Autor:
Ühiskonnateaduste instituut

Infovastupidavusest kogukondade arendamiseni: tutvu mikrokraadiprogrammide valikuga

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas. Tutvu pakutavate mikrokraadiprogrammidega ning vali oma pandlik ja mõtestatud õpitee!

Mikrokprogrammid keskenduvad meediapädevuse, heaolu edendamise, kogukondade arendamise ja sotsioloogia teemadele.

Kuni 21. augustini on võimalik registreeruda järgmistele mikrokraadiprogrammidele:

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine“

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine“

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?