# täiendusõpe

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine“

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine“