Põnevad praktilised ülesanded – võimalus teha õpingute raames koostööpraktika, proovida teenuse disaini, meedias aruteluteema tõstatamist jm
  • Toetatud enesejuhtimine – õpinguid toetavad professionaalse eneseanalüüsi seminarid kõigil semestritel

 "Muutuste juhtimine ühiskonnas" koosneb kuuest kohustuslikust moodulist. Õppekava moodulite ja ainekursustega saab lähemalt tutvuda õppeinfosüsteemis:

Õppekava 2021/2022 sisseastunutele
Õppekava 2020/2021 sisseastunutele
Õppekava 2019/2020 sisseastunutele
Õppekava 2018/2019 sisseastunutele

Uuenduslik magistrieksam

Magistrieksam algab koos stuudiumiga.

• Kas oled ise või on tuttavad vaevelnud lõputöö kallal veel siis, kui kõik ained on tehtud?
• Kui palju inimesi on sinu lõputööd pärast kaitsmist lugenud?
• Kas sul oli tunne, et selleks ajaks, kui sa tööd kirjutades praktiliste soovitusteni jõudsid, oli võhm juba väljas?

Muutuste juhtimise kava lõpetamisel nende küsimustega maadlema ei pea, sest õppekava lõpetab uuenduslik magistrieksam, mis ühendab magistritöö ja -eksami parima osa.  See on praktiline, millest suurem osa on teostatav stuudiumi käigus ning annab edasiseks karjääriks  häid „tööriistu“.

Magistrieksam koosneb järgmistest osadest:

  • Professionaalne eneseanalüüs I ja II semestril
  • Lühiuurimus valitud teemal  II semestril
  • Arvamusartikli avaldamine III või IV semestril
  • Kirjalikud tööd ning vestlus komisjoniga IV semestril: analüütiline lühiessee, portfoolio analüüs, pädevuste kaardistus ning praktilise juhtumi analüüs.

"Muutuste juhtimine ühiskonnas" on interdistsiplinaarne õppekava ning sellel kaval õpetavad õppejõud kuuest sotsiaalteaduste valdkonna instituudist. Õppejõududega saad lähemalt tutvuda allpool.

Lühiuurimus on osa magistrieksamist. Selle maht on väiksem kui magistritööl. Tudengid otsivad seletusi uudsetele nähtustele või lahendusi lahendamata probleemidele ühiskonnas, katsetavad uusi meetodeid ja praktilisi võimalusi oleviku muredega või tuleviku väljakutsetega toime tulla.
Näiteid teemadest, mida muutuste juhtimise tudengid on uurinud:
Mahetoit kooli
Toidu mahud, mida igapäevaselt koolis tarbitakse, on väga suured: umbes 76 tonni toitu päevas ja 13,3 miljonit tonni toitu õppeaastas. Seetõttu on võimalus koolitoidu kaudu keskkonda ja tervist säästa oluline. Kuidas mahetoitu koolisööklate jaoks kättesaadavaks muuta?
 
Demokraatiauuendused Eestis
Tänastes heaoluriikides on hakanud vähenema kodanike usaldus poliitiliste institutsioonide suhtes, soov poliitikat mõjutada. Ka demokraatliku osalemise võimalused „kuluvad“ ning neid on vaja värskendada. Kes ja kuidas tegeleb Eestis demokraatliku osaluse uuendamisega?
 
Paindlik  tööaeg
6-tunnine tööpäev, 4-päevane töönädal ja usalduspõhine tööaeg - need uued võimalused võivad  paljudes ametites ja valdkondades olla väga viljakad – suurendada inimeste töömotivatsiooni ja säästa ka keskkonda. Samuti võivad pandeemiad muuta usalduspõhise kodus töötamise vältimatuks. Millised on paindliku tööaja rakendamise  õiguslikud eeldused ja võimalikud takistused Eestis? Millised on Eesti organisatsioonide kogemused paindliku tööaja rakendamisel?
 
Ringmajanduse rakendamine
Praegune lineaarmajandus, mis baseerub “tooda-kasuta-hülga” mudelil toodab tohutult jäätmeid ja raiskab toormaterjale. Üha enam räägitakse vajadusest korraldada ümber kogu senine tootmise ja tarbimise ahel. Praktikas pole see nii lihtne, sest tähendab hulga protsesside ümbertegemist ja suurte äriliste riskide võtmist. Millised on ettevõtete võimalused ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks ning barjäärid ringmajandusmudelile üleminekul?
 
Rahvaalgatuste analüüs
Eesi pakub maailmale esimesi kogemusi uudse otsedemokraatia võimalusega kollektiivsete pöördumiste näol. Milliseid algatusi on esitatud Rahvaalgatusveebi kaudu? Millised algatused on olnud edukamad, kogudes rohkem allkirju ja jõudes Riigikokku? Kas allkirju annavad rohkem nooremad või vanemad inimesed, mehed või naised? Millistes Eesti piirkondades ollakse aktiivsemad algatajad?
 
Uurimused ei jää sahtlisse!
Lisaks sellele, et mitmetel lühiuurimustel on konkreetne „tellija“ kes sellest kasu saab, jõuavad tulemused ka laiama avalikkuseni. Lühiuurimuse põhjal saab järgmisel õppeaastal teha läbi publitseerimise protsess, alustades planeerimisest ja lõpetades avaldatud artikliga. Artikkel on samuti magistrieksami osa.

Meie kohustuslike õppeainete tutvustamiseks oleme teinud videoseerida "Muutuste juhtimise ABC", kus arendusvaldkonnas ning muutuste juhtimisega igapäevaselt tegelevad praktikud küsivad meie õppejõududelt mõne probleemi kohta, millega nad oma töös on kokku puutunud. Kõikide sarnaste küsimustega tegeletakse ka mainitud õppeainetes.

Kuidas teha Räniorgu?

Selles videos küsib Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialist Siim Espenberg TÜ regionaalökonoomika nooremteadurilt Jaan Loogalt ettevõtjate ja omavalitsuse koostöö kohta.

Pahad emotsioonid?

Selles videos küsib Tartu linnavalitsuse peaspetsialist Alo Lilles TÜ eksperimentaalpsühholoogia dotsendilt Kairi Kreegipuult muutuste ja emotsioonide kohta.

Disainmõtlemine kõigile?

Selles videos küsib Tartu linnavalitsuse peaspetsialist Alo Lilles TÜ juhtimise assistendilt Gerda Mihhailovalt disainmõtlemise kohta.

Poliitiline juhtimine…. kes siis juhib?

Selles videos küsib Praxise juhatuse liige Katrin Pihor TÜ võrdleva poliitika lektorilt Alar Kilpilt poliitilise juhtimise eripärade kohta.

Tänased andmed homses maailmas

Selles videos küsib Praxise juhatuse liige Katrin Pihor TÜ tehnoloogiauuringute vanemteadurilt Mihkel Solvakult tänaste andmete kohta homses maailmas.

Vähe või palju seadusi?

Selles videos küsib Eesti Koostöö Kogu juht Teele Pehk TÜ sotsiaalõiguse professorilt Gabriel Tavitsalt riigi, seaduste ja inimeste suhte kohta.

Kuidas tulevikus kokku leppida?

Selles videos küsib Eesti Koostöö Kogu juht Teele Pehk TÜ sotsiaalpoliitika teadurilt Kati Orrult Eesti tuleviku kohta.

Arengukavad ja reaalsus

Selles videos küsib SA Domus Dorpatensise juht Martin Noorkõiv TÜ tehnoloogiauuringute lektorilt Laur Kangerilt arengukavade ja reaalsuse kohta.

Mida teha "piduritega"?

Selles videos küsib SA Domus Dorpatensise juht Martin Noorkõiv TÜ neuropsühhofarmakoloogia teadurilt Kariina Laasilt inimeste motivatsiooni kohta muutuste ajal.

Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut koolitus faktikontroll fake news desinfo

Balti Infohäirete Sekkekeskuse faktikontrolli meistriklass

ühiskonnateaduste instituut

Töötuba „Hullud tulevikud: miks meil neid vaja on ja kuidas neid luua?”

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut teaduskonverents

Konverents, mis lubab vaadata ühiskonda teadlase pilgu läbi