Author:
Ühiskonnateaduste instituut

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudile valiti uus juhataja

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi nõukogu valis 13. juuni koosolekul instituudi juhatajaks ajakirjandussotsioloogia kaasprofessori Ragne Kõuts-Klemmi, kelle ametiaeg algab 28. augustil.

Ragne Kõuts-Klemm on alates 2020. aastast olnud instituudi asejuhataja teadus- ja arendustöö alal, varasemalt oli ta asejuhataja õppekorralduse alal. Samuti on ta kahe ühiskonnateaduste instituudi magistriõppekava programmijuht – ajakirjandus ja kommunikatsioon ning juhtimis- ja digikommunikatsioon.

Ragne Kõuts-Klemmi teadustegevusega saab tutvuda ETIS-es

#juhtimine
Suvine peahoone

Tartu Ülikool valis uue senati

#instituudist #juhtimine

Ühiskonnateaduste instituudi nõukogu

Ühiskonnateaduste instituudi kõrgeim otsustuskogu on instituudi nõukogu.
#instituudist #juhtimine