Author:
Tartu Ülikool

Ühiskonnateaduste instituut avas viis uut mikrokraadiprogrammi

Täiskasvanud õppijad saavad 28. augustini registreeruda sügissemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse, et omandada Tartu Ülikoolis lisaeriala või pädevus kitsamas valdkonnas.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis arvestab tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal ja osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega.

Ühiskonnateaduste instituudi mikrokraadiprogrammide maht on 12–20 EAP-d. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on ülikoolis koostatud nii, et programmi läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Tutvu ühiskonnateaduste instituudi mikrokraadidega:

18 EAP

Mikrokraadi eesmärk on anda osalejatele teadmised nüüdisaegsetest kogukonna arendamise teooriatest ja meetoditest, kestlikkuse kolmest aspektist (majanduslikust, sotsiaalsest ja ökoloogilisest) ja nende vastastikmõjust ning oskused nende teadmiste rakendamiseks kogukondade arendamisel.

Tutvu programmiga

Lisateave: Merle Linno, programmijuht, merle.linno@ut.ee, 737 6158

12 EAP

Paljud riigid on võtnud eesmärgiks suurendada inimeste heaolu. Õpingud "Heaolu mõõtmise ja mõjutamise" mikrokraadil annavad Eestis esmakordse võimaluse saada kompaktne ülevaate sellest, mis see heaolu õigupoolest on, kuidas heaolu mõõta ning mõjutada.

Tutvu programmiga

Lisateave: Mare Ainsaar, programmijuht, mare.ainsaar@ut.ee, 737 5936

20 EAP

Infovastupidavuse mikrokraad pakub teaduspõhiseid sekkumispraktikaid desinformatsiooni leviku piiramiseks avalikus kommunikatsioonis, sotsiaalmeedia tegevuste analüüsi ja praktilisi juhtnööre ning tegevuspraktikaid organisatsiooni ja indiviidi tasandi infovastupidavuse suurendamiseks.

Tutvu programmiga

Lisateave: Marju Himma-Kadakas, programmijuht, marju.himma-kadakas@ut.ee, 5341 0997

18 EAP

Mikrokraadis õpitakse tundma kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute korraldamise ja kogutud andmete analüüsimise põhialuseid. Programmi läbimisel saadakse parem arusaam andmetel põhinevatest artiklitest ja raportitest ning kasvab oskus nende kvaliteeti kriitiliselt hinnata. 

Tutvu programmiga

Lisateave: Ave Kovaljov, programmijuht, ave.kovaljov@ut.ee

14 EAP, algab kevadsemestril

Mikrokraadi eesmärk on anda osalejatele teadmised uuemate andmeallikate kasutamisega seotud võimalustest, võimalikest piirangutest ning teadmised ja praktilised oskused digimeetodite rakendamise ning andmete visualiseerimise kohta.

Tutvu programmiga

Lisateave: Maris Männiste, programmijuht, maris.manniste@ut.ee

Registreerumine ühiskonnateaduste instituudi mikrokraadidele
#täiendusõpe
Photo by Max Fischer, Pexels

Meediapädevuste arendamine mänguliste lähenemiste kaudu

#täiendusõpe

Kogukonna arendamise ja projektitöö alused praktikutele

Mikrokraadiprogramm on mõeldud kohalike omavalitsuste tasandil kultuuri- ja noorsoo valdkonnas töötavad spetsialistidele (sh raamatukoguhoidjad, muuseumitöötajad, noorsootööspetsialistid jt).
#kestlikkus #täiendusõpe #ühiskonnale
mets

Kevadsemestril alustab jätkusuutlikkust arendav kursus