Autor:
Tartu Ülikool

Ühiskonnateaduste instituut avab kolm uut mikrokraadiprogrammi

Täiskasvanud õppijad saavad 29. jaanuarini 2023 registreeruda kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse, et omandada Tartu Ülikoolis lisaeriala või pädevus kitsamas valdkonnas.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis arvestab tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal ja osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega.

Ühiskonnateaduste instituudi mikrokraadiprogrammide maht on 12–14 EAP-d. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on ülikoolis koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Tutvu ühiskonnateaduste instituudi mikrokraadidega:

12 EAP

Ebavõrdsuse kujunemise ja heaolu mikrokraad on mõeldud era- ja avaliku sektori töötajatele, kelle töö eesmärgiks on inimeste heaolu suurendamine ja ebavõrdsuse vähendamine ühiskonnas. Nendeks võivad olla vastava suunitlusega ministeeriumite ja nende allasutuste ametnikud, kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid, sotsiaalsed ettevõtjad, kes soovivad paremini aru saada ebavõrdsust ja heaolu kujundavatest teguritest ühiskonnas. Lisaks sobib see ka hiljuti gümnaasiumilõpetanutele ja teistele ühiskondlikest teemadest huvitatutele.

Mikrokraadiprogramm on veebipõhine.

Tutvu programmiga

Lisateave: Oliver Nahkur, programmijuht, oliver.nahkur@ut.ee

12 EAP

Mikrokraadiprogramm annab võimaluse lastekaitse ja sotsiaalõiguse praktikutel end kõrgharidusõppes täiendada, omandada uusi teadmisi lapsekesksest lähenemistest töös lastega ning õppida koos teiste lastekaitse huvilistega.

Eesmärk: täiendada õppijate teadmisi ja oskusi laste õiguste ja sotsiaalõiguse alal ja anda uued teadmised lapsekesksest lähenemisest ning kaasaegsetest terapeutilistest lähenemistest töös lastega.

Koostöös Õigusteaduskonnaga.

Tutvu programmiga

Lisateave: Gea Kiisk, täiendusõppe koordinaator, gea.kiisk@ut.ee, 737 6593

14 EAP

Tänapäevaste andmete analüüsi mikrokraad pakub teaduspõhiseid teadmisi sellest, milliseid väljakutseid ja võimalusi kätkeb endas andmestumine nii organisatsioonide kui ka ühiskonna lõikes laiemalt. Mikrokraadi kuuluvate praktiliste ainete kaudu on võimalik kõigil saada esmased teadmised ja oskused eri tüüpi suurandmete analüüsimiseks ning analüüsiga seonduvate võimalike probleemkohtade tuvastamiseks.  

Tutvu programmiga

Lisateave: Maris Männiste, programmijuht, maris.manniste@ut.ee

Registreerumine ühiskonnateaduste instituudi mikrokraadidele
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut teaduskonverents

Konverents, mis lubab vaadata ühiskonda teadlase pilgu läbi

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes
Igaüks võib uuringust keelduda, isegi kui paistab, et kõik teised osalevad.

Muhe multifilm teadusuuringus osalemisest